Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

پیامدهای فروریختن پل در بندر بالتیمور آمریکا در تصاویر

اشتراک
این گالری عکس اسپوتنیک به پیامدهای فروریختن پل در بندر بالتیمور آمریکا اختصاص دارد. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت.
© AP Photo

در این تصویر که از ویدیوی منتشر شده توسط هیئت حمل و نقل و ایمنی ملی آمریکا گرفته شده است، کشتی باری "دالی" در زیر بخشی از ساختار پل "فرانسیس اسکات کی" پس از برخورد کشتی با پل، سه شنبه، 26 مارس 2024، در بالتیمور گیر کرده است.

در این تصویر که از ویدیوی منتشر شده توسط هیئت حمل و نقل و ایمنی ملی آمریکا گرفته شده است، کشتی باری "دالی" در زیر بخشی از ساختار پل "فرانسیس اسکات کی" پس از برخورد کشتی با پل، سه شنبه، 26 مارس 2024، در بالتیمور گیر کرده است. - اسپوتنیک ایران
1/8

در این تصویر که از ویدیوی منتشر شده توسط هیئت حمل و نقل و ایمنی ملی آمریکا گرفته شده است، کشتی باری "دالی" در زیر بخشی از ساختار پل "فرانسیس اسکات کی" پس از برخورد کشتی با پل، سه شنبه، 26 مارس 2024، در بالتیمور گیر کرده است.

© AP Photo / Steve Helber

قایق های غواصی پلیس در اطراف یک کشتی باری کار می کنند که پس از برخورد این کشتی با پل در چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور، زیر بخشی از ساختار پل فرانسیس اسکات کی گیر کرده است.

قایق های غواصی پلیس در اطراف یک کشتی باری کار می کنند که پس از برخورد این کشتی با پل در چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور، زیر بخشی از ساختار پل فرانسیس اسکات کی گیر کرده است. - اسپوتنیک ایران
2/8

قایق های غواصی پلیس در اطراف یک کشتی باری کار می کنند که پس از برخورد این کشتی با پل در چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور، زیر بخشی از ساختار پل فرانسیس اسکات کی گیر کرده است.

© AFP 2023 / Kent Nishimura

مردم به دنبال فروریختن پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی کانتینری دالی با پرچم سنگاپور با آن در امتداد رودخانه پاتاپسکو در 26 مارس 2024 در بالتیمور، مریلند، تماشا می کنند. این پل بزرگ در بالتیمور روز سه شنبه فروریخت و یکی از شلوغ ترین بندرهای تجاری ایالات متحده را مسدود کرد.

مردم به دنبال فروریختن پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی کانتینری دالی با پرچم سنگاپور با آن در امتداد رودخانه پاتاپسکو در 26 مارس 2024 در بالتیمور، مریلند، تماشا می کنند. این پل بزرگ در بالتیمور روز سه شنبه فروریخت و یکی از شلوغ ترین بندرهای تجاری ایالات متحده را مسدود کرد. - اسپوتنیک ایران
3/8

مردم به دنبال فروریختن پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی کانتینری دالی با پرچم سنگاپور با آن در امتداد رودخانه پاتاپسکو در 26 مارس 2024 در بالتیمور، مریلند، تماشا می کنند. این پل بزرگ در بالتیمور روز سه شنبه فروریخت و یکی از شلوغ ترین بندرهای تجاری ایالات متحده را مسدود کرد.

© AFP 2023 / Roberto Schmidt

بخشی از قاب فولادی پل فرانسیس اسکات کی بر روی کشتی کانتینری دالی پس از فروریختن پل در بالتیمور، مریلند، در 26 مارس 2024، بر بالای کشتی کانتینری دالی قرار دارد. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد.

بخشی از قاب فولادی پل فرانسیس اسکات کی بر روی کشتی کانتینری دالی پس از فروریختن پل در بالتیمور، مریلند، در 26 مارس 2024، بر بالای کشتی کانتینری دالی قرار دارد. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی  در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد. - اسپوتنیک ایران
4/8

بخشی از قاب فولادی پل فرانسیس اسکات کی بر روی کشتی کانتینری دالی پس از فروریختن پل در بالتیمور، مریلند، در 26 مارس 2024، بر بالای کشتی کانتینری دالی قرار دارد. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد.

© AP Photo / Matt Rourke

قایق ها در نزدیکی خرابه های پل فرانسیس اسکات کی در روز چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور کار می کنند. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد.

قایق ها در نزدیکی خرابه های پل فرانسیس اسکات کی در روز چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور کار می کنند. این پل  26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی  در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد. - اسپوتنیک ایران
5/8

قایق ها در نزدیکی خرابه های پل فرانسیس اسکات کی در روز چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور کار می کنند. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد.

© AFP 2023 / Roberto Schmidt

بخشی از قاب فولادی پل فرانسیس اسکات کی بر روی کشتی کانتینری دالی پس از فروریختن پل در بالتیمور، مریلند، در 26 مارس 2024، بر بالای کشتی کانتینری دالی قرار دارد. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد.

بخشی از قاب فولادی پل فرانسیس اسکات کی بر روی کشتی کانتینری دالی پس از فروریختن پل در بالتیمور، مریلند، در 26 مارس 2024، بر بالای کشتی کانتینری دالی قرار دارد. این پل  26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی  در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد. - اسپوتنیک ایران
6/8

بخشی از قاب فولادی پل فرانسیس اسکات کی بر روی کشتی کانتینری دالی پس از فروریختن پل در بالتیمور، مریلند، در 26 مارس 2024، بر بالای کشتی کانتینری دالی قرار دارد. این پل 26 مارس پس از برخورد کشتی کانتینربر دالی با پرچم سنگاپور با آن فروریخت. هیچ روایتی در مورد علت فاجعه وجود ندارد، اما کمیسر پلیس بالتیمور، ریچارد ورلی، گفت "هیچ نشانه ای" از تروریسم وجود ندارد.

© AP Photo / Steve Helber

قایق های غواصی پلیس در اطراف بخشی از ساختار پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی با پل در چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور کار می کنند.

قایق های غواصی پلیس در اطراف بخشی از ساختار پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی با پل در چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور کار می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/8

قایق های غواصی پلیس در اطراف بخشی از ساختار پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی با پل در چهارشنبه، 27 مارس 2024، در بالتیمور کار می کنند.

© AP Photo / Matt Rourke

مردم به دنبال فروریختن پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی کانتینری دالی با پرچم سنگاپور با آن در امتداد رودخانه پاتاپسکو در 26 مارس 2024 در بالتیمور، مریلند، تماشا می کنند. این پل بزرگ در بالتیمور روز سه شنبه فروریخت و یکی از شلوغ ترین بندرهای تجاری ایالات متحده را مسدود کرد.

مردم به دنبال فروریختن پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی کانتینری دالی با پرچم سنگاپور با آن در امتداد رودخانه پاتاپسکو در 26 مارس 2024 در بالتیمور، مریلند، تماشا می کنند. این پل بزرگ در بالتیمور روز سه شنبه فروریخت و یکی از شلوغ ترین بندرهای تجاری ایالات متحده را مسدود کرد. - اسپوتنیک ایران
8/8

مردم به دنبال فروریختن پل فرانسیس اسکات کی پس از برخورد کشتی کانتینری دالی با پرچم سنگاپور با آن در امتداد رودخانه پاتاپسکو در 26 مارس 2024 در بالتیمور، مریلند، تماشا می کنند. این پل بزرگ در بالتیمور روز سه شنبه فروریخت و یکی از شلوغ ترین بندرهای تجاری ایالات متحده را مسدود کرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала