برداشتن آوار یک دقیقه هم متوقف نمی شود

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از روند پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال توسط کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه.
© Photo / EMERCOM of the Russian Federation

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند. - اسپوتنیک ایران
1/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

© Photo / EMERCOM of the Russian Federation

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند. - اسپوتنیک ایران
2/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

© Sputnik / Russian Investigative Committee /  مراجعه به بانک تصاویر

ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال که محل تیراندازی تروریست ها بود و دچار آتش سوزی شد. حداقل سه نفر در لابی ساختمان دست به تیراندازی زدند که تعدادی کشته و زخمی شدند.

ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال که محل تیراندازی تروریست ها بود و  دچار آتش سوزی شد. حداقل سه نفر در لابی ساختمان دست به تیراندازی زدند که تعدادی کشته و زخمی شدند. - اسپوتنیک ایران
3/9

ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال که محل تیراندازی تروریست ها بود و دچار آتش سوزی شد. حداقل سه نفر در لابی ساختمان دست به تیراندازی زدند که تعدادی کشته و زخمی شدند.

© Sputnik / EMERCOM of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند. - اسپوتنیک ایران
4/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

© Sputnik / Russian Investigative Committee /  مراجعه به بانک تصاویر

ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال که محل تیراندازی تروریست ها بود و دچار آتش سوزی شد. حداقل سه نفر در لابی ساختمان دست به تیراندازی زدند که تعدادی کشته و زخمی شدند.

ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال که محل تیراندازی تروریست ها بود و  دچار آتش سوزی شد. حداقل سه نفر در لابی ساختمان دست به تیراندازی زدند که تعدادی کشته و زخمی شدند. - اسپوتنیک ایران
5/9

ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال که محل تیراندازی تروریست ها بود و دچار آتش سوزی شد. حداقل سه نفر در لابی ساختمان دست به تیراندازی زدند که تعدادی کشته و زخمی شدند.

© Sputnik / EMERCOM of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند. - اسپوتنیک ایران
6/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

© Photo / EMERCOM of the Russian Federation

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند. - اسپوتنیک ایران
7/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

© Sputnik / EMERCOM of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال مسکو.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال مسکو. - اسپوتنیک ایران
8/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرتی کروکوس سیتی هال مسکو.

© Photo / EMERCOM of the Russian Federation

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند. - اسپوتنیک ایران
9/9

کارمندان وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در حال پاکسازی آوارهای ساختمان سالن کنسرت شهر کروکوس هستند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала