پنگوئن های پرنده و جهان زیر پای شما: برندگان جایزه عکاسی محیط زیست 2024

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از آثار برنده جایزه عکاسی محیط زیست 2024.
© Photo / Aaron Gekoski/2024 Environmental Photography Award

برنده رده "انسانیت در برابر طبیعت" و عکاس محیط زیست سال، آرون گکوسکی، هیچ اورانگوتان شیطانی مورد بهره برداری صنعت گردشگری را نبینید، تایلند، 2023.

برنده رده "انسانیت در برابر طبیعت" و عکاس محیط زیست سال، آرون گکوسکی، هیچ اورانگوتان شیطانی مورد بهره برداری صنعت گردشگری را نبینید، تایلند، 2023. - اسپوتنیک ایران
1/16

برنده رده "انسانیت در برابر طبیعت" و عکاس محیط زیست سال، آرون گکوسکی، هیچ اورانگوتان شیطانی مورد بهره برداری صنعت گردشگری را نبینید، تایلند، 2023.

© Photo / Alvaro Herrero Lopez-Bletran /2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در رده "انسانیت در برابر طبیعت" آلوارو هررو لوپز-بلتران نهنگ گوژپشت زخمی ناامید، مکزیک، 2022.

نایب قهرمان در رده "انسانیت در برابر طبیعت" آلوارو هررو لوپز-بلتران نهنگ گوژپشت زخمی ناامید، مکزیک، 2022. - اسپوتنیک ایران
2/16

نایب قهرمان در رده "انسانیت در برابر طبیعت" آلوارو هررو لوپز-بلتران نهنگ گوژپشت زخمی ناامید، مکزیک، 2022.

© Photo / Fernando Constantino Martínez Belmar/2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در رده "انسانیت در مقابل طبیعت" فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار چهره به چهره جگوار در حال تلاش برای حمله به خوک، مکزیک، 2021.

نایب قهرمان در رده "انسانیت در مقابل طبیعت" فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار چهره به چهره جگوار در حال تلاش برای حمله به خوک، مکزیک، 2021. - اسپوتنیک ایران
3/16

نایب قهرمان در رده "انسانیت در مقابل طبیعت" فرناندو کنستانتینو مارتینز بلمار چهره به چهره جگوار در حال تلاش برای حمله به خوک، مکزیک، 2021.

© Photo / Aaron Gekoski/2024 Environmental Photography Award

برنده در رده "تغییر سازان: دلایل امید" تمرینات واحد حفاظت آرون گکوسکی جایگزین کرگدن کبرا، زیمبابوه، 2022.

برنده در رده "تغییر سازان: دلایل امید" تمرینات واحد حفاظت آرون گکوسکی جایگزین کرگدن کبرا، زیمبابوه، 2022. - اسپوتنیک ایران
4/16

برنده در رده "تغییر سازان: دلایل امید" تمرینات واحد حفاظت آرون گکوسکی جایگزین کرگدن کبرا، زیمبابوه، 2022.

© Photo / Marcus Westberg/2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در رده "تغییر سازان: دلایل امید" مارکوس وستبرگ عملیات نشانه گذاری بذر امید، سودان جنوبی، 2023.

نایب قهرمان در رده "تغییر سازان: دلایل امید" مارکوس وستبرگ عملیات نشانه گذاری بذر امید، سودان جنوبی، 2023. - اسپوتنیک ایران
5/16

نایب قهرمان در رده "تغییر سازان: دلایل امید" مارکوس وستبرگ عملیات نشانه گذاری بذر امید، سودان جنوبی، 2023.

© Photo / Magnus Lundgren/2024 Environmental Photography Award

برنده در رده "دنیای اقیانوس" مگنوس لوندگرن کشتی‌رانی در فضای داخلی کشتی‌ران آرگونات سوار بر چتر دریایی، فیلیپین، 2019.

برنده در رده "دنیای اقیانوس" مگنوس لوندگرن کشتی‌رانی در فضای داخلی کشتی‌ران آرگونات سوار بر چتر دریایی، فیلیپین، 2019. - اسپوتنیک ایران
6/16

برنده در رده "دنیای اقیانوس" مگنوس لوندگرن کشتی‌رانی در فضای داخلی کشتی‌ران آرگونات سوار بر چتر دریایی، فیلیپین، 2019.

© Photo / Andrew Pollard/2024 Environmental Photography Award

پرواز پنگوئن. اثر اندرو پولارد، برنده مقام دوم در بخش دنیای اقیانوس. جایزه عکاسی محیطی 2024.

پرواز پنگوئن. اثر اندرو پولارد، برنده مقام دوم در بخش دنیای اقیانوس. جایزه عکاسی محیطی 2024. - اسپوتنیک ایران
7/16

پرواز پنگوئن. اثر اندرو پولارد، برنده مقام دوم در بخش دنیای اقیانوس. جایزه عکاسی محیطی 2024.

© Photo / Nataya Chonecadeedumrongkul/2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در بخش "دنیای اقیانوس" . ارکستر سمفونیک اسفنجی بشکه ای در حال رقصیدن میگوها در یک اسفنج بشکه ای، تایلند، 2022

نایب قهرمان در بخش "دنیای اقیانوس" . ارکستر سمفونیک اسفنجی بشکه ای در حال رقصیدن میگوها در یک اسفنج بشکه ای، تایلند، 2022 - اسپوتنیک ایران
8/16

نایب قهرمان در بخش "دنیای اقیانوس" . ارکستر سمفونیک اسفنجی بشکه ای در حال رقصیدن میگوها در یک اسفنج بشکه ای، تایلند، 2022

© Photo / Soumya Ranjan Bhattacharyya/2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در رده "در جنگل" سومیا رانجان باتاچاریا کهکشان ها در پای من برگ گردان زرد روی یک قارچ، هند، 2022.

نایب قهرمان در رده "در جنگل" سومیا رانجان باتاچاریا کهکشان ها در پای من برگ گردان زرد روی یک قارچ، هند، 2022. - اسپوتنیک ایران
9/16

نایب قهرمان در رده "در جنگل" سومیا رانجان باتاچاریا کهکشان ها در پای من برگ گردان زرد روی یک قارچ، هند، 2022.

© Photo / Jaime Rojo/2024 Environmental Photography Award

برنده رده "به درون جنگل" پروانه ها در جنگل های صنوبر، مکزیک.

برنده رده "به درون جنگل"  پروانه ها در جنگل های صنوبر، مکزیک. - اسپوتنیک ایران
10/16

برنده رده "به درون جنگل" پروانه ها در جنگل های صنوبر، مکزیک.

© Photo / Daniel Valverde Fernández/2024 Environmental Photography Award

برنده رده "عجایب قطبی" دانیل والورده فرناندز در حال تکان دادن برف خرس قطبی در کولاک، کانادا.

برنده رده "عجایب قطبی" دانیل والورده فرناندز در حال تکان دادن برف خرس قطبی در کولاک، کانادا. - اسپوتنیک ایران
11/16

برنده رده "عجایب قطبی" دانیل والورده فرناندز در حال تکان دادن برف خرس قطبی در کولاک، کانادا.

© Photo / Vladimir Cech Jr./2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان رده "به داخل جنگل" ولادیمیر چک جونیور سوماتران سرو سارو از سوماترا، اندونزی.

نایب قهرمان رده "به داخل جنگل" ولادیمیر چک جونیور سوماتران سرو سارو از سوماترا، اندونزی. - اسپوتنیک ایران
12/16

نایب قهرمان رده "به داخل جنگل" ولادیمیر چک جونیور سوماتران سرو سارو از سوماترا، اندونزی.

© Photo / Florian Ledoux/2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در رده "عجایب قطبی" فلوریان لدوکس در یخ نازک خرس قطبی روی شناور یخ، نروژ.

نایب قهرمان در رده "عجایب قطبی" فلوریان لدوکس در یخ نازک خرس قطبی روی شناور یخ، نروژ. - اسپوتنیک ایران
13/16

نایب قهرمان در رده "عجایب قطبی" فلوریان لدوکس در یخ نازک خرس قطبی روی شناور یخ، نروژ.

© Photo / Fernando Faciole/2024 Environmental Photography Award

جایزه عمومی 2024 و نایب قهرمان "تغییر سازان: دلایل امید" فرناندو فاسیوله انتشار بارانی انتشار یک مورچه خوار غول پیکر، برزیل.

جایزه عمومی 2024 و نایب قهرمان "تغییر سازان: دلایل امید" فرناندو فاسیوله انتشار بارانی انتشار یک مورچه خوار غول پیکر، برزیل. - اسپوتنیک ایران
14/16

جایزه عمومی 2024 و نایب قهرمان "تغییر سازان: دلایل امید" فرناندو فاسیوله انتشار بارانی انتشار یک مورچه خوار غول پیکر، برزیل.

© Photo / Ivan Pedretti/2024 Environmental Photography Award

نایب قهرمان در رده "عجایب قطبی" یخچال های طبیعی رنگین کمان ایوان پدرتی، تالاب یخچالی ایسلند.

نایب قهرمان در رده "عجایب قطبی" یخچال های طبیعی رنگین کمان ایوان پدرتی، تالاب یخچالی ایسلند. - اسپوتنیک ایران
15/16

نایب قهرمان در رده "عجایب قطبی" یخچال های طبیعی رنگین کمان ایوان پدرتی، تالاب یخچالی ایسلند.

© Photo / Thomas Vijayan/2024 Environmental Photography Award

منتخب دانش آموزان 2024. اهداف والدین توماس ویجایان خانواده پنگوئن های امپراتور، قطب جنوب.

منتخب دانش آموزان 2024. اهداف والدین توماس ویجایان خانواده پنگوئن های امپراتور، قطب جنوب. - اسپوتنیک ایران
16/16

منتخب دانش آموزان 2024. اهداف والدین توماس ویجایان خانواده پنگوئن های امپراتور، قطب جنوب.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала