تخت جمشید، پایتخت ایران باستان با قدمتی 2500 ساله

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از تخت جمشید، پایتخت ایران باستان با قدمتی 2500 ساله.
© AFP 2023 / Atta Kenare

نقش برجسته ای که یک جنگجوی باستانی را نشان می دهد بر روی دیواری در ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

نقش برجسته ای که یک جنگجوی باستانی را نشان می دهد بر روی دیواری در ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران. - اسپوتنیک ایران
1/10

نقش برجسته ای که یک جنگجوی باستانی را نشان می دهد بر روی دیواری در ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

© AFP 2023 / Atta Kenare

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران. - اسپوتنیک ایران
2/10

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

© AFP 2023 / Atta Kenare

بازدید مردم از مقبره کوروش دوم پادشاه ایران باستان (کوروش یا کوروش کبیر، 600–530 قبل از میلاد) در پاسارگاد در جنوب مرکزی ایران.

بازدید مردم از مقبره کوروش دوم پادشاه ایران باستان (کوروش یا کوروش کبیر، 600–530 قبل از میلاد) در پاسارگاد در جنوب مرکزی ایران. - اسپوتنیک ایران
3/10

بازدید مردم از مقبره کوروش دوم پادشاه ایران باستان (کوروش یا کوروش کبیر، 600–530 قبل از میلاد) در پاسارگاد در جنوب مرکزی ایران.

© AFP 2023 / Atta Kenare

یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن‌ها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصلهٔ بین دو ستون نسبت طلایی است. نسبت طلایی نسبت مهمی در هندسه است که در طبیعت وجود دارد. این نشانگر هنر ایرانیان باستان در معماری است.

یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن‌ها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصلهٔ بین دو ستون نسبت طلایی است. نسبت طلایی نسبت مهمی در هندسه است که در طبیعت وجود دارد. این نشانگر هنر ایرانیان باستان در معماری است. - اسپوتنیک ایران
4/10

یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن‌ها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصلهٔ بین دو ستون نسبت طلایی است. نسبت طلایی نسبت مهمی در هندسه است که در طبیعت وجود دارد. این نشانگر هنر ایرانیان باستان در معماری است.

© AFP 2023 / Atta Kenare

تخت جمشید یکی از اولین آثار ایرانی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. اسکندر مقدونی در سال 330 قبل از میلاد این شهر را اشغال کرد.مقدونی مثل صاعقه بر سر این شهر فرود آمد و چند ماه بعد به نیروها اجازه داد تا شهر را غارت کنند. کاخ شرقی خشایارشا توسط تائیس آتن به آتش کشیده شد و آتش به تمام شهر سرایت کرد. اعتقاد بر این است که این اقدام انتقام سوزاندن آکروپولیس در طول جنگ های یونان و ایران بوده است. نسخه های گرانبهای اوستا که بر روی پوست گاو نر با جوهر طلا نوشته شده بود، از بین رفت.

تخت جمشید یکی از اولین آثار ایرانی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.  اسکندر مقدونی در سال 330 قبل از میلاد این شهر را اشغال کرد.مقدونی مثل صاعقه بر سر این شهر فرود آمد و چند ماه بعد به نیروها اجازه داد تا شهر را غارت کنند. کاخ شرقی خشایارشا توسط تائیس آتن به آتش کشیده شد و آتش به تمام شهر سرایت کرد. اعتقاد بر این است که این اقدام انتقام سوزاندن آکروپولیس در طول جنگ های یونان و ایران بوده است. نسخه های گرانبهای اوستا که بر روی پوست گاو نر با جوهر طلا نوشته شده بود، از بین رفت. - اسپوتنیک ایران
5/10

تخت جمشید یکی از اولین آثار ایرانی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. اسکندر مقدونی در سال 330 قبل از میلاد این شهر را اشغال کرد.مقدونی مثل صاعقه بر سر این شهر فرود آمد و چند ماه بعد به نیروها اجازه داد تا شهر را غارت کنند. کاخ شرقی خشایارشا توسط تائیس آتن به آتش کشیده شد و آتش به تمام شهر سرایت کرد. اعتقاد بر این است که این اقدام انتقام سوزاندن آکروپولیس در طول جنگ های یونان و ایران بوده است. نسخه های گرانبهای اوستا که بر روی پوست گاو نر با جوهر طلا نوشته شده بود، از بین رفت.

© AFP 2023 / Atta Kenare

مجموعه کاخ‌های تخت جمشید، در سال (۳۳۰ پیش از میلاد) به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد. از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه، بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و مشتمل بر یک تالار مرکزی با ۳۶ ستون و سه ایوان ۱۲ ستونی درقسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی است که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به‌وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می‌شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا ۱۶ متر و بلندی ستون‌های آن ۱۸ متر است.

مجموعه کاخ‌های تخت جمشید، در سال (۳۳۰ پیش از میلاد) به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد. از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه، بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و مشتمل بر یک تالار مرکزی با ۳۶ ستون و سه ایوان ۱۲ ستونی درقسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی است که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به‌وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می‌شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا ۱۶ متر و بلندی ستون‌های آن ۱۸ متر است. - اسپوتنیک ایران
6/10

مجموعه کاخ‌های تخت جمشید، در سال (۳۳۰ پیش از میلاد) به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد. از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه، بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و مشتمل بر یک تالار مرکزی با ۳۶ ستون و سه ایوان ۱۲ ستونی درقسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی است که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به‌وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می‌شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا ۱۶ متر و بلندی ستون‌های آن ۱۸ متر است.

© AFP 2023 / Atta Kenare

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران. - اسپوتنیک ایران
7/10

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

© AFP 2023 / Atta Kenare

مجموعه کاخ‌های تخت جمشید، در سال (۳۳۰ پیش از میلاد) به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد. از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه، بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و مشتمل بر یک تالار مرکزی با ۳۶ ستون و سه ایوان ۱۲ ستونی درقسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی است که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به‌وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می‌شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا ۱۶ متر و بلندی ستون‌های آن ۱۸ متر است.

مجموعه کاخ‌های تخت جمشید، در سال (۳۳۰ پیش از میلاد) به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد. از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه، بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و مشتمل بر یک تالار مرکزی با ۳۶ ستون و سه ایوان ۱۲ ستونی درقسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی است که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به‌وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می‌شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا ۱۶ متر و بلندی ستون‌های آن ۱۸ متر است. - اسپوتنیک ایران
8/10

مجموعه کاخ‌های تخت جمشید، در سال (۳۳۰ پیش از میلاد) به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد. از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه، بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و مشتمل بر یک تالار مرکزی با ۳۶ ستون و سه ایوان ۱۲ ستونی درقسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی است که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به‌وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می‌شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا ۱۶ متر و بلندی ستون‌های آن ۱۸ متر است.

© AFP 2023 / Atta Kenare

در زمان ساخت این پایتخت خاص ایران، برخلاف بسیاری از شهرهای باستانی، از نیروی کار برده استفاده نشده است! سازندگان و صنعتگران از سراسر امپراتوری ایران از جمله بابل، آشور، مصر و ایونیا به اینجا آمدند.شبکه های فاضلاب تخت جمشید از پیچیده ترین شبکه های جهان باستان بوده است. تخت جمشید در دامنه کوه رحمت ساخته شده بود و اغلب، به عنوان مثال در اوایل بهار، به دلیل بارندگی شدید و روان آب ناشی از ذوب یخ و برف، شهر دچار سیل می شد. بنابراین شبکه های فاضلاب اهمیت زیادی پیدا کردند.

در زمان ساخت این پایتخت خاص ایران، برخلاف بسیاری از شهرهای باستانی، از نیروی کار برده استفاده نشده است! سازندگان و صنعتگران از سراسر امپراتوری ایران از جمله بابل، آشور، مصر و ایونیا به اینجا آمدند.شبکه های فاضلاب تخت جمشید از پیچیده ترین شبکه های جهان باستان بوده است. تخت جمشید در دامنه کوه رحمت ساخته شده بود و اغلب، به عنوان مثال در اوایل بهار، به دلیل بارندگی شدید و روان آب ناشی از ذوب یخ و برف، شهر دچار سیل می شد. بنابراین شبکه های فاضلاب اهمیت زیادی پیدا کردند. - اسپوتنیک ایران
9/10

در زمان ساخت این پایتخت خاص ایران، برخلاف بسیاری از شهرهای باستانی، از نیروی کار برده استفاده نشده است! سازندگان و صنعتگران از سراسر امپراتوری ایران از جمله بابل، آشور، مصر و ایونیا به اینجا آمدند.شبکه های فاضلاب تخت جمشید از پیچیده ترین شبکه های جهان باستان بوده است. تخت جمشید در دامنه کوه رحمت ساخته شده بود و اغلب، به عنوان مثال در اوایل بهار، به دلیل بارندگی شدید و روان آب ناشی از ذوب یخ و برف، شهر دچار سیل می شد. بنابراین شبکه های فاضلاب اهمیت زیادی پیدا کردند.

© AFP 2023 / Atta Kenare

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران. - اسپوتنیک ایران
10/10

گردشگران در حال تماشای ویرانه های تخت جمشید باستان، که به عنوان پایتخت امپراتوری ایرانی هخامنشی (550-330 قبل از میلاد) در جنوب ایران.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала