درخشان ترین صحنه های بازی های بریکس

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از جالب ترین صحنه های بازی های بریکس در کازان روسیه.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

تاپسوبا عبدالفتائو (بورکینافاسو) در رقابت های بدمینتون مردان مقابل آرتور پچنکین (روسیه) در بازی های بریکس در کازان روسیه.

تاپسوبا عبدالفتائو (بورکینافاسو) در رقابت های بدمینتون مردان مقابل آرتور پچنکین (روسیه) در بازی های بریکس در کازان روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/20

تاپسوبا عبدالفتائو (بورکینافاسو) در رقابت های بدمینتون مردان مقابل آرتور پچنکین (روسیه) در بازی های بریکس در کازان روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

سلطان حیدر ورزشکار پاکستانی در در بازی های بریکس در کازان روسیه.

سلطان حیدر ورزشکار پاکستانی در در بازی های بریکس در کازان روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/20

سلطان حیدر ورزشکار پاکستانی در در بازی های بریکس در کازان روسیه.

© Sputnik / Sergey Bobylev /  مراجعه به بانک تصاویر

کریستینا شاپووالووا (روسیه) در طول رقابت همه جانبه انفرادی در ژیمناستیک هنری زنان در بازی‌های بریکس در کازان روسیه.

کریستینا شاپووالووا (روسیه) در طول رقابت همه جانبه انفرادی در ژیمناستیک هنری زنان در بازی‌های بریکس در کازان روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/20

کریستینا شاپووالووا (روسیه) در طول رقابت همه جانبه انفرادی در ژیمناستیک هنری زنان در بازی‌های بریکس در کازان روسیه.

© Sputnik / Maksim Bogodvid /  مراجعه به بانک تصاویر

مرجان کریمی دورچه ورزشکار ایرانی در بازی های بریکس در کازان روسیه.

مرجان کریمی دورچه ورزشکار ایرانی در بازی های بریکس در کازان روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/20

مرجان کریمی دورچه ورزشکار ایرانی در بازی های بریکس در کازان روسیه.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه برندگان کدال طلا، نقره و برنز در بازی های بریکس در کازان روسیه.

ورزشکاران روسیه برندگان کدال طلا، نقره و برنز در بازی های بریکس در کازان روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/20

ورزشکاران روسیه برندگان کدال طلا، نقره و برنز در بازی های بریکس در کازان روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

یوگنیا گوسیوا از روسیه در رشته وزنه برداری در بازی های بریکس در کازان روسیه.

یوگنیا گوسیوا از روسیه در رشته وزنه برداری در بازی های بریکس در کازان روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/20

یوگنیا گوسیوا از روسیه در رشته وزنه برداری در بازی های بریکس در کازان روسیه.

© Sputnik / Maksim Bogodvid /  مراجعه به بانک تصاویر

مسابقه نهایی اسکال دو نفره سبک وزن مردان در مسابقات قایقرانی در بازی های بریکس در کازان.

مسابقه نهایی اسکال دو نفره سبک وزن مردان در مسابقات قایقرانی در بازی های بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
7/20

مسابقه نهایی اسکال دو نفره سبک وزن مردان در مسابقات قایقرانی در بازی های بریکس در کازان.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران مصر و ایران در بازی های بریکس در کازان.

ورزشکاران مصر و ایران در بازی های بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
8/20

ورزشکاران مصر و ایران در بازی های بریکس در کازان.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار هندی در در بازی های بریکس در کازان.

ورزشکار هندی در در بازی های بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
9/20

ورزشکار هندی در در بازی های بریکس در کازان.

© Sputnik / Maksim Bogodvid /  مراجعه به بانک تصاویر

از چپ به راست: ماریا تایلاکوا (روسیه) و فاطمه یاریسراج (ایران) در مسابقه تنیس روی میز بانوان در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

از چپ به راست: ماریا تایلاکوا (روسیه) و فاطمه یاریسراج (ایران) در مسابقه تنیس روی میز بانوان در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
10/20

از چپ به راست: ماریا تایلاکوا (روسیه) و فاطمه یاریسراج (ایران) در مسابقه تنیس روی میز بانوان در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران ازبکستان و مغولستان در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکاران ازبکستان و مغولستان در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
11/20

ورزشکاران ازبکستان و مغولستان در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Maksim Bogodvid /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار از امارات در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکار از امارات در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
12/20

ورزشکار از امارات در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار چینی در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکار چینی در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
13/20

ورزشکار چینی در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار تایلندی در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکار تایلندی در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
14/20

ورزشکار تایلندی در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار از اریتره در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکار از اریتره در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
15/20

ورزشکار از اریتره در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Sergey Bobylev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار روسیه در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکار روسیه در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
16/20

ورزشکار روسیه در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکار بلاروس در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

ورزشکار بلاروس در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
17/20

ورزشکار بلاروس در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

سوتلانا آنتوشینا از روسیه در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

سوتلانا آنتوشینا از روسیه در بازی های ورزشی بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
18/20

سوتلانا آنتوشینا از روسیه در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

از چپ به راست: واسیلی میزینوف (روسیه)، سرگئی کوژونیکوف (روسیه)، سرگئی شیروبوکوف (روسیه) در مسابقه نهایی پیاده روی 10000 متر مردان در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

از چپ به راست: واسیلی میزینوف (روسیه)، سرگئی کوژونیکوف (روسیه)، سرگئی شیروبوکوف (روسیه) در مسابقه نهایی پیاده روی 10000 متر مردان در بازی های ورزشی  بریکس در کازان. - اسپوتنیک ایران
19/20

از چپ به راست: واسیلی میزینوف (روسیه)، سرگئی کوژونیکوف (روسیه)، سرگئی شیروبوکوف (روسیه) در مسابقه نهایی پیاده روی 10000 متر مردان در بازی های ورزشی بریکس در کازان.

© Sputnik / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

برندگان مسابقه شیرجه 3 متری مردان در بازی های بریکس در مراسم جوایز (از چپ به راست): الکساندر چرپاخین (روسیه) - مدال برنز، ژسوس ادواردو گونزالس رگوئز (ونزوئلا) - مدال نقره، نیکیتا شلیچر (روسیه) - مدال طلا.

برندگان مسابقه شیرجه 3 متری مردان در بازی های بریکس در مراسم جوایز (از چپ به راست): الکساندر چرپاخین (روسیه) - مدال برنز، ژسوس ادواردو گونزالس رگوئز (ونزوئلا) - مدال نقره، نیکیتا شلیچر (روسیه) - مدال طلا. - اسپوتنیک ایران
20/20

برندگان مسابقه شیرجه 3 متری مردان در بازی های بریکس در مراسم جوایز (از چپ به راست): الکساندر چرپاخین (روسیه) - مدال برنز، ژسوس ادواردو گونزالس رگوئز (ونزوئلا) - مدال نقره، نیکیتا شلیچر (روسیه) - مدال طلا.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала