دریانورد باستانی و هنر اغواگری: برندگان مسابقه عکاس سال حیات وحش 2023

اشتراک
© Photo / Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

عکس نعل اسب طلایی توسط عکاس فرانسوی لوران بالستا، که جایزه اصلی مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023 را دریافت کرد. دریانورد باستانی توسط لوران بالستا، فرانسه برنده جایزه نمونه کارها 'The Golden Horseshoe' حرکت خرچنگ نعل اسبی سه ستونه به آرامی روی گل و لای قاب محافظ طلایی آن 12 زائده را پنهان می کند. در بالای خرچنگ نعل اسبی، سه خرچنگ طلایی نوجوان آماده هستند تا برای لقمه های خوراکی که در کنار گذرگاه آن شخم زده شده اند، به سمت پایین پرتاب شوند.

عکس نعل اسب طلایی توسط عکاس فرانسوی لوران بالستا، که جایزه اصلی مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023 را دریافت کرد. دریانورد باستانی توسط لوران بالستا، فرانسه برنده جایزه نمونه کارها 'The Golden Horseshoe' حرکت خرچنگ نعل اسبی سه ستونه به آرامی روی گل و لای قاب محافظ طلایی آن 12 زائده را پنهان می کند. در بالای خرچنگ نعل اسبی، سه خرچنگ طلایی نوجوان آماده هستند تا برای لقمه های خوراکی که در کنار گذرگاه آن شخم زده شده اند، به سمت پایین پرتاب شوند. - اسپوتنیک ایران
1/15

عکس نعل اسب طلایی توسط عکاس فرانسوی لوران بالستا، که جایزه اصلی مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023 را دریافت کرد. دریانورد باستانی توسط لوران بالستا، فرانسه برنده جایزه نمونه کارها 'The Golden Horseshoe' حرکت خرچنگ نعل اسبی سه ستونه به آرامی روی گل و لای قاب محافظ طلایی آن 12 زائده را پنهان می کند. در بالای خرچنگ نعل اسبی، سه خرچنگ طلایی نوجوان آماده هستند تا برای لقمه های خوراکی که در کنار گذرگاه آن شخم زده شده اند، به سمت پایین پرتاب شوند.

© Photo / Vihaan Talya Vikas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

The Wall of Wonder توسط عکاس هندی Vihaan Talya Vikas، برنده در رده 10 سال و کمتر از مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. دیوار شگفتی توسط Vihaan Talya Vikas، برنده هند، 10 Years and Under Vihaan Talya Vikas به عنوان ساعت یک عنکبوت تنه درخت زینتی از فرار طعمه خود جلوگیری می کند. این اولین بازدید ویهاان از بیشه تمر هندی بود. مجذوب داستان‌های کریشنا خدای هندو، به نظر ویهان به نظر می‌رسید که عنکبوت پس از مجذوب شدن صدای فلوت کریشنا، تار خود را قرار داده است. این عنکبوت یک گوی باف است که شبکه ای چرخی شکل از نخ های چسبناک برای گرفتن حشرات پرنده ایجاد می کند. همانطور که عنکبوت رشد می کند، تار خود را دراز می کند و هر چیزی را که روی آن فرود می آید در هم می بندد.

The Wall of Wonder توسط عکاس هندی Vihaan Talya Vikas، برنده در رده 10 سال و کمتر از مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. دیوار شگفتی توسط Vihaan Talya Vikas، برنده هند، 10 Years and Under Vihaan Talya Vikas به عنوان ساعت یک عنکبوت تنه درخت زینتی از فرار طعمه خود جلوگیری می کند. این اولین بازدید ویهاان از بیشه تمر هندی بود. مجذوب داستان‌های کریشنا خدای هندو، به نظر ویهان به نظر می‌رسید که عنکبوت پس از مجذوب شدن صدای فلوت کریشنا، تار خود را قرار داده است. این عنکبوت یک گوی باف است که شبکه ای چرخی شکل از نخ های چسبناک برای گرفتن حشرات پرنده ایجاد می کند. همانطور که عنکبوت رشد می کند، تار خود را دراز می کند و هر چیزی را که روی آن فرود می آید در هم می بندد. - اسپوتنیک ایران
2/15

The Wall of Wonder توسط عکاس هندی Vihaan Talya Vikas، برنده در رده 10 سال و کمتر از مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. دیوار شگفتی توسط Vihaan Talya Vikas، برنده هند، 10 Years and Under Vihaan Talya Vikas به عنوان ساعت یک عنکبوت تنه درخت زینتی از فرار طعمه خود جلوگیری می کند. این اولین بازدید ویهاان از بیشه تمر هندی بود. مجذوب داستان‌های کریشنا خدای هندو، به نظر ویهان به نظر می‌رسید که عنکبوت پس از مجذوب شدن صدای فلوت کریشنا، تار خود را قرار داده است. این عنکبوت یک گوی باف است که شبکه ای چرخی شکل از نخ های چسبناک برای گرفتن حشرات پرنده ایجاد می کند. همانطور که عنکبوت رشد می کند، تار خود را دراز می کند و هر چیزی را که روی آن فرود می آید در هم می بندد.

© Photo / Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

عکس نهنگ‌ها در حال ایجاد امواج توسط عکاس بریتانیایی برتی گرگوری، برنده بخش رفتار: پستانداران در مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. نهنگ‌ها در حال ایجاد امواج توسط برتی گرگوری، برنده بریتانیا، رفتار: پستانداران برتی گرگوری غلاف اورکا را در حال ردیابی می‌کند. آماده برای شستشوی موجی مهر ودل. برتی سفرهای دو ماهه ای را برای جستجوی اورکاها انجام داد. او می‌گوید: "ما هر دقیقه بیداری را روی سقف قایق می‌گذراندیم و به اسکن می‌پردازیم. او پس از مبارزه با بادهای شدید و شرایط یخبندان، این رفتار قابل توجه را با پهپاد خود ثبت کرد. این اورکاها متعلق به گروهی هستند که در شکار فوک‌ها با حرکت به سمت یخ تخصص دارند و موجی را ایجاد می‌کنند که فوک را در آب می‌شوید. با افزایش دما و ذوب شدن یخ‌ها، فوک‌ها زمان بیشتری را در خشکی می‌گذرانند و رفتار "شستشوی موج" ممکن است ناپدید شود.

عکس نهنگ‌ها در حال ایجاد امواج توسط عکاس بریتانیایی برتی گرگوری، برنده بخش رفتار: پستانداران در مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. نهنگ‌ها در حال ایجاد امواج توسط برتی گرگوری، برنده بریتانیا، رفتار: پستانداران برتی گرگوری غلاف اورکا را در حال ردیابی می‌کند. آماده برای شستشوی موجی مهر ودل. برتی سفرهای دو ماهه ای را برای جستجوی اورکاها انجام داد. او می‌گوید: "ما هر دقیقه بیداری را روی سقف قایق می‌گذراندیم و به اسکن می‌پردازیم. او پس از مبارزه با بادهای شدید و شرایط یخبندان، این رفتار قابل توجه را با پهپاد خود ثبت کرد. این اورکاها متعلق به گروهی هستند که در شکار فوک‌ها با حرکت به سمت یخ تخصص دارند و موجی را ایجاد می‌کنند که فوک را در آب می‌شوید. با افزایش دما و ذوب شدن یخ‌ها، فوک‌ها زمان بیشتری را در خشکی می‌گذرانند و رفتار "شستشوی موج" ممکن است ناپدید شود. - اسپوتنیک ایران
3/15

عکس نهنگ‌ها در حال ایجاد امواج توسط عکاس بریتانیایی برتی گرگوری، برنده بخش رفتار: پستانداران در مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. نهنگ‌ها در حال ایجاد امواج توسط برتی گرگوری، برنده بریتانیا، رفتار: پستانداران برتی گرگوری غلاف اورکا را در حال ردیابی می‌کند. آماده برای شستشوی موجی مهر ودل. برتی سفرهای دو ماهه ای را برای جستجوی اورکاها انجام داد. او می‌گوید: "ما هر دقیقه بیداری را روی سقف قایق می‌گذراندیم و به اسکن می‌پردازیم. او پس از مبارزه با بادهای شدید و شرایط یخبندان، این رفتار قابل توجه را با پهپاد خود ثبت کرد. این اورکاها متعلق به گروهی هستند که در شکار فوک‌ها با حرکت به سمت یخ تخصص دارند و موجی را ایجاد می‌کنند که فوک را در آب می‌شوید. با افزایش دما و ذوب شدن یخ‌ها، فوک‌ها زمان بیشتری را در خشکی می‌گذرانند و رفتار "شستشوی موج" ممکن است ناپدید شود.

© Photo / Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

آخرین نفس پاییز توسط عکاس یونانی آگوراستوس پاپاتسانیس، برنده بخش گیاهان و قارچ ها در مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. آخرین نفس پاییز توسط آگوراستوس پاپاتسانیس، برنده یونان، گیاهان و قارچ ها آگوراستوس پاپاتسانیس، جادوی دوباره قارچ ها را آشکار می کند. هاگ های آن در جنگل آگوراستوس که مدت‌ها مجذوب قارچ‌ها شده بود، از چتر عکاسی نقره‌ای خود برای جلوگیری از خیس شدن دوربینش استفاده کرد و فلاش را که با دقت در جای خود قرار داده بود، با یک کیسه پلاستیکی پوشاند. لمس های رنگارنگ ناشی از شکست نوری است که از جریان هوای مملو از هاگ و باران عبور می کند. قارچ های سایبان اسپورها را از آبشش های زیر کلاه خود آزاد می کنند. میلیاردها هاگ ریز – معمولاً دیده نمی شوند – در جریان هوا حرکت می کنند. برخی از آنها در جایی که رطوبت و غذا وجود دارد فرود می آیند و به آنها امکان می دهد شبکه هایی را در زیر کف جنگل رشد دهند.

آخرین نفس پاییز توسط عکاس یونانی آگوراستوس پاپاتسانیس، برنده بخش گیاهان و قارچ ها در مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. آخرین نفس پاییز توسط آگوراستوس پاپاتسانیس، برنده یونان، گیاهان و قارچ ها آگوراستوس پاپاتسانیس، جادوی دوباره قارچ ها را آشکار می کند. هاگ های آن در جنگل آگوراستوس که مدت‌ها مجذوب قارچ‌ها شده بود، از چتر عکاسی نقره‌ای خود برای جلوگیری از خیس شدن دوربینش استفاده کرد و فلاش را که با دقت در جای خود قرار داده بود، با یک کیسه پلاستیکی پوشاند. لمس های رنگارنگ ناشی از شکست نوری است که از جریان هوای مملو از هاگ و باران عبور می کند. قارچ های سایبان اسپورها را از آبشش های زیر کلاه خود آزاد می کنند. میلیاردها هاگ ریز – معمولاً دیده نمی شوند – در جریان هوا حرکت می کنند. برخی از آنها در جایی که رطوبت و غذا وجود دارد فرود می آیند و به آنها امکان می دهد شبکه هایی را در زیر کف جنگل رشد دهند. - اسپوتنیک ایران
4/15

آخرین نفس پاییز توسط عکاس یونانی آگوراستوس پاپاتسانیس، برنده بخش گیاهان و قارچ ها در مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. آخرین نفس پاییز توسط آگوراستوس پاپاتسانیس، برنده یونان، گیاهان و قارچ ها آگوراستوس پاپاتسانیس، جادوی دوباره قارچ ها را آشکار می کند. هاگ های آن در جنگل آگوراستوس که مدت‌ها مجذوب قارچ‌ها شده بود، از چتر عکاسی نقره‌ای خود برای جلوگیری از خیس شدن دوربینش استفاده کرد و فلاش را که با دقت در جای خود قرار داده بود، با یک کیسه پلاستیکی پوشاند. لمس های رنگارنگ ناشی از شکست نوری است که از جریان هوای مملو از هاگ و باران عبور می کند. قارچ های سایبان اسپورها را از آبشش های زیر کلاه خود آزاد می کنند. میلیاردها هاگ ریز – معمولاً دیده نمی شوند – در جریان هوا حرکت می کنند. برخی از آنها در جایی که رطوبت و غذا وجود دارد فرود می آیند و به آنها امکان می دهد شبکه هایی را در زیر کف جنگل رشد دهند.

© Photo / Amit Eshel/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

زندگی در لبه توسط عکاس اسرائیلی آمیت اشل، برنده بخش حیوانات در رده محیطی مسابقه عکاس سال 2023 حیات وحش. زندگی در لبه اثر آمیت اشل، اسرائیل برنده، حیوانات در محیط خود آمیت اشل شاهد یک درگیری چشمگیر در کنار صخره است. بین دو بز کوهی نوبی پس از پیاده‌روی به سمت نقطه‌ای در بالای صخره، آمیت به آرامی نزدیک‌تر شد و با استفاده از یک لنز با زاویه باز، عملکرد دو بز کوهی نوبیایی را که در حال برخورد هستند در برابر پس‌زمینه‌ای دراماتیک تنظیم کرد. نبرد حدود 15 دقیقه طول کشید تا اینکه یک مرد تسلیم شد و این جفت بدون آسیب جدی از هم جدا شد. در آستانه فصل جفت گیری، بخشی از پوشش نرها تیره می شود و عضلات گردن آنها ضخیم است. رقبا روی پاهای عقب خود بلند می شوند و سر خود را به هم می زنند. شاخ آنها گاهی در اثر برخورد می شکند.

زندگی در لبه توسط عکاس اسرائیلی آمیت اشل، برنده بخش حیوانات در رده محیطی مسابقه عکاس سال 2023 حیات وحش. زندگی در لبه اثر آمیت اشل، اسرائیل برنده، حیوانات در محیط خود آمیت اشل شاهد یک درگیری چشمگیر در کنار صخره است. بین دو بز کوهی نوبی پس از پیاده‌روی به سمت نقطه‌ای در بالای صخره، آمیت به آرامی نزدیک‌تر شد و با استفاده از یک لنز با زاویه باز، عملکرد دو بز کوهی نوبیایی را که در حال برخورد هستند در برابر پس‌زمینه‌ای دراماتیک تنظیم کرد. نبرد حدود 15 دقیقه طول کشید تا اینکه یک مرد تسلیم شد و این جفت بدون آسیب جدی از هم جدا شد. در آستانه فصل جفت گیری، بخشی از پوشش نرها تیره می شود و عضلات گردن آنها ضخیم است. رقبا روی پاهای عقب خود بلند می شوند و سر خود را به هم می زنند. شاخ آنها گاهی در اثر برخورد می شکند. - اسپوتنیک ایران
5/15

زندگی در لبه توسط عکاس اسرائیلی آمیت اشل، برنده بخش حیوانات در رده محیطی مسابقه عکاس سال 2023 حیات وحش. زندگی در لبه اثر آمیت اشل، اسرائیل برنده، حیوانات در محیط خود آمیت اشل شاهد یک درگیری چشمگیر در کنار صخره است. بین دو بز کوهی نوبی پس از پیاده‌روی به سمت نقطه‌ای در بالای صخره، آمیت به آرامی نزدیک‌تر شد و با استفاده از یک لنز با زاویه باز، عملکرد دو بز کوهی نوبیایی را که در حال برخورد هستند در برابر پس‌زمینه‌ای دراماتیک تنظیم کرد. نبرد حدود 15 دقیقه طول کشید تا اینکه یک مرد تسلیم شد و این جفت بدون آسیب جدی از هم جدا شد. در آستانه فصل جفت گیری، بخشی از پوشش نرها تیره می شود و عضلات گردن آنها ضخیم است. رقبا روی پاهای عقب خود بلند می شوند و سر خود را به هم می زنند. شاخ آنها گاهی در اثر برخورد می شکند.

© Photo / Juan Jesús Gonzalez Ahumada/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

ضیافت بچه قورباغه توسط خوان خسوس گونزالس آهومادا، برنده اسپانیا، رفتار: دوزیستان و خزندگان خوان ژسوس گونزالس آهومادا به تماشای ضیافت قورباغه های وزغ با گنجشک تازه زاده مرده می نشیند. این درام در نزدیکی خانه خوان زمانی رخ داد که یک گنجشک تازه پریده از لانه ای روی پشت بام همسایه اش پرتاب شد و به برکه ای نزدیک افتاد و در آنجا غرق شد. خوان باید لحظه خود را انتخاب می کرد تا شکل قورباغه و چشم گنجشک را نشان دهد. قورباغه های معمولی وزغ دارای رژیم های غذایی متنوعی هستند که شامل جلبک ها، پوشش گیاهی و بی مهرگان شناگر ریز است. وقتی بزرگتر می شوند، گوشتخوارتر می شوند، بنابراین وقتی ضیافتی مانند این فرا می رسد، نهایت استفاده را می برند.

ضیافت بچه قورباغه توسط خوان خسوس گونزالس آهومادا، برنده اسپانیا، رفتار: دوزیستان و خزندگان خوان ژسوس گونزالس آهومادا به تماشای ضیافت قورباغه های وزغ با گنجشک تازه زاده مرده می نشیند. این درام در نزدیکی خانه خوان زمانی رخ داد که یک گنجشک تازه پریده از لانه ای روی پشت بام همسایه اش پرتاب شد و به برکه ای نزدیک افتاد و در آنجا غرق شد. خوان باید لحظه خود را انتخاب می کرد تا شکل قورباغه و چشم گنجشک را نشان دهد. قورباغه های معمولی وزغ دارای رژیم های غذایی متنوعی هستند که شامل جلبک ها، پوشش گیاهی و بی مهرگان شناگر ریز است. وقتی بزرگتر می شوند، گوشتخوارتر می شوند، بنابراین وقتی ضیافتی مانند این فرا می رسد، نهایت استفاده را می برند. - اسپوتنیک ایران
6/15

ضیافت بچه قورباغه توسط خوان خسوس گونزالس آهومادا، برنده اسپانیا، رفتار: دوزیستان و خزندگان خوان ژسوس گونزالس آهومادا به تماشای ضیافت قورباغه های وزغ با گنجشک تازه زاده مرده می نشیند. این درام در نزدیکی خانه خوان زمانی رخ داد که یک گنجشک تازه پریده از لانه ای روی پشت بام همسایه اش پرتاب شد و به برکه ای نزدیک افتاد و در آنجا غرق شد. خوان باید لحظه خود را انتخاب می کرد تا شکل قورباغه و چشم گنجشک را نشان دهد. قورباغه های معمولی وزغ دارای رژیم های غذایی متنوعی هستند که شامل جلبک ها، پوشش گیاهی و بی مهرگان شناگر ریز است. وقتی بزرگتر می شوند، گوشتخوارتر می شوند، بنابراین وقتی ضیافتی مانند این فرا می رسد، نهایت استفاده را می برند.

© Photo / Fernando Constantino Martínez Belmar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

بولدوزر گردشگری توسط فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار، برنده مکزیک، عکاس خبری فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار (مکزیک) مسیر ویرانگر یک خط راه آهن جدید توریستی متقابل را نشان می دهد. فرناندو برای رسیدن به نقطه ای که بتواند پهپاد خود را پرتاب کند، از چهار کیلومتر (2.5 مایل) سیستم غار زیرزمینی هدایت شد. نتیجه سفر چالش برانگیز او این تصویر بود. خط راه آهن با بودجه دولت که مقاصد گردشگری را به هم متصل می کند، مزایای اقتصادی برای جنوب شرق مکزیک به همراه دارد، اما همچنین اکوسیستم ها را تکه تکه می کند، ذخایر حفاظت شده و مکان های باستان شناسی را تهدید می کند و بر مردم بومی تأثیر می گذارد. در حالی که قطارها یک نوع حمل و نقل سازگار با محیط زیست هستند، متخصصان محیط زیست نسبت به عواقب ویرانگر هشدار می دهند.

بولدوزر گردشگری توسط فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار، برنده مکزیک، عکاس خبری فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار (مکزیک) مسیر ویرانگر یک خط راه آهن جدید توریستی متقابل را نشان می دهد. فرناندو برای رسیدن به نقطه ای که بتواند پهپاد خود را پرتاب کند، از چهار کیلومتر (2.5 مایل) سیستم غار زیرزمینی هدایت شد. نتیجه سفر چالش برانگیز او این تصویر بود. خط راه آهن با بودجه دولت که مقاصد گردشگری را به هم متصل می کند، مزایای اقتصادی برای جنوب شرق مکزیک به همراه دارد، اما همچنین اکوسیستم ها را تکه تکه می کند، ذخایر حفاظت شده و مکان های باستان شناسی را تهدید می کند و بر مردم بومی تأثیر می گذارد. در حالی که قطارها یک نوع حمل و نقل سازگار با محیط زیست هستند، متخصصان محیط زیست نسبت به عواقب ویرانگر هشدار می دهند. - اسپوتنیک ایران
7/15

بولدوزر گردشگری توسط فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار، برنده مکزیک، عکاس خبری فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار (مکزیک) مسیر ویرانگر یک خط راه آهن جدید توریستی متقابل را نشان می دهد. فرناندو برای رسیدن به نقطه ای که بتواند پهپاد خود را پرتاب کند، از چهار کیلومتر (2.5 مایل) سیستم غار زیرزمینی هدایت شد. نتیجه سفر چالش برانگیز او این تصویر بود. خط راه آهن با بودجه دولت که مقاصد گردشگری را به هم متصل می کند، مزایای اقتصادی برای جنوب شرق مکزیک به همراه دارد، اما همچنین اکوسیستم ها را تکه تکه می کند، ذخایر حفاظت شده و مکان های باستان شناسی را تهدید می کند و بر مردم بومی تأثیر می گذارد. در حالی که قطارها یک نوع حمل و نقل سازگار با محیط زیست هستند، متخصصان محیط زیست نسبت به عواقب ویرانگر هشدار می دهند.

© Photo / Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

رقابت‌کنندگان بدون محافظت کارین ایگنر، برنده جایزه عکاسی روزنامه‌نگار داستان "کسب‌وکار بزرگ" ایالات متحده، صف می‌کشند تا بابکت‌هایشان در مسابقه بابکت بزرگ مارس 2022 غرب تگزاس، پردرآمدترین مسابقه شکار شکارچیان در ایالات متحده، وزن کنند. جوایز زیادی وجود دارد که یکی از آنها برای سنگین ترین بابکت است. در سال 2022 برنده آن دسته 35530 دلار آمریکا (حدود 28000 پوند) به خانه برد. داستان نمونه کارها: Karine Aigner مسابقات سالانه شکار در تگزاس، ایالات متحده را مستند می کند. برای برخی از مردم در ایالات متحده، شکار حیات وحش یک سرگرمی است. در تگزاس، در حالی که قوانین سختگیرانه ای وجود دارد که گونه های "بازی" را پوشش می دهد، شکارچیان خاصی مانند بابکت ها، شیرهای کوهی و کایوت ها هیچ حفاظتی ندارند و می توانند در هر زمان و به هر وسیله ای کشته شوند. در این نمونه کارها، کارین عمیقاً در مسابقات و جشنواره هایی که کشتن این گونه های محافظت نشده و بدخلق را جشن می گیرند، بررسی می کند و رابطه آنها با انسان ها را بررسی می کند. مکان: تگزاس، ایالات متحده آمریکا

رقابت‌کنندگان بدون محافظت کارین ایگنر، برنده جایزه عکاسی روزنامه‌نگار داستان "کسب‌وکار بزرگ" ایالات متحده، صف می‌کشند تا بابکت‌هایشان در مسابقه بابکت بزرگ مارس 2022 غرب تگزاس، پردرآمدترین مسابقه شکار شکارچیان در ایالات متحده، وزن کنند. جوایز زیادی وجود دارد که یکی از آنها برای سنگین ترین بابکت است. در سال 2022 برنده آن دسته 35530 دلار آمریکا (حدود 28000 پوند) به خانه برد. داستان نمونه کارها: Karine Aigner مسابقات سالانه شکار در تگزاس، ایالات متحده را مستند می کند. برای برخی از مردم در ایالات متحده، شکار حیات وحش یک سرگرمی است. در تگزاس، در حالی که قوانین سختگیرانه ای وجود دارد که گونه های "بازی" را پوشش می دهد، شکارچیان خاصی مانند بابکت ها، شیرهای کوهی و کایوت ها هیچ حفاظتی ندارند و می توانند در هر زمان و به هر وسیله ای کشته شوند. در این نمونه کارها، کارین عمیقاً در مسابقات و جشنواره هایی که کشتن این گونه های محافظت نشده و بدخلق را جشن می گیرند، بررسی می کند و رابطه آنها با انسان ها را بررسی می کند. مکان: تگزاس، ایالات متحده آمریکا - اسپوتنیک ایران
8/15

رقابت‌کنندگان بدون محافظت کارین ایگنر، برنده جایزه عکاسی روزنامه‌نگار داستان "کسب‌وکار بزرگ" ایالات متحده، صف می‌کشند تا بابکت‌هایشان در مسابقه بابکت بزرگ مارس 2022 غرب تگزاس، پردرآمدترین مسابقه شکار شکارچیان در ایالات متحده، وزن کنند. جوایز زیادی وجود دارد که یکی از آنها برای سنگین ترین بابکت است. در سال 2022 برنده آن دسته 35530 دلار آمریکا (حدود 28000 پوند) به خانه برد. داستان نمونه کارها: Karine Aigner مسابقات سالانه شکار در تگزاس، ایالات متحده را مستند می کند. برای برخی از مردم در ایالات متحده، شکار حیات وحش یک سرگرمی است. در تگزاس، در حالی که قوانین سختگیرانه ای وجود دارد که گونه های "بازی" را پوشش می دهد، شکارچیان خاصی مانند بابکت ها، شیرهای کوهی و کایوت ها هیچ حفاظتی ندارند و می توانند در هر زمان و به هر وسیله ای کشته شوند. در این نمونه کارها، کارین عمیقاً در مسابقات و جشنواره هایی که کشتن این گونه های محافظت نشده و بدخلق را جشن می گیرند، بررسی می کند و رابطه آنها با انسان ها را بررسی می کند. مکان: تگزاس، ایالات متحده آمریکا

© Photo / Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

خانه جاده جغدها اثر کارمل بچلر، برنده اسراییل، عکاس جوان حیات وحش سال 2023 کارمل بچلر چندین جغد انباری را در یک ساختمان بتنی متروکه در نزدیکی یک جاده شلوغ کشف کرد. کارمل و پدرش در بازگشت به جایی که سال قبل یک جغد انباری را مشاهده کرده بود، از ماشین خانواده به عنوان مخفی استفاده کردند. او از نور طبیعی حداکثر استفاده را کرد و از زمان‌های نوردهی طولانی استفاده کرد تا از مسیرهای نور ترافیک عبوری عکس بگیرد. اسرائیل متراکم ترین جمعیت جغد انباری در جهان را دارد. یک پروژه ملی جعبه های لانه سازی را در نزدیکی مزارع کشاورزی فراهم کرده است که جغدها را تشویق می کند تا در نزدیکی زمین های کشاورزی لانه کنند. از آنجایی که جغدها جوندگانی را شکار می کنند که دانه ها و محصولات را می خورند، این ترتیب استفاده از آفت کش ها را در مزارع کاهش داده است.

خانه جاده جغدها اثر کارمل بچلر، برنده اسراییل، عکاس جوان حیات وحش سال 2023 کارمل بچلر چندین جغد انباری را در یک ساختمان بتنی متروکه در نزدیکی یک جاده شلوغ کشف کرد. کارمل و پدرش در بازگشت به جایی که سال قبل یک جغد انباری را مشاهده کرده بود، از ماشین خانواده به عنوان مخفی استفاده کردند. او از نور طبیعی حداکثر استفاده را کرد و از زمان‌های نوردهی طولانی استفاده کرد تا از مسیرهای نور ترافیک عبوری عکس بگیرد. اسرائیل متراکم ترین جمعیت جغد انباری در جهان را دارد. یک پروژه ملی جعبه های لانه سازی را در نزدیکی مزارع کشاورزی فراهم کرده است که جغدها را تشویق می کند تا در نزدیکی زمین های کشاورزی لانه کنند. از آنجایی که جغدها جوندگانی را شکار می کنند که دانه ها و محصولات را می خورند، این ترتیب استفاده از آفت کش ها را در مزارع کاهش داده است. - اسپوتنیک ایران
9/15

خانه جاده جغدها اثر کارمل بچلر، برنده اسراییل، عکاس جوان حیات وحش سال 2023 کارمل بچلر چندین جغد انباری را در یک ساختمان بتنی متروکه در نزدیکی یک جاده شلوغ کشف کرد. کارمل و پدرش در بازگشت به جایی که سال قبل یک جغد انباری را مشاهده کرده بود، از ماشین خانواده به عنوان مخفی استفاده کردند. او از نور طبیعی حداکثر استفاده را کرد و از زمان‌های نوردهی طولانی استفاده کرد تا از مسیرهای نور ترافیک عبوری عکس بگیرد. اسرائیل متراکم ترین جمعیت جغد انباری در جهان را دارد. یک پروژه ملی جعبه های لانه سازی را در نزدیکی مزارع کشاورزی فراهم کرده است که جغدها را تشویق می کند تا در نزدیکی زمین های کشاورزی لانه کنند. از آنجایی که جغدها جوندگانی را شکار می کنند که دانه ها و محصولات را می خورند، این ترتیب استفاده از آفت کش ها را در مزارع کاهش داده است.

© Photo / Rachel Bigsby/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

هنر معاشقه توسط راشل بیگزبی، برنده بریتانیا، هنرمند طبیعی، ریچل بیگزبی یک جفت گانت را در برابر منحنی های نقاشی شده با گوانو صخره های ماسه سنگی قاب می کند. راشل از روی قایق خود در طوفان دریای متلاطم متوجه شد که دستیابی به چشم انداز خود برای به نمایش گذاشتن گانت هایی که در برابر صخره های سر به فلک کشیده اند، دشوار خواهد بود. اما وقتی قایق با صخره‌ها هم‌تراز شد، او این جفت را "ایزوله‌شده روی یک طاقچه پایین‌تر، گردن‌هایشان در هم پیچیده و با رگه‌هایی از گوانو" دید. هر تابستان جزیره نوس میزبان بیش از 22000 گانت شمالی است که برای تولید مثل بر روی تاقچه های حک شده توسط عناصر بازمی گردند. این گونه از شیوع آنفولانزای مرغی در سال 2022 بیشترین آسیب را دید.

هنر معاشقه توسط راشل بیگزبی، برنده بریتانیا، هنرمند طبیعی، ریچل بیگزبی یک جفت گانت را در برابر منحنی های نقاشی شده با گوانو صخره های ماسه سنگی قاب می کند. راشل از روی قایق خود در طوفان دریای متلاطم متوجه شد که دستیابی به چشم انداز خود برای به نمایش گذاشتن گانت هایی که در برابر صخره های سر به فلک کشیده اند، دشوار خواهد بود. اما وقتی قایق با صخره‌ها هم‌تراز شد، او این جفت را "ایزوله‌شده روی یک طاقچه پایین‌تر، گردن‌هایشان در هم پیچیده و با رگه‌هایی از گوانو" دید. هر تابستان جزیره نوس میزبان بیش از 22000 گانت شمالی است که برای تولید مثل بر روی تاقچه های حک شده توسط عناصر بازمی گردند. این گونه از شیوع آنفولانزای مرغی در سال 2022 بیشترین آسیب را دید. - اسپوتنیک ایران
10/15

هنر معاشقه توسط راشل بیگزبی، برنده بریتانیا، هنرمند طبیعی، ریچل بیگزبی یک جفت گانت را در برابر منحنی های نقاشی شده با گوانو صخره های ماسه سنگی قاب می کند. راشل از روی قایق خود در طوفان دریای متلاطم متوجه شد که دستیابی به چشم انداز خود برای به نمایش گذاشتن گانت هایی که در برابر صخره های سر به فلک کشیده اند، دشوار خواهد بود. اما وقتی قایق با صخره‌ها هم‌تراز شد، او این جفت را "ایزوله‌شده روی یک طاقچه پایین‌تر، گردن‌هایشان در هم پیچیده و با رگه‌هایی از گوانو" دید. هر تابستان جزیره نوس میزبان بیش از 22000 گانت شمالی است که برای تولید مثل بر روی تاقچه های حک شده توسط عناصر بازمی گردند. این گونه از شیوع آنفولانزای مرغی در سال 2022 بیشترین آسیب را دید.

© Photo / Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

آخرین نفس توسط لنارت ورهوول، برنده هلند، اقیانوس ها: تصویر بزرگتر لنارت ورهوول آخرین لحظات یک اورکا در ساحل را نشان می دهد. این اورکا که در موج سواری به پهلو دراز کشیده بود، تنها زمان کوتاهی به زندگی داشت. در ابتدا نجات یافت، به زودی دوباره در ساحل گیر افتاد و جان باخت. یک مطالعه بعداً نشان داد که نه تنها به شدت دچار سوءتغذیه بود، بلکه به شدت بیمار نیز بود. تحقیقات نشان می‌دهد که ارکاها در آب‌های اروپا دارای بالاترین غلظت بی‌فنیل‌های پلی کلر در جهان هستند. این مواد شیمیایی ممنوعه می‌توانند برای سال‌ها در شبکه‌های غذایی دریایی باقی بمانند، سیستم ایمنی را تضعیف کنند و موفقیت پرورش نهنگ‌ها، خوک‌ماهی‌ها و دلفین‌ها را کاهش دهند. مکان: Cadzand-Bad، Zeeland، هلند

آخرین نفس توسط لنارت ورهوول، برنده هلند، اقیانوس ها: تصویر بزرگتر لنارت ورهوول آخرین لحظات یک اورکا در ساحل را نشان می دهد. این اورکا که در موج سواری به پهلو دراز کشیده بود، تنها زمان کوتاهی به زندگی داشت. در ابتدا نجات یافت، به زودی دوباره در ساحل گیر افتاد و جان باخت. یک مطالعه بعداً نشان داد که نه تنها به شدت دچار سوءتغذیه بود، بلکه به شدت بیمار نیز بود. تحقیقات نشان می‌دهد که ارکاها در آب‌های اروپا دارای بالاترین غلظت بی‌فنیل‌های پلی کلر در جهان هستند. این مواد شیمیایی ممنوعه می‌توانند برای سال‌ها در شبکه‌های غذایی دریایی باقی بمانند، سیستم ایمنی را تضعیف کنند و موفقیت پرورش نهنگ‌ها، خوک‌ماهی‌ها و دلفین‌ها را کاهش دهند. مکان: Cadzand-Bad، Zeeland، هلند - اسپوتنیک ایران
11/15

آخرین نفس توسط لنارت ورهوول، برنده هلند، اقیانوس ها: تصویر بزرگتر لنارت ورهوول آخرین لحظات یک اورکا در ساحل را نشان می دهد. این اورکا که در موج سواری به پهلو دراز کشیده بود، تنها زمان کوتاهی به زندگی داشت. در ابتدا نجات یافت، به زودی دوباره در ساحل گیر افتاد و جان باخت. یک مطالعه بعداً نشان داد که نه تنها به شدت دچار سوءتغذیه بود، بلکه به شدت بیمار نیز بود. تحقیقات نشان می‌دهد که ارکاها در آب‌های اروپا دارای بالاترین غلظت بی‌فنیل‌های پلی کلر در جهان هستند. این مواد شیمیایی ممنوعه می‌توانند برای سال‌ها در شبکه‌های غذایی دریایی باقی بمانند، سیستم ایمنی را تضعیف کنند و موفقیت پرورش نهنگ‌ها، خوک‌ماهی‌ها و دلفین‌ها را کاهش دهند. مکان: Cadzand-Bad، Zeeland، هلند

© Photo / Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

سکوت برای نمایش مار توسط هادرین لالاگو، برنده فرانسه، رفتار: پرندگان هادرین لالاگو به خاطر شکیبایی خود با همسویی عالی از ترومپتیست های بال خاکستری در حال تماشای یک بوآ در حال لغزش از گذشته پاداش می گیرد. هادرین تله دوربین خود را در مسیری در جنگل بارانی اطراف مرکز فضایی گویان راه اندازی کرد. او شش ماه بعد را صرف نگهداری از کیت دوربین در برابر رطوبت بالا، مورچه های پلاستیکی و آسیب شکارچیان کرد. این تصویر پاداش او بود. شیپورچیان - که به خاطر صداهای بلندشان نامگذاری شده اند - بیشتر وقت خود را در کف جنگل به جستجوی غذا می گذرانند، میوه های رسیده، حشرات و گاه گاهی مارهای کوچک می خورند. مار بوآ با طول بیش از سه متر (9.8 فوت) می توانست از آنها غذا درست کند. مکان: مرکز فضایی گویان، بین کورو و سیناماری، گویان فرانسه

سکوت برای نمایش مار توسط هادرین لالاگو، برنده فرانسه، رفتار: پرندگان هادرین لالاگو به خاطر شکیبایی خود با همسویی عالی از ترومپتیست های بال خاکستری در حال تماشای یک بوآ در حال لغزش از گذشته پاداش می گیرد. هادرین تله دوربین خود را در مسیری در جنگل بارانی اطراف مرکز فضایی گویان راه اندازی کرد. او شش ماه بعد را صرف نگهداری از کیت دوربین در برابر رطوبت بالا، مورچه های پلاستیکی و آسیب شکارچیان کرد. این تصویر پاداش او بود. شیپورچیان - که به خاطر صداهای بلندشان نامگذاری شده اند - بیشتر وقت خود را در کف جنگل به جستجوی غذا می گذرانند، میوه های رسیده، حشرات و گاه گاهی مارهای کوچک می خورند. مار بوآ با طول بیش از سه متر (9.8 فوت) می توانست از آنها غذا درست کند. مکان: مرکز فضایی گویان، بین کورو و سیناماری، گویان فرانسه - اسپوتنیک ایران
12/15

سکوت برای نمایش مار توسط هادرین لالاگو، برنده فرانسه، رفتار: پرندگان هادرین لالاگو به خاطر شکیبایی خود با همسویی عالی از ترومپتیست های بال خاکستری در حال تماشای یک بوآ در حال لغزش از گذشته پاداش می گیرد. هادرین تله دوربین خود را در مسیری در جنگل بارانی اطراف مرکز فضایی گویان راه اندازی کرد. او شش ماه بعد را صرف نگهداری از کیت دوربین در برابر رطوبت بالا، مورچه های پلاستیکی و آسیب شکارچیان کرد. این تصویر پاداش او بود. شیپورچیان - که به خاطر صداهای بلندشان نامگذاری شده اند - بیشتر وقت خود را در کف جنگل به جستجوی غذا می گذرانند، میوه های رسیده، حشرات و گاه گاهی مارهای کوچک می خورند. مار بوآ با طول بیش از سه متر (9.8 فوت) می توانست از آنها غذا درست کند. مکان: مرکز فضایی گویان، بین کورو و سیناماری، گویان فرانسه

© Photo / Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

مهد کودک کرگدن توسط مایک کوروستلف، روسیه برنده، زیر آب مایک کورستلف یک اسب آبی و دو فرزندش را در حال استراحت در دریاچه کم عمق آب شفاف نشان می دهد. بیش از دو سال است که مایک از اسب‌های آبی در این دریاچه دیدن کرده است و می‌دانست که آنها به قایق او عادت کرده‌اند. او تنها 20 ثانیه را با آنها زیر آب گذراند - زمان کافی برای گرفتن این تصویر از فاصله ایمن و جلوگیری از نگران کردن مادر. اسب آبی هر دو تا سه سال یک گوساله تولید می کند. جمعیت با رشد آهسته آنها به ویژه در برابر تخریب زیستگاه، خشکسالی و شکار غیرقانونی گوشت و عاج از دندان آسیب پذیر است. مکان: خلیج کوسی، پارک تالاب iSimangaliso، آفریقای جنوبی

مهد کودک کرگدن توسط مایک کوروستلف، روسیه برنده، زیر آب مایک کورستلف یک اسب آبی و دو فرزندش را در حال استراحت در دریاچه کم عمق آب شفاف نشان می دهد. بیش از دو سال است که مایک از اسب‌های آبی در این دریاچه دیدن کرده است و می‌دانست که آنها به قایق او عادت کرده‌اند. او تنها 20 ثانیه را با آنها زیر آب گذراند - زمان کافی برای گرفتن این تصویر از فاصله ایمن و جلوگیری از نگران کردن مادر. اسب آبی هر دو تا سه سال یک گوساله تولید می کند. جمعیت با رشد آهسته آنها به ویژه در برابر تخریب زیستگاه، خشکسالی و شکار غیرقانونی گوشت و عاج از دندان آسیب پذیر است. مکان: خلیج کوسی، پارک تالاب iSimangaliso، آفریقای جنوبی - اسپوتنیک ایران
13/15

مهد کودک کرگدن توسط مایک کوروستلف، روسیه برنده، زیر آب مایک کورستلف یک اسب آبی و دو فرزندش را در حال استراحت در دریاچه کم عمق آب شفاف نشان می دهد. بیش از دو سال است که مایک از اسب‌های آبی در این دریاچه دیدن کرده است و می‌دانست که آنها به قایق او عادت کرده‌اند. او تنها 20 ثانیه را با آنها زیر آب گذراند - زمان کافی برای گرفتن این تصویر از فاصله ایمن و جلوگیری از نگران کردن مادر. اسب آبی هر دو تا سه سال یک گوساله تولید می کند. جمعیت با رشد آهسته آنها به ویژه در برابر تخریب زیستگاه، خشکسالی و شکار غیرقانونی گوشت و عاج از دندان آسیب پذیر است. مکان: خلیج کوسی، پارک تالاب iSimangaliso، آفریقای جنوبی

© Photo / Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

چراغ‌های خارق‌العاده توسط سریرام مورالی، برنده هند، رفتار: بی‌مهرگان سریرام مورالی آسمان شب و جنگلی را به نمایش می‌گذارد که با کرم‌های شب تاب روشن شده است. سریرام پنجاه نوردهی 19 ثانیه‌ای را با هم ترکیب کرد تا درخشش کرم شب‌تاب را که در بیش از 16 دقیقه در جنگل‌های نزدیک زادگاهش ایجاد شده بود، نشان دهد. فلاش های کرم شب تاب در گرگ و میش شروع می شوند، فقط با تعداد کمی، قبل از اینکه فرکانس افزایش یابد و به طور هماهنگ مانند یک موج در سراسر جنگل نبض می کنند. کرم های شب تاب که در واقع سوسک هستند به دلیل جذب جفت با استفاده از بیولومینسانس معروف هستند. تاریکی یک عنصر ضروری در موفقیت این فرآیند است. آلودگی نوری بر بسیاری از موجودات شبانه تأثیر می گذارد، اما کرم شب تاب به ویژه حساس هستند. مکان: ذخیره‌گاه ببر Anamalai، تامیل نادو، هند

چراغ‌های خارق‌العاده توسط سریرام مورالی، برنده هند، رفتار: بی‌مهرگان سریرام مورالی آسمان شب و جنگلی را به نمایش می‌گذارد که با کرم‌های شب تاب روشن شده است. سریرام پنجاه نوردهی 19 ثانیه‌ای را با هم ترکیب کرد تا درخشش کرم شب‌تاب را که در بیش از 16 دقیقه در جنگل‌های نزدیک زادگاهش ایجاد شده بود، نشان دهد. فلاش های کرم شب تاب در گرگ و میش شروع می شوند، فقط با تعداد کمی، قبل از اینکه فرکانس افزایش یابد و به طور هماهنگ مانند یک موج در سراسر جنگل نبض می کنند. کرم های شب تاب که در واقع سوسک هستند به دلیل جذب جفت با استفاده از بیولومینسانس معروف هستند. تاریکی یک عنصر ضروری در موفقیت این فرآیند است. آلودگی نوری بر بسیاری از موجودات شبانه تأثیر می گذارد، اما کرم شب تاب به ویژه حساس هستند. مکان: ذخیره‌گاه ببر Anamalai، تامیل نادو، هند - اسپوتنیک ایران
14/15

چراغ‌های خارق‌العاده توسط سریرام مورالی، برنده هند، رفتار: بی‌مهرگان سریرام مورالی آسمان شب و جنگلی را به نمایش می‌گذارد که با کرم‌های شب تاب روشن شده است. سریرام پنجاه نوردهی 19 ثانیه‌ای را با هم ترکیب کرد تا درخشش کرم شب‌تاب را که در بیش از 16 دقیقه در جنگل‌های نزدیک زادگاهش ایجاد شده بود، نشان دهد. فلاش های کرم شب تاب در گرگ و میش شروع می شوند، فقط با تعداد کمی، قبل از اینکه فرکانس افزایش یابد و به طور هماهنگ مانند یک موج در سراسر جنگل نبض می کنند. کرم های شب تاب که در واقع سوسک هستند به دلیل جذب جفت با استفاده از بیولومینسانس معروف هستند. تاریکی یک عنصر ضروری در موفقیت این فرآیند است. آلودگی نوری بر بسیاری از موجودات شبانه تأثیر می گذارد، اما کرم شب تاب به ویژه حساس هستند. مکان: ذخیره‌گاه ببر Anamalai، تامیل نادو، هند

© Photo / Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

چهره جنگل اثر ویشنو گوپال، برنده هند، پرتره های حیوانات ویشنو گوپال لحظه ای را ثبت می کند که یک تاپیر دشتی با احتیاط از جنگل بارانی باتلاقی برزیل خارج می شود. ویشنو با یافتن رد سم در مسیر جنگلی نزدیک محل کمپ خود، در همان نزدیکی منتظر ماند. یک ساعت بعد، تاپیر ظاهر شد. ویشنو با استفاده از نوردهی طولانی مدت و نور مشعل برای تصویربرداری از بافت و حرکت، سر تاپیر را که از کنار جنگل بیرون آمده بود، قاب کرد. تاپیرهای دشت برای رژیم غذایی میوه و سایر گیاهان به جنگل متکی هستند و به نوبه خود تاپیرها به عنوان پخش کننده بذر عمل می کنند. این رابطه مهم با از دست دادن زیستگاه، شکار غیرقانونی و تصادفات ترافیکی تهدید می شود. مکان: تاپیرای، سائوپائولو، برزیل

چهره جنگل اثر ویشنو گوپال، برنده هند، پرتره های حیوانات ویشنو گوپال لحظه ای را ثبت می کند که یک تاپیر دشتی با احتیاط از جنگل بارانی باتلاقی برزیل خارج می شود. ویشنو با یافتن رد سم در مسیر جنگلی نزدیک محل کمپ خود، در همان نزدیکی منتظر ماند. یک ساعت بعد، تاپیر ظاهر شد. ویشنو با استفاده از نوردهی طولانی مدت و نور مشعل برای تصویربرداری از بافت و حرکت، سر تاپیر را که از کنار جنگل بیرون آمده بود، قاب کرد. تاپیرهای دشت برای رژیم غذایی میوه و سایر گیاهان به جنگل متکی هستند و به نوبه خود تاپیرها به عنوان پخش کننده بذر عمل می کنند. این رابطه مهم با از دست دادن زیستگاه، شکار غیرقانونی و تصادفات ترافیکی تهدید می شود. مکان: تاپیرای، سائوپائولو، برزیل - اسپوتنیک ایران
15/15

چهره جنگل اثر ویشنو گوپال، برنده هند، پرتره های حیوانات ویشنو گوپال لحظه ای را ثبت می کند که یک تاپیر دشتی با احتیاط از جنگل بارانی باتلاقی برزیل خارج می شود. ویشنو با یافتن رد سم در مسیر جنگلی نزدیک محل کمپ خود، در همان نزدیکی منتظر ماند. یک ساعت بعد، تاپیر ظاهر شد. ویشنو با استفاده از نوردهی طولانی مدت و نور مشعل برای تصویربرداری از بافت و حرکت، سر تاپیر را که از کنار جنگل بیرون آمده بود، قاب کرد. تاپیرهای دشت برای رژیم غذایی میوه و سایر گیاهان به جنگل متکی هستند و به نوبه خود تاپیرها به عنوان پخش کننده بذر عمل می کنند. این رابطه مهم با از دست دادن زیستگاه، شکار غیرقانونی و تصادفات ترافیکی تهدید می شود. مکان: تاپیرای، سائوپائولو، برزیل

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала