زندگی زیر رگبار گلوله‌ها

Telegram
ماریوپل بزرگترین شهر در ساحل دریای آزوف است. در 7 مارس، در جمهوری خلق دونتسک اطلاع دادند که شهر محاصره شده است. در 12 مارس، دنیس پوشیلین، ریاست دونتسک، ، ماریوپل را مرکز عملیات نظامی خواند. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.
© Sputnik / Maksim Blinov

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
1/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند..

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.. - اسپوتنیک ایران
2/15

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند..

© Sputnik / Maksim Blinov

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
3/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. کلیسای جامع پاکروف در ماریوپل.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. کلیسای جامع پاکروف در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
4/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. کلیسای جامع پاکروف در ماریوپل.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
5/15

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
6/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Maksim Blinov

ساختمان های ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل.

ساختمان های ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
7/15

ساختمان های ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
8/15

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Maksim Blinov

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
9/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
10/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Maksim Blinov

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
11/15

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
12/15

پیامد حملات نیروهای اوکراین به شهر ماریوپل. ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند. - اسپوتنیک ایران
13/15

ساکنان ماریوپل مجبور هستند زیر رگبار گلوله‌ها به زندگی خود ادامه بدهند.

© Sputnik / Maksim Blinov

گربه و خانه ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل.

گربه و خانه ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
14/15

گربه و خانه ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل.

© Sputnik / Maksim Blinov

ساختمان های ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل.

ساختمان های ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
15/15

ساختمان های ویران بر اثر حملات نیروهای اوکراین در ماریوپل.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала