تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".
© Photo / KCNA

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ". - اسپوتنیک ایران
1/6

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".

© Photo / KCNA

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد.

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک ایران
2/6

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ". - اسپوتنیک ایران
3/6

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".

© Photo / KCNA

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد.

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک ایران
4/6

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد.

© Photo / KCNA

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ". - اسپوتنیک ایران
5/6

اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای کره شمالی با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ".

© Photo / KCNA

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد.

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد. - اسپوتنیک ایران
6/6

کره شمالی اولین تمرینات تاکتیکی شبیه سازی ضدحمله هسته ای را با استفاده از سامانه های موشک پرتاب چندگانه "فوق العاده بزرگ" خود را در حضور کیم جونگ اون انجام داد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала