تظاهرات اپوزیسیون در ماداگاسکار

اشتراک
اسپوتنیک به روایت تصویر، شما را با اوضاع ماداگاسکار آشنا می کند.
© AFP 2023 / Rijasolo

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن حامیان مخالفان در آنتاناناریوو، ماداگاسکار توسط پلیس ضد شورش.

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن حامیان مخالفان در آنتاناناریوو، ماداگاسکار توسط پلیس ضد شورش. - اسپوتنیک ایران
1/7

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن حامیان مخالفان در آنتاناناریوو، ماداگاسکار توسط پلیس ضد شورش.

© AFP 2023 / Rijasolo

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد.

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد. - اسپوتنیک ایران
2/7

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد.

© AFP 2023 / Rijasolo

اپوزیسیون مالاگاسی در 12 سپتامبر 2023 "کودتای نهادی" را که توسط اردوگاه پرزیدنت راجولینا سازماندهی شده بود، پس از اینکه به نخست وزیر، یکی از نزدیکان رئیس دولت، ماموریت انجام وظیفه به عنوان نخست وزیر موقت در طول انتخابات محول شد، محکوم کرد.

اپوزیسیون مالاگاسی در 12 سپتامبر 2023 "کودتای نهادی" را که توسط اردوگاه پرزیدنت راجولینا سازماندهی شده بود، پس از اینکه به نخست وزیر، یکی از نزدیکان رئیس دولت، ماموریت انجام وظیفه به عنوان نخست وزیر موقت در طول انتخابات محول شد، محکوم کرد. - اسپوتنیک ایران
3/7

اپوزیسیون مالاگاسی در 12 سپتامبر 2023 "کودتای نهادی" را که توسط اردوگاه پرزیدنت راجولینا سازماندهی شده بود، پس از اینکه به نخست وزیر، یکی از نزدیکان رئیس دولت، ماموریت انجام وظیفه به عنوان نخست وزیر موقت در طول انتخابات محول شد، محکوم کرد.

© AFP 2023 / Rijasolo

حامیان اپوزیسیون در حالی که افسران پلیس ضدشورش از گاز اشک آور برای متفرق کردن آنها در آنتاناناریوو در 2 اکتبر 2023 استفاده می کنند، پا به فرار گذاشتند.

حامیان اپوزیسیون در حالی که افسران پلیس ضدشورش از گاز اشک آور برای متفرق کردن آنها در آنتاناناریوو در 2 اکتبر 2023 استفاده می کنند، پا به فرار گذاشتند. - اسپوتنیک ایران
4/7

حامیان اپوزیسیون در حالی که افسران پلیس ضدشورش از گاز اشک آور برای متفرق کردن آنها در آنتاناناریوو در 2 اکتبر 2023 استفاده می کنند، پا به فرار گذاشتند.

© AFP 2023 / Rijasolo

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد. اپوزیسیون مالاگاسی در 12 سپتامبر 2023 "کودتای نهادی" را که توسط اردوگاه پرزیدنت راجولینا سازماندهی شده بود، پس از اینکه به نخست وزیر، یکی از نزدیکان رئیس دولت، ماموریت انجام وظیفه به عنوان نخست وزیر موقت در طول انتخابات محول شد، محکوم کرد.

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد. اپوزیسیون مالاگاسی در 12 سپتامبر 2023 "کودتای نهادی" را که توسط اردوگاه پرزیدنت راجولینا سازماندهی شده بود، پس از اینکه به نخست وزیر، یکی از نزدیکان رئیس دولت، ماموریت انجام وظیفه به عنوان نخست وزیر موقت در طول انتخابات محول شد، محکوم کرد. - اسپوتنیک ایران
5/7

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد. اپوزیسیون مالاگاسی در 12 سپتامبر 2023 "کودتای نهادی" را که توسط اردوگاه پرزیدنت راجولینا سازماندهی شده بود، پس از اینکه به نخست وزیر، یکی از نزدیکان رئیس دولت، ماموریت انجام وظیفه به عنوان نخست وزیر موقت در طول انتخابات محول شد، محکوم کرد.

© AFP 2023 / Rijasolo

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد.

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد. - اسپوتنیک ایران
6/7

آندری راجولینا در 1 اکتبر 2023 اقدامات 11 نامزد مخالف را محکوم کرد که آنها را متهم به "ایجاد از صفر" یک بحران سیاسی جدید کرد.

© AFP 2023 / Rijasolo

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن حامیان مخالفان در آنتاناناریوو، ماداگاسکار توسط پلیس ضد شورش.

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن حامیان مخالفان در آنتاناناریوو، ماداگاسکار توسط پلیس ضد شورش. - اسپوتنیک ایران
7/7

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن حامیان مخالفان در آنتاناناریوو، ماداگاسکار توسط پلیس ضد شورش.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала