جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.
© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

رئیس هیئت راهبان هیمالیا، گشه تسوانگ دورجه، در مراسم برکت حیوانات به عنوان بخشی از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو، یک گربه را مورد برکت قرار می دهد.

رئیس هیئت راهبان هیمالیا، گشه تسوانگ دورجه، در مراسم برکت حیوانات به عنوان بخشی از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو، یک گربه را مورد برکت قرار می دهد. - اسپوتنیک ایران
1/7

رئیس هیئت راهبان هیمالیا، گشه تسوانگ دورجه، در مراسم برکت حیوانات به عنوان بخشی از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو، یک گربه را مورد برکت قرار می دهد.

© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم تخریب ماندالای بودای پزشکی در جشنواره خوش شانسی بودایی در مرکز فرهنگی «راسسوت» در مسکو.

مراسم تخریب ماندالای بودای پزشکی در جشنواره خوش شانسی بودایی در مرکز فرهنگی «راسسوت» در مسکو. - اسپوتنیک ایران
2/7

مراسم تخریب ماندالای بودای پزشکی در جشنواره خوش شانسی بودایی در مرکز فرهنگی «راسسوت» در مسکو.

© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

شرکت کنندگان جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/7

شرکت کنندگان جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

رئیس هیئت راهبان هیمالیا، گشه تسوانگ دورجه، در مراسم برکت حیوانات به عنوان بخشی از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو، یک سک را مورد برکت قرار می دهد.

رئیس هیئت راهبان هیمالیا، گشه تسوانگ دورجه، در مراسم برکت حیوانات به عنوان بخشی از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو، یک سک را مورد برکت قرار می دهد. - اسپوتنیک ایران
4/7

رئیس هیئت راهبان هیمالیا، گشه تسوانگ دورجه، در مراسم برکت حیوانات به عنوان بخشی از جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو، یک سک را مورد برکت قرار می دهد.

© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو. - اسپوتنیک ایران
5/7

جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم برکت حیوانات در جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

مراسم برکت حیوانات در جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو. - اسپوتنیک ایران
6/7

مراسم برکت حیوانات در جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

© Sputnik / Kirill Zykov /  مراجعه به بانک تصاویر

جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو. - اسپوتنیک ایران
7/7

جشنواره بودایی خوش شانسی در مسکو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала