پیامدهای حمله لبنان به اسرائیل

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از حملات موشکی از خاک لبنان به مناطق اسرائیل.
© AFP 2023 / Jalaa Marey

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
1/6

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

آسیب به خانه مسکونی بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

آسیب به خانه مسکونی بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
2/6

آسیب به خانه مسکونی بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
3/6

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
4/6

نیروهای امنیتی و پرسنل اورژانس در محل اصابت موشک از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

خودروی منهدم شده بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

خودروی منهدم شده بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
5/6

خودروی منهدم شده بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در زمان تشدید تنش درگیری بین اسرائیل و فلسطین.

بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در زمان تشدید تنش درگیری بین اسرائیل و فلسطین. - اسپوتنیک ایران
6/6

بر اثر اصابت موشک پرتاب شده از جنوب لبنان به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل در زمان تشدید تنش درگیری بین اسرائیل و فلسطین.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала