مقررات استفاده از مطالب

استفاده جزئی یا کامل از مطالب متنی، عکس ها و ویدئو های متعلق به خبرگزاری "اسپوتنیک" روی سایت spnfa.ir (مطالب دارای علامت © Sputnik) فقط به شرط لینک یا هایپرلینگ مستقیم نشانی مستقیم مطلب در سایت که برای سیستم های جستجوگر قابل دسترسی باشند، مجاز است. انجام اصلاحات و تغییرات تحریف کننده محتوا هنگام استفاده از مطالب مجاز نیست.
خبرگزاری"اسپوتنیک" می تواند در هرزمانی، بدون هیچگونه اطلاع دهی، اجازه فوق الذکر را بطور یکجانبه تغییر دهد. متن جدید اجازه نامه پس از درج آن در نشانی:https://spnfa.ir/docs/terms_of_use.html اعتبار پیدا می کند.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала