بانوان مرگ: تک تیراندازان زن جنگ جهانی دوم

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از تک تیراندازان زن جنگ جهانی دوم.
CC BY-SA 4.0 / Unknown / Ziba Ganyieva aiming (cropped image)

زیبا گانی یوا تک تیرانداز از لشکر 130 پیاده نظام روسیه.

زیبا گانی یوا تک تیرانداز از لشکر 130 پیاده نظام روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/12

زیبا گانی یوا تک تیرانداز از لشکر 130 پیاده نظام روسیه.

© Sputnik / Peter Bernstein /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 آزادی بلاروس از اشغالگران نازی گروهی از تک تیراندازان زن ارتش 33 شوروی در مواضع جنگی.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 آزادی بلاروس از اشغالگران نازی گروهی از تک تیراندازان زن ارتش 33 شوروی در مواضع جنگی. - اسپوتنیک ایران
2/12

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 آزادی بلاروس از اشغالگران نازی گروهی از تک تیراندازان زن ارتش 33 شوروی در مواضع جنگی.

© Photo / Public domain

ماریا پولیوانوا و ناتالیا کوشووا،تک تیراندازان شوروی. 1942.

ماریا پولیوانوا و ناتالیا کوشووا،تک تیراندازان شوروی. 1942. - اسپوتنیک ایران
3/12

ماریا پولیوانوا و ناتالیا کوشووا،تک تیراندازان شوروی. 1942.

© Sputnik / Sergei Baranov /  مراجعه به بانک تصاویر

دختر تک تیراندازی که در اولین کمین پنج نازی را نابود کرد.

دختر تک تیراندازی که در اولین کمین پنج نازی را نابود کرد. - اسپوتنیک ایران
4/12

دختر تک تیراندازی که در اولین کمین پنج نازی را نابود کرد.

© Sputnik / V. Krasutskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

رئیس بخش سیاسی مدرسه تک تیرانداز مرکزی، یاکاترینا نکیفوروا، با دخترانی که عازم جبهه می شوند صحبت کرد.

رئیس بخش سیاسی مدرسه تک تیرانداز مرکزی، یاکاترینا نکیفوروا، با دخترانی که عازم جبهه می شوند صحبت کرد. - اسپوتنیک ایران
5/12

رئیس بخش سیاسی مدرسه تک تیرانداز مرکزی، یاکاترینا نکیفوروا، با دخترانی که عازم جبهه می شوند صحبت کرد.

© Sputnik / Sergei Loskutov /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 تک تیرانداز لشکر 130 تفنگ، تک تیرانداز شناسایی گردان شناسایی تفنگ موتوری 151. زیبا گانی یوا 28 سرباز و افسر دشمن را نابود کرد.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 تک تیرانداز لشکر 130 تفنگ، تک تیرانداز شناسایی گردان شناسایی تفنگ موتوری 151. زیبا گانی یوا 28 سرباز و افسر دشمن را نابود کرد. - اسپوتنیک ایران
6/12

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 تک تیرانداز لشکر 130 تفنگ، تک تیرانداز شناسایی گردان شناسایی تفنگ موتوری 151. زیبا گانی یوا 28 سرباز و افسر دشمن را نابود کرد.

© Sputnik / Evgeniy Haldei  /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد برای آزادی بندر نووروسیسک در عملیات تهاجمی نووروسیسک-تامان. الیزاوتا میرونوا یکی از معدود دخترانی است که در تیپ 255 بنر قرمز دریایی ناوگان دریای سیاه، جنگید. او حداقل 34 دشمن را نابود کرد. در اثر جراحت شدیدی که در عملیات فرود در جریان آزادسازی نووروسیسک دریافت کرد، جان باخت.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد برای آزادی بندر نووروسیسک در عملیات تهاجمی نووروسیسک-تامان. الیزاوتا میرونوا یکی از معدود دخترانی است که در تیپ 255 بنر قرمز دریایی ناوگان دریای سیاه، جنگید. او حداقل 34 دشمن را نابود کرد. در اثر جراحت شدیدی که در عملیات فرود در جریان آزادسازی نووروسیسک دریافت کرد، جان باخت. - اسپوتنیک ایران
7/12

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 نبرد برای آزادی بندر نووروسیسک در عملیات تهاجمی نووروسیسک-تامان. الیزاوتا میرونوا یکی از معدود دخترانی است که در تیپ 255 بنر قرمز دریایی ناوگان دریای سیاه، جنگید. او حداقل 34 دشمن را نابود کرد. در اثر جراحت شدیدی که در عملیات فرود در جریان آزادسازی نووروسیسک دریافت کرد، جان باخت.

© Sputnik / Vladimir Grebnev /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 گروهی از زنان شوروی در حال آموزش، اندکی قبل از اعزام به جبهه. از چپ به راست: دارندگان نشان افتخار، تک تیراندازان نینا لوبکوفسایا، لیوبا ماکاروا، شورا وینوگرادوا، یولیا بلوسووا و آنیا نوسووا. جبهه دوم بالتیک.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 گروهی از زنان شوروی در حال آموزش، اندکی قبل از اعزام به جبهه. از چپ به راست: دارندگان نشان افتخار، تک تیراندازان نینا لوبکوفسایا، لیوبا ماکاروا، شورا وینوگرادوا، یولیا بلوسووا و آنیا نوسووا. جبهه دوم بالتیک. - اسپوتنیک ایران
8/12

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 گروهی از زنان شوروی در حال آموزش، اندکی قبل از اعزام به جبهه. از چپ به راست: دارندگان نشان افتخار، تک تیراندازان نینا لوبکوفسایا، لیوبا ماکاروا، شورا وینوگرادوا، یولیا بلوسووا و آنیا نوسووا. جبهه دوم بالتیک.

© Sputnik / Vladislav Mikosha /  مراجعه به بانک تصاویر

لودمیلا پاولیچنکو، تک تیرانداز شوروی در موضع خود در جبهه جنگ جهانی دوم در سواستوپل.

لودمیلا پاولیچنکو، تک تیرانداز شوروی در موضع خود در جبهه جنگ جهانی دوم در سواستوپل. - اسپوتنیک ایران
9/12

لودمیلا پاولیچنکو، تک تیرانداز شوروی در موضع خود در جبهه جنگ جهانی دوم در سواستوپل.

© Sputnik / Sergei Loskutov /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 ساعت آرامش در خط مقدم. تک تیرانداز زیبا گانیوا در حال رقص.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 ساعت  آرامش در خط مقدم. تک تیرانداز زیبا گانیوا در حال رقص. - اسپوتنیک ایران
10/12

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 ساعت آرامش در خط مقدم. تک تیرانداز زیبا گانیوا در حال رقص.

© Photo / Public domain

روزا یگوریونا شانینا، تک تیرانداز شوروی در زمان جنگ جهانی دوم.

روزا یگوریونا شانینا، تک تیرانداز شوروی در زمان جنگ جهانی دوم. - اسپوتنیک ایران
11/12

روزا یگوریونا شانینا، تک تیرانداز شوروی در زمان جنگ جهانی دوم.

© Sputnik / Vladimir Grebnev /  مراجعه به بانک تصاویر

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 جبهه دوم بالتیک گروهی از زنان شوروی در حال آموزش، اندکی قبل از اعزام به جبهه. از چپ به راست: سوفیا کوتلومامتووا (24 دشمن را نابود کرد)، آنتونینا دیاکوا (40 دشمن را از بین برد)، اولگا مارینکینا (70 دشمن را نابود کرد)، تاتیانا کوزینا، آنتونینا کوماروا (41 دشمن را نابود کرد)، لیدیا اونیانووا (از بین بردن 42 دشمن)، ماشا آکسنووا، رایا اسکریننیکووا و اولگا نیکولاونا بیکووا (حداقل 42 دشمن را از بین بردند).

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 جبهه دوم بالتیک گروهی از زنان شوروی در حال آموزش، اندکی قبل از اعزام به جبهه. از چپ به راست: سوفیا کوتلومامتووا (24 دشمن را نابود کرد)، آنتونینا دیاکوا (40 دشمن را از بین برد)، اولگا مارینکینا (70 دشمن را نابود کرد)، تاتیانا کوزینا، آنتونینا کوماروا (41 دشمن را نابود کرد)، لیدیا اونیانووا (از بین بردن 42 دشمن)، ماشا آکسنووا، رایا اسکریننیکووا و اولگا نیکولاونا بیکووا (حداقل 42 دشمن را از بین بردند). - اسپوتنیک ایران
12/12

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945 جبهه دوم بالتیک گروهی از زنان شوروی در حال آموزش، اندکی قبل از اعزام به جبهه. از چپ به راست: سوفیا کوتلومامتووا (24 دشمن را نابود کرد)، آنتونینا دیاکوا (40 دشمن را از بین برد)، اولگا مارینکینا (70 دشمن را نابود کرد)، تاتیانا کوزینا، آنتونینا کوماروا (41 دشمن را نابود کرد)، لیدیا اونیانووا (از بین بردن 42 دشمن)، ماشا آکسنووا، رایا اسکریننیکووا و اولگا نیکولاونا بیکووا (حداقل 42 دشمن را از بین بردند).

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала