پرتاب موشک بالستیک در مانور نظامی ایران

Telegram
ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب داده است.
© REUTERS / IRGC/WANA

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است.

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است. - اسپوتنیک ایران
1/10

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است.

© REUTERS / IRGC/WANA

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. - اسپوتنیک ایران
2/10

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

© REUTERS / IRGC/WANA

استفاده از موشک‌های بالستیک در نیروی دریایی سپاه پاسداران یک پدیده جدید است.

استفاده از موشک‌های بالستیک در نیروی دریایی سپاه پاسداران یک پدیده جدید است. - اسپوتنیک ایران
3/10

استفاده از موشک‌های بالستیک در نیروی دریایی سپاه پاسداران یک پدیده جدید است.

© REUTERS / IRGC/WANA

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است.

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است. - اسپوتنیک ایران
4/10

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است.

© REUTERS / IRGC/WANA

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. به گفته ایران، موشک‌های بالستیک آن کشور ۲۰۰۰ کیلومتر برد دارد.

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. به گفته ایران، موشک‌های بالستیک آن کشور ۲۰۰۰ کیلومتر برد دارد. - اسپوتنیک ایران
5/10

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. به گفته ایران، موشک‌های بالستیک آن کشور ۲۰۰۰ کیلومتر برد دارد.

© REUTERS / IRGC/WANA

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. - اسپوتنیک ایران
6/10

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

© REUTERS / IRGC/WANA

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. - اسپوتنیک ایران
7/10

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

© REUTERS / IRGC/WANA

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که استفاده از موشک‌های بالستیک در نیروی دریایی سپاه پاسداران یک پدیده جدید است.

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که استفاده از موشک‌های بالستیک در نیروی دریایی سپاه پاسداران یک پدیده جدید است. - اسپوتنیک ایران
8/10

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که استفاده از موشک‌های بالستیک در نیروی دریایی سپاه پاسداران یک پدیده جدید است.

© REUTERS / IRGC/WANA

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است.

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است. - اسپوتنیک ایران
9/10

ارتش سپاه پاسداران ایران با شرکت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در تنگه هرمز مانور نظامی موسوم به " پیامبر اعظم ـ 17 " ترتیب ‌داده است.

© REUTERS / IRGC/WANA

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد. - اسپوتنیک ایران
10/10

در جریان مانورهای رزمی در خلیج فارس، موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала