مراسم به خاکسپاری رئیسی، رئیس جمهور ایران

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی جان باخت.
© Photo / IRNA/Akbar Tavakkoli

رسیدن جنازه رئیسی به فرودگاه مشهد.

رسیدن جنازه رئیسی به فرودگاه مشهد. - اسپوتنیک ایران
1/12

رسیدن جنازه رئیسی به فرودگاه مشهد.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت. - اسپوتنیک ایران
2/12

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.

در سانحه هوایی بالگرد، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز جان خود را از دست داد.

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.در سانحه هوایی بالگرد، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز جان خود را از دست داد. - اسپوتنیک ایران
3/12

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.

در سانحه هوایی بالگرد، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز جان خود را از دست داد.

© Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Hassanzadeh

مراسم بخاکسپاری عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.

مراسم بخاکسپاری عبداللهیان، وزیر خارجه ایران. - اسپوتنیک ایران
4/12

مراسم بخاکسپاری عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد. - اسپوتنیک ایران
5/12

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد. - اسپوتنیک ایران
6/12

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

© Photo / IRNA/Mohsen Bakhshandeh

عزاداری مردم در مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران.

عزاداری مردم در مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران. - اسپوتنیک ایران
7/12

عزاداری مردم در مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران.

© AP Photo / Iranian Presidency Office

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.

در سانحه هوایی بالگرد، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز جان خود را از دست داد.

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.در سانحه هوایی بالگرد، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز جان خود را از دست داد. - اسپوتنیک ایران
8/12

مراسم تشییع جنازه رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سانحه هوایی در 19 ماه مه جان باخت.

در سانحه هوایی بالگرد، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز جان خود را از دست داد.

© Photo / IRNA/Hasan Shirvani

مراسم بخاکسپاری رئیسی، رئیس جمهور ایران.

مراسم بخاکسپاری رئیسی، رئیس جمهور ایران. - اسپوتنیک ایران
9/12

مراسم بخاکسپاری رئیسی، رئیس جمهور ایران.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد. - اسپوتنیک ایران
10/12

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

© Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Hassanzadeh

مراسم بخاکسپاری عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.

مراسم بخاکسپاری عبداللهیان، وزیر خارجه ایران. - اسپوتنیک ایران
11/12

مراسم بخاکسپاری عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد. - اسپوتنیک ایران
12/12

مراسم تودیع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد. هلیکوپتر حامل رئیسی، عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات در 19 ماه مه در شمال غرب ایران در منطقه ورزقان سقوط کرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала