Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

تصاویر جالبی از تظاهرات کشاورزان در پایتخت بلژیک

اشتراک
این گالری عکس اسپوتنیک، به تظاهرات کشاورزان در اطراف مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک اختصاص دارد که در رابطه با بحران در صنعت کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه است.
© AP Photo / Harry Nakos

کشاورزان معترض در جریان تظاهراتی در خارج از ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، بار سیب زمینی را به بلوار اصلی این شهر می ریزند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

کشاورزان معترض در جریان تظاهراتی در خارج از ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، بار سیب زمینی را به بلوار اصلی این شهر می ریزند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
1/8

کشاورزان معترض در جریان تظاهراتی در خارج از ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، بار سیب زمینی را به بلوار اصلی این شهر می ریزند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

یک معترض در حین تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، سوار بر گاو پلاستیکی می شود. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

یک معترض در حین تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، سوار بر گاو پلاستیکی می شود. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
2/8

یک معترض در حین تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، سوار بر گاو پلاستیکی می شود. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Harry Nakos

معترضان در جریان تظاهرات در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، از کنار آتشی که در راه پله ای نزدیک ایستگاه مترو می سوزد، می گذرند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

 معترضان در جریان  تظاهرات در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، از کنار آتشی که در راه پله ای نزدیک ایستگاه مترو می سوزد، می گذرند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
3/8

معترضان در جریان تظاهرات در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، از کنار آتشی که در راه پله ای نزدیک ایستگاه مترو می سوزد، می گذرند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

کشاورزان با تراکتورهای خود در یک بلوار اصلی منتهی به ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، صف می کشند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

کشاورزان با تراکتورهای خود در یک بلوار اصلی منتهی به ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، صف می کشند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
4/8

کشاورزان با تراکتورهای خود در یک بلوار اصلی منتهی به ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، صف می کشند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

معترضان در طول تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، اشیایی را از روی یک پل هوایی کوچک پرتاب می کنند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

معترضان در طول تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، اشیایی را از روی یک پل هوایی کوچک پرتاب می کنند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
5/8

معترضان در طول تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، اشیایی را از روی یک پل هوایی کوچک پرتاب می کنند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

یک کشاورز در حین تظاهرات کشاورزان، سه شنبه، 26 مارس 2024، تراکتور خود را در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل رانندگی می کند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

یک کشاورز در حین تظاهرات کشاورزان، سه شنبه، 26 مارس 2024، تراکتور خود را در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل رانندگی می کند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
6/8

یک کشاورز در حین تظاهرات کشاورزان، سه شنبه، 26 مارس 2024، تراکتور خود را در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل رانندگی می کند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Harry Nakos

معترضان در حین تظاهرات در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، به سمت پلیس تخم مرغ پرتاب کردند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

معترضان در حین تظاهرات در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، به سمت پلیس تخم مرغ پرتاب کردند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
7/8

معترضان در حین تظاهرات در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، به سمت پلیس تخم مرغ پرتاب کردند. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

پلیس برای پاکسازی تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، وارد عمل شد. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

پلیس برای پاکسازی تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، وارد عمل شد. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است. - اسپوتنیک ایران
8/8

پلیس برای پاکسازی تظاهرات کشاورزان در نزدیکی ساختمان شورای اروپا در بروکسل، سه شنبه، 26 مارس 2024، وارد عمل شد. ده ها تراکتور خیابان های نزدیک به مقر اتحادیه اروپا را مسدود کردند که وزیران کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آنجا نشستی برای بحث و گفتگو درباره بحران در بخش کشاورزی برگزاری می کنند که به ماه ها تظاهرات در کشورهای اروپایی منجر شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала