Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

تصاویری از بقایای موشک های بالستیک شلیک شده ایران در اسرائیل

اشتراک
در این گالری اسپوتنیک تصاویری از بقایای موشک های بالستیک شلیک شده ایران در اسرائیل به شما تقدیم می شود. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل شد که طی آن از بیش از 300 موشک و پهپاد استفاده شد.
© AFP 2023 / Oren Ziv

پرسنل نظامی لباس شخصی اسرائیل بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی را که اخیراً در یک منطقه باز نزدیک شهر جنوبی آراد در 24 آوریل 2024 قراردارد، بررسی می کنند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

پرسنل نظامی لباس شخصی اسرائیل بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی را که اخیراً در یک منطقه باز نزدیک شهر جنوبی آراد در 24 آوریل 2024 قراردارد، بررسی می کنند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند. - اسپوتنیک ایران
1/8

پرسنل نظامی لباس شخصی اسرائیل بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی را که اخیراً در یک منطقه باز نزدیک شهر جنوبی آراد در 24 آوریل 2024 قراردارد، بررسی می کنند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

نگاهی به داخل موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده، در اسرائیل سقوط کرد. یکشنبه، 21 آوریل 2024. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند.

نگاهی به داخل موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده، در اسرائیل سقوط کرد. یکشنبه، 21 آوریل 2024. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند. - اسپوتنیک ایران
2/8

نگاهی به داخل موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده، در اسرائیل سقوط کرد. یکشنبه، 21 آوریل 2024. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده، در اسرائیل سقوط کرد. یکشنبه، 21 آوریل 2024. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند.

 موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده، در اسرائیل  سقوط کرد. یکشنبه، 21 آوریل 2024. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل  شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند. - اسپوتنیک ایران
3/8

موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده، در اسرائیل سقوط کرد. یکشنبه، 21 آوریل 2024. قتل ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران ایران در سوریه در روز 1 آوریل باعث اقدام تلافی جویانه ایران در 14 آوریل شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند.

© AFP 2023 / Oren Ziv

پرسنل نظامی لباس شخصی اسرائیل بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی را که اخیراً در یک منطقه باز نزدیک شهر جنوبی آراد در 24 آوریل 2024 قراردارد، بررسی می کنند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

پرسنل نظامی لباس شخصی اسرائیل بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی را که اخیراً در یک منطقه باز نزدیک شهر جنوبی آراد در 24 آوریل 2024 قراردارد، بررسی می کنند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند. - اسپوتنیک ایران
4/8

پرسنل نظامی لباس شخصی اسرائیل بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی را که اخیراً در یک منطقه باز نزدیک شهر جنوبی آراد در 24 آوریل 2024 قراردارد، بررسی می کنند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

© AP Photo / Itamar Grinberg

مردم روز شنبه، 20 آوریل 2024 در اطراف یکی از اجزای یک موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده در اسرائیل سقوط کرد، جمع می شوند. نبرد علنی بین اسرائیل و ایران از اول آوریل با کشته ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران در سوریه آغاز شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند و سپس حملات روز جمعه بود که در نزدیکی اهداف نظامی و هسته ای در ایران رخ داد.

مردم روز شنبه، 20 آوریل 2024 در اطراف یکی از اجزای یک موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده در اسرائیل سقوط کرد، جمع می شوند. نبرد علنی بین اسرائیل و ایران از اول آوریل با کشته  ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران در سوریه آغاز شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند و سپس حملات روز جمعه بود که در نزدیکی اهداف نظامی و هسته ای در ایران رخ داد. - اسپوتنیک ایران
5/8

مردم روز شنبه، 20 آوریل 2024 در اطراف یکی از اجزای یک موشک بالستیک رهگیری شده که در نزدیکی دریای مرده در اسرائیل سقوط کرد، جمع می شوند. نبرد علنی بین اسرائیل و ایران از اول آوریل با کشته ژنرال های ایرانی در کنسولگری ایران در سوریه آغاز شد. بیش از 300 موشک و پهپاد در عملیات ایران شرکت داشتند که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای منطقه ای و بین المللی بدون آسیب قابل توجه در اسرائیل به سرنگونی آنها کمک کردند و سپس حملات روز جمعه بود که در نزدیکی اهداف نظامی و هسته ای در ایران رخ داد.

© AFP 2023 / Oren Ziv

بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی که در یک منطقه باز در نزدیکی شهر جنوبی آراد در روی زمین قرار دارد.24 آوریل 2024. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی که  در یک منطقه باز در نزدیکی شهر جنوبی آراد  در روی زمین قرار دارد.24 آوریل 2024. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند. - اسپوتنیک ایران
6/8

بخشی از یک موشک بالستیک ایرانی که در یک منطقه باز در نزدیکی شهر جنوبی آراد در روی زمین قرار دارد.24 آوریل 2024. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

© AFP 2023 / Menahem Kahana

یک عکاس در 21 آوریل 2024 در نزدیکی بقایای موشکی که در ساحل دریای مرده فرود آمد، یک هفته پس از حمله موشکی ایران در 13 آوریل، ،قدم می‌زند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

یک عکاس در 21 آوریل 2024 در نزدیکی بقایای موشکی که در ساحل دریای مرده فرود آمد، یک هفته پس از حمله  موشکی ایران در 13 آوریل، ،قدم می‌زند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند. - اسپوتنیک ایران
7/8

یک عکاس در 21 آوریل 2024 در نزدیکی بقایای موشکی که در ساحل دریای مرده فرود آمد، یک هفته پس از حمله موشکی ایران در 13 آوریل، ،قدم می‌زند. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

خشی از یک موشک بالستیک ایرانی که در یک منطقه باز در نزدیکی شهر جنوبی آراد در روی زمین قرار دارد.24 آوریل 2024. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

خشی از یک موشک بالستیک ایرانی که  در یک منطقه باز در نزدیکی شهر جنوبی آراد  در روی زمین قرار دارد.24 آوریل 2024. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند. - اسپوتنیک ایران
8/8

خشی از یک موشک بالستیک ایرانی که در یک منطقه باز در نزدیکی شهر جنوبی آراد در روی زمین قرار دارد.24 آوریل 2024. ایران بامداد 14 آوریل حمله مستقیم بی سابقه ای را به اسرائیل انجام داد. بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک، در تلافی حمله هوایی مرگبار اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق دز عملیات ایران شرکت داشتند. به گفته ارتش اسرائیل، تقریباً همه آنها رهگیری شدند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала