پنیر خانگی

اشتراک
اسپوتنیک، شما را با پنیر اوستیایی به روایت تصویر آشنا می کند.
© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر. - اسپوتنیک ایران
1/10

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایی از روستای دونتا در منطقه کوهستانی دورافتاده اوستیای شمالی، در ارتفاع 1836 متری از سطح دریا.

نمایی از روستای دونتا در منطقه کوهستانی دورافتاده اوستیای شمالی، در ارتفاع 1836 متری از سطح دریا. - اسپوتنیک ایران
2/10

نمایی از روستای دونتا در منطقه کوهستانی دورافتاده اوستیای شمالی، در ارتفاع 1836 متری از سطح دریا.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد. - اسپوتنیک ایران
3/10

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر. - اسپوتنیک ایران
4/10

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد. - اسپوتنیک ایران
5/10

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی.

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی. - اسپوتنیک ایران
6/10

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی.

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی. - اسپوتنیک ایران
7/10

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک گاو آزاد در روستای کوهستانی اوستیای شمالی فسنال.

یک گاو آزاد در روستای کوهستانی اوستیای شمالی فسنال. - اسپوتنیک ایران
8/10

یک گاو آزاد در روستای کوهستانی اوستیای شمالی فسنال.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد. - اسپوتنیک ایران
9/10

تولیدکننده پنیر لاریسا کاساوا از روستای کوهستانی دورافتاده دونتا در کوه های اوستیای شمالی در حال تولید پنیر.

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد. - اسپوتنیک ایران
10/10

در مزرعه پنیرسازان - لاریسا و برادرش گورام، علاوه بر اسب، 7 گاو، 7 گوساله، یک خوک با هفت خوک، 12 بز، 4 مرغ و 3 خروس وجود دارد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала