فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک، فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل.
© AFP 2023

فلسطینی هایی که از رفح در جنوب نوار غزه گریخته اند با وسایل خود سوار بر کامیون به دیرالبلاح در قلمرو فلسطین مرکزی پناه می برند.

فلسطینی هایی که از رفح در جنوب نوار غزه گریخته اند با وسایل خود سوار بر کامیون به دیرالبلاح در قلمرو فلسطین مرکزی پناه می برند. - اسپوتنیک ایران
1/8

فلسطینی هایی که از رفح در جنوب نوار غزه گریخته اند با وسایل خود سوار بر کامیون به دیرالبلاح در قلمرو فلسطین مرکزی پناه می برند.

© AFP 2023

چادرهای برپا شده در امتداد ساحل دیرالبلاح در مرکز نوار غزه توسط فلسطینیانی که از رفح در بخش جنوبی سرزمین فلسطین گریخته اند.

چادرهای برپا شده در امتداد ساحل دیرالبلاح در مرکز نوار غزه توسط فلسطینیانی که از رفح در بخش جنوبی سرزمین فلسطین گریخته اند. - اسپوتنیک ایران
2/8

چادرهای برپا شده در امتداد ساحل دیرالبلاح در مرکز نوار غزه توسط فلسطینیانی که از رفح در بخش جنوبی سرزمین فلسطین گریخته اند.

© AFP 2023

فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل.

فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
3/8

فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل.

© AFP 2023

فلسطینی ها در حالی که مردم از رفح در جنوب نوار غزه به مکان امن تر فرار می کنند، ظروف آب را در پشت یک کامیون بار می کنند.

فلسطینی ها در حالی که مردم از رفح در جنوب نوار غزه به مکان امن تر فرار می کنند، ظروف آب را در پشت یک کامیون بار می کنند. - اسپوتنیک ایران
4/8

فلسطینی ها در حالی که مردم از رفح در جنوب نوار غزه به مکان امن تر فرار می کنند، ظروف آب را در پشت یک کامیون بار می کنند.

© AFP 2023

فلسطینیان در حال حمل وسایل خود برای ترک رفح.

فلسطینیان در حال حمل وسایل خود برای ترک رفح. - اسپوتنیک ایران
5/8

فلسطینیان در حال حمل وسایل خود برای ترک رفح.

© AFP 2023

فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل.

فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
6/8

فرار غیرنظامیان فلسطینی از رفح به دلیل عملیات نظامی اسرائیل.

© AFP 2023

چادرهای برپا شده در امتداد ساحل دیرالبلاح در مرکز نوار غزه توسط فلسطینیانی که از رفح در بخش جنوبی سرزمین فلسطین گریخته اند.

چادرهای برپا شده در امتداد ساحل دیرالبلاح در مرکز نوار غزه توسط فلسطینیانی که از رفح در بخش جنوبی سرزمین فلسطین گریخته اند. - اسپوتنیک ایران
7/8

چادرهای برپا شده در امتداد ساحل دیرالبلاح در مرکز نوار غزه توسط فلسطینیانی که از رفح در بخش جنوبی سرزمین فلسطین گریخته اند.

© AFP 2023

فلسطینی هایی که از رفح در جنوب نوار غزه گریخته اند با وسایل خود سوار بر کامیون به دیرالبلاح در قلمرو فلسطین مرکزی پناه می برند.

فلسطینی هایی که از رفح در جنوب نوار غزه گریخته اند با وسایل خود سوار بر کامیون به دیرالبلاح در قلمرو فلسطین مرکزی پناه می برند. - اسپوتنیک ایران
8/8

فلسطینی هایی که از رفح در جنوب نوار غزه گریخته اند با وسایل خود سوار بر کامیون به دیرالبلاح در قلمرو فلسطین مرکزی پناه می برند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала