از بردلی تا کرپی: آماده سازی مقدمات نمایشگاه غنایم جنگی روسیه

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از نمایشگاه سلاح ها و تجهیزات به غنیمت گرفته شده روسیه در عملیات ویژه.
© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

پرسنل نظامی روسیه در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

پرسنل نظامی روسیه در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
1/10

پرسنل نظامی روسیه در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© AP Photo / Dmitry Serebryakov

بازدیدکنندگان نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

بازدیدکنندگان نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
2/10

بازدیدکنندگان نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© AP Photo / Dmitry Serebryakov

نمایشگاهی از تانک‌ها، تجهیزات الکتریکی ( سیستم‌های نظارت، حفاظت، کنترل و ارائه تشخیص‌های مکانیکی گرمایش تجهیزات) و تفنگ‌های نیروهای مسلح اوکراین که در جریان نبرد به غنیمت گرفته شدندد، در نزدیکی موزه جنگ جهانی دوم بر تپه پاکلونایا در مسکو، روسیه.

نمایشگاهی از تانک‌ها، تجهیزات الکتریکی ( سیستم‌های نظارت، حفاظت، کنترل و ارائه تشخیص‌های مکانیکی گرمایش تجهیزات) و تفنگ‌های نیروهای مسلح اوکراین که در جریان نبرد به غنیمت گرفته شدندد، در نزدیکی موزه جنگ جهانی دوم بر تپه پاکلونایا در مسکو، روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/10

نمایشگاهی از تانک‌ها، تجهیزات الکتریکی ( سیستم‌های نظارت، حفاظت، کنترل و ارائه تشخیص‌های مکانیکی گرمایش تجهیزات) و تفنگ‌های نیروهای مسلح اوکراین که در جریان نبرد به غنیمت گرفته شدندد، در نزدیکی موزه جنگ جهانی دوم بر تپه پاکلونایا در مسکو، روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در جریان عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. از چپ به راست: نفربر زرهی «سیسو اکس ای-180» فنلاندی، خودروی جنگی زرهی فرانسوی «ای ام ایکس -10 آر سی»، خودروی زرهی ماستیف بریتانیایی.

تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در جریان عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. از چپ به راست: نفربر زرهی «سیسو اکس ای-180» فنلاندی، خودروی جنگی زرهی فرانسوی «ای ام ایکس -10 آر سی»، خودروی زرهی ماستیف بریتانیایی. - اسپوتنیک ایران
4/10

تجهیزات ضبط شده توسط پرسنل نظامی روسیه در جریان عملیات ویژه در تپه پوکلونایا در مسکو. از چپ به راست: نفربر زرهی «سیسو اکس ای-180» فنلاندی، خودروی جنگی زرهی فرانسوی «ای ام ایکس -10 آر سی»، خودروی زرهی ماستیف بریتانیایی.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
5/10

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

خودروی چرخدار چند منظوره با تحرک بالای آمریکایی در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

خودروی چرخدار چند منظوره با تحرک بالای آمریکایی در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
6/10

خودروی چرخدار چند منظوره با تحرک بالای آمریکایی در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
7/10

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

خودروی زرهی کرپلی و برادلی در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

خودروی زرهی کرپلی و برادلی در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
8/10

خودروی زرهی کرپلی و برادلی در نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید. - اسپوتنیک ایران
9/10

نمایشگاه غنایم تسلیحاتی که در اول ماه مه افتتاح می شود و یک ماه به طول می انجامد، بازدیدکنندگان بیش از 30 نمونه از تجهیزات ساخته شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، سوئد، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، فنلاند، استرالیا، اتریش و اوکراین را خواهند دید.

© AP Photo / Dmitry Serebryakov

نمایشگاهی از تانک‌ها، تجهیزات الکتریکی ( سیستم‌های نظارت، حفاظت، کنترل و ارائه تشخیص‌های مکانیکی گرمایش تجهیزات) و تفنگ‌های نیروهای مسلح اوکراین که در جریان نبرد به غنیمت گرفته شدندد، در نزدیکی موزه جنگ جهانی دوم بر تپه پاکلونایا در مسکو، روسیه.

نمایشگاهی از تانک‌ها، تجهیزات الکتریکی ( سیستم‌های نظارت، حفاظت، کنترل و ارائه تشخیص‌های مکانیکی گرمایش تجهیزات) و تفنگ‌های نیروهای مسلح اوکراین که در جریان نبرد به غنیمت گرفته شدندد، در نزدیکی موزه جنگ جهانی دوم بر تپه پاکلونایا در مسکو، روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/10

نمایشگاهی از تانک‌ها، تجهیزات الکتریکی ( سیستم‌های نظارت، حفاظت، کنترل و ارائه تشخیص‌های مکانیکی گرمایش تجهیزات) و تفنگ‌های نیروهای مسلح اوکراین که در جریان نبرد به غنیمت گرفته شدندد، در نزدیکی موزه جنگ جهانی دوم بر تپه پاکلونایا در مسکو، روسیه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала