بازگشت فلسطینیان به خانه های خود

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.
© AFP 2023

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
1/8

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

© AFP 2023

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
2/8

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

© AFP 2023

کودکان در بحبوحه درگیری ادامه دار در خاک فلسطین بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، در 14 آوریل 2024 از نصیرات در مرکز نوار غزه می گذرند، همراه با دیگر فلسطینی های آواره جاده ساحلی رشید را طی می کنند تا به شهر غزه بازگردند.

کودکان در بحبوحه درگیری ادامه دار در خاک فلسطین بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، در 14 آوریل 2024 از نصیرات در مرکز نوار غزه می گذرند، همراه با دیگر فلسطینی های آواره جاده ساحلی رشید را طی می کنند تا به شهر غزه بازگردند. - اسپوتنیک ایران
3/8

کودکان در بحبوحه درگیری ادامه دار در خاک فلسطین بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، در 14 آوریل 2024 از نصیرات در مرکز نوار غزه می گذرند، همراه با دیگر فلسطینی های آواره جاده ساحلی رشید را طی می کنند تا به شهر غزه بازگردند.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
4/8

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
5/8

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
6/8

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

© AFP 2023

خانواده فلسطینی و مردی که علامت پیروزی را نشان می دهد در بحبوحه درگیری ادامه دار در خاک فلسطین بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، در 14 آوریل 2024 از نصیرات در مرکز نوار غزه می گذرند، همراه با دیگر فلسطینی های آواره جاده ساحلی رشید را طی می کنند تا به شهر غزه بازگردند.

خانواده فلسطینی و مردی که علامت پیروزی را نشان می دهد در بحبوحه درگیری ادامه دار در خاک فلسطین بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، در 14 آوریل 2024 از نصیرات در مرکز نوار غزه می گذرند، همراه با دیگر فلسطینی های آواره جاده ساحلی رشید را طی می کنند تا به شهر غزه بازگردند. - اسپوتنیک ایران
7/8

خانواده فلسطینی و مردی که علامت پیروزی را نشان می دهد در بحبوحه درگیری ادامه دار در خاک فلسطین بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، در 14 آوریل 2024 از نصیرات در مرکز نوار غزه می گذرند، همراه با دیگر فلسطینی های آواره جاده ساحلی رشید را طی می کنند تا به شهر غزه بازگردند.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
8/8

بازگشت خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال نوار غزه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала