Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

رفع پیامدهای زمین لرزه شدید تایوان در تصاویر

اشتراک
این گالری اسپوتنیک به تلاش های مردم برای رفع پیامد های زمین لرزه شدید در شرق تایوان اختصاص دارد. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.
© AFP 2023 / Sam Yeh

این تصویر آسیب دیدن ساختمانی در اثر زلزله در شهر هوآلین در شرق تایوان در 4 آوریل 2024 را نشان می دهد. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.

این تصویر آسیب دیدن ساختمانی در اثر زلزله در شهر هوآلین در شرق تایوان در 4 آوریل 2024 را نشان می دهد. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند. - اسپوتنیک ایران
1/12

این تصویر آسیب دیدن ساختمانی در اثر زلزله در شهر هوآلین در شرق تایوان در 4 آوریل 2024 را نشان می دهد. حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

یک مهندس سازه پنج شنبه، 4 آوریل 2024، یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوآلین در شرق تایوان از یک ساختمان کج شده نمونه برداری می کند.

یک مهندس سازه پنج شنبه، 4 آوریل 2024، یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوآلین در شرق تایوان از یک ساختمان کج شده نمونه برداری می کند. - اسپوتنیک ایران
2/12

یک مهندس سازه پنج شنبه، 4 آوریل 2024، یک روز پس از وقوع زمین لرزه قدرتمند در شهر هوآلین در شرق تایوان از یک ساختمان کج شده نمونه برداری می کند.

© AFP 2023 / Sam Yeh

مردم زلزله‌زده در 3 آوریل 2024، پس از وقوع زمین لرزه ای شدید در شرق تایوان، بیرون از چادر در یک مرکز پذیرش موقت در مدرسه محلی در شهر هوآلین ایستاده‌اند.

مردم زلزله‌زده در 3 آوریل 2024، پس از وقوع زمین لرزه ای شدید  در شرق تایوان، بیرون از چادر در یک مرکز پذیرش موقت در مدرسه محلی در  شهر هوآلین ایستاده‌اند. - اسپوتنیک ایران
3/12

مردم زلزله‌زده در 3 آوریل 2024، پس از وقوع زمین لرزه ای شدید در شرق تایوان، بیرون از چادر در یک مرکز پذیرش موقت در مدرسه محلی در شهر هوآلین ایستاده‌اند.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر هوآلین، شرق تایوان رخ داد.پنجشنبه، 4 آوریل 2024

یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر هوآلین، شرق تایوان رخ داد.پنجشنبه، 4 آوریل 2024 - اسپوتنیک ایران
4/12

یک ساختمان نیمه فروریخته یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر هوآلین، شرق تایوان رخ داد.پنجشنبه، 4 آوریل 2024

© AP Photo / ChiangYing-ying

یک افسر پلیس یک روز پس از زلزله ای قدرتمند که شهر هوآلین در شرق تایوان چین را لرزاند، بیرون ساختمان نیمه فرو ریخته نگهبانی می کند.

یک افسر پلیس یک روز پس از زلزله ای قدرتمند که شهر هوآلین در شرق تایوان چین را لرزاند، بیرون ساختمان نیمه فرو ریخته نگهبانی می کند. - اسپوتنیک ایران
5/12

یک افسر پلیس یک روز پس از زلزله ای قدرتمند که شهر هوآلین در شرق تایوان چین را لرزاند، بیرون ساختمان نیمه فرو ریخته نگهبانی می کند.

© AFP 2023 / Sam Yeh

پرسنل اورژانس در 3 آوریل 2024 پس از زلزله بزرگی که شرق تایوان را لرزاند، در مقابل یک ساختمان نیمه فرو ریخته ایستاده اند.

پرسنل اورژانس در 3 آوریل 2024 پس از زلزله بزرگی که شرق تایوان را لرزاند، در مقابل یک ساختمان نیمه فرو ریخته ایستاده اند. - اسپوتنیک ایران
6/12

پرسنل اورژانس در 3 آوریل 2024 پس از زلزله بزرگی که شرق تایوان را لرزاند، در مقابل یک ساختمان نیمه فرو ریخته ایستاده اند.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

یک ساختمان نیمه فروریخته و آوارهای اطراف آن، یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر هوآلین، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 آوریل 2024 رخ داد.پنجشنبه، 4 آوریل 2024

یک ساختمان نیمه فروریخته و آوارهای اطراف آن، یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر هوآلین، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 آوریل 2024 رخ داد.پنجشنبه، 4 آوریل 2024 - اسپوتنیک ایران
7/12

یک ساختمان نیمه فروریخته و آوارهای اطراف آن، یک روز پس از زلزله قدرتمندی که در شهر هوآلین، شرق تایوان، پنجشنبه، 4 آوریل 2024 رخ داد.پنجشنبه، 4 آوریل 2024

© AFP 2023 / Sam Yeh

ساکنان محلی از جلوی آسیب ساختمان ناشی از زلزله در شهرهوآلین در 4 آوریل 2024 عبور می کنند.حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.

ساکنان محلی از جلوی آسیب ساختمان ناشی از زلزله در شهرهوآلین در 4 آوریل 2024 عبور می کنند.حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند. - اسپوتنیک ایران
8/12

ساکنان محلی از جلوی آسیب ساختمان ناشی از زلزله در شهرهوآلین در 4 آوریل 2024 عبور می کنند.حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.

© AFP 2023 / STR

این عکس نیروهای امدادی را نشان می دهد که در حال جستجوی بازماندگان در ساختمان آسیب دیده شهر هوآلین ، پس از یک زلزله بزرگ در شرق تایوان هستند. زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد.

این عکس  نیروهای امدادی را نشان می دهد که در حال جستجوی بازماندگان در ساختمان آسیب دیده شهر هوآلین ، پس از یک زلزله بزرگ در شرق تایوان هستند. زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد. - اسپوتنیک ایران
9/12

این عکس نیروهای امدادی را نشان می دهد که در حال جستجوی بازماندگان در ساختمان آسیب دیده شهر هوآلین ، پس از یک زلزله بزرگ در شرق تایوان هستند. زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد.

© AFP 2023 / Sam Yeh

یک پلیس در 4 آوریل 2024 در ورودی صخره آسیب دیده چینگ شویی پس از زلزله ایستاده است.زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شهر هوآلین در شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد.

یک پلیس در 4 آوریل 2024 در ورودی صخره آسیب دیده چینگ شویی پس از زلزله  ایستاده است.زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شهر هوآلین در شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد. - اسپوتنیک ایران
10/12

یک پلیس در 4 آوریل 2024 در ورودی صخره آسیب دیده چینگ شویی پس از زلزله ایستاده است.زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شهر هوآلین در شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد.

© AP Photo / Hualien Fire Department

در این عکس، آتش‌نشانان و کارگران معدن یک روز پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای قدرتمند در شهر هوآلین، شرق تایوان ، جسدی را از معدن هو رن تخلیه می‌کنند. پنج‌شنبه، 4 آوریل 2024. زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد.

در این عکس، آتش‌نشانان و کارگران معدن یک روز پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای قدرتمند در شهر هوآلین، شرق تایوان ، جسدی را از معدن هو رن تخلیه می‌کنند. پنج‌شنبه، 4 آوریل 2024. زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد. - اسپوتنیک ایران
11/12

در این عکس، آتش‌نشانان و کارگران معدن یک روز پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای قدرتمند در شهر هوآلین، شرق تایوان ، جسدی را از معدن هو رن تخلیه می‌کنند. پنج‌شنبه، 4 آوریل 2024. زلزله بزرگ 7.4 ریشتری شرق تایوان را در صبح روز 3 آوریل لرزاند که باعث هشدار سونامی برای تایوان و همچنین بخش هایی از جنوب ژاپن و فیلیپین شد.

© AFP 2023 / Sam Yeh

صخره ها در مقابل تونل چونگته پس از زلزله در منطقه هوآلین در 4 آوریل 2024 سقوط کرده اند.حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.

صخره ها در مقابل تونل چونگته پس از زلزله در منطقه هوآلین  در 4 آوریل 2024 سقوط کرده اند.حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند. - اسپوتنیک ایران
12/12

صخره ها در مقابل تونل چونگته پس از زلزله در منطقه هوآلین در 4 آوریل 2024 سقوط کرده اند.حداقل 9 نفر در اثر زمین لرزه قدرتمند در تایوان که به ده ها ساختمان آسیب رساند و باعث هشدار سونامی تا سواحل ژاپن و مجروح شدن بیش از 1000 نفر گردید، کشته شدند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала