نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی

Telegram
به گزارش اسپوتنیک، بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی امارات برگزار شد. این نمایشگاه که توسط باشگاه شاهین‌داران امارات برگزار می‌شود، شامل شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان داخلی و بین‌المللی می‌شود. بیش از 1200 غرفه دار و برند در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.
© AFP 2023 / Karim Sahib

زنی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی بافتنی می کند. 4 سپتامبر 2023

زنی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی بافتنی می کند. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
1/9

زنی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی بافتنی می کند. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

سوارکاران زن در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی برنامه اجرا می کنند. 4 سپتامبر 2023

سوارکاران زن  در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی برنامه اجرا می کنند. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
2/9

سوارکاران زن در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی برنامه اجرا می کنند. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

مردی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به شاهین نگاه می کند. 4 سپتامبر 2023

مردی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به شاهین نگاه می کند. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
3/9

مردی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به شاهین نگاه می کند. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

زنی مرواریدهایی را به معرض نمایش گذاشته است که از آنها به عنوان مهره در نمایشگاه صنایع دستی سنتی استفاده می شود. نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی. 4 سپتامبر 2023

زنی مرواریدهایی را به معرض نمایش گذاشته است که از آنها به عنوان مهره در نمایشگاه صنایع دستی سنتی استفاده می شود. نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
4/9

زنی مرواریدهایی را به معرض نمایش گذاشته است که از آنها به عنوان مهره در نمایشگاه صنایع دستی سنتی استفاده می شود. نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

زنی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی اسبی را در غرفه ای تماشا می کند. 4 سپتامبر 2023

زنی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی اسبی را در غرفه ای تماشا می کند. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
5/9

زنی در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی اسبی را در غرفه ای تماشا می کند. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی با تلفن های خود از شاهین ها فیلم می گیرند. 4 سپتامبر 2023

بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی با تلفن های خود  از شاهین ها فیلم می گیرند. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
6/9

بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی با تلفن های خود از شاهین ها فیلم می گیرند. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

سوارکاران جوان در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی برنامه اجرا می کنند. 4 سپتامبر 2023

سوارکاران جوان در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی برنامه اجرا می کنند. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
7/9

سوارکاران جوان در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی برنامه اجرا می کنند. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

یک غرفه دار یک شاهین را در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به مناقصه گذاشته است. 4 سپتامبر 2023

یک غرفه دار یک شاهین را در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به مناقصه گذاشته است. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
8/9

یک غرفه دار یک شاهین را در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به مناقصه گذاشته است. 4 سپتامبر 2023

© AFP 2023 / Karim Sahib

یک شاهین در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به مناقصه گران ارائه می شود. 4 سپتامبر 2023

یک شاهین در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به مناقصه گران ارائه می شود. 4 سپتامبر 2023 - اسپوتنیک ایران
9/9

یک شاهین در نمایشگاه بین المللی شکار و سوارکاری ابوظبی به مناقصه گران ارائه می شود. 4 سپتامبر 2023

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала