Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

نمایشگاه دفاع دریایی DIMDEX 2024 در قطر

اشتراک
در نمایشگاه دفاع دریایی DIMDEX تجهیزات و شناورهای مدرن مختلف مجهز به سیستم‌های دفاعی و ارتباطی، رادارها و سایر صنایع و خدمات دریایی، توسط بیش از 200 شرکت محلی، منطقه ای و بین المللی به نمایش گذاشته شده است. شما را به دیدن تصاویر این نمایشگاه در گالری عکس اسپوتنیک دعوت می کنیم.
© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان در غرفه چین در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

بازدیدکنندگان در غرفه چین در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
1/12

بازدیدکنندگان در غرفه چین در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

یک بازدیدکننده در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

یک بازدیدکننده در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
2/12

یک بازدیدکننده در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

غرفه داران در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 در کنار غرفه تجهیزات حفاظتی خود برای ارتش و پلیس ایستاده اند.

غرفه داران در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 در کنار غرفه تجهیزات حفاظتی خود برای ارتش و پلیس ایستاده اند. - اسپوتنیک ایران
3/12

غرفه داران در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 در کنار غرفه تجهیزات حفاظتی خود برای ارتش و پلیس ایستاده اند.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

مدل‌های موشک در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در تاریخ 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته می‌شود.

مدل‌های موشک در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در تاریخ 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته می‌شود.  - اسپوتنیک ایران
4/12

مدل‌های موشک در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در تاریخ 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته می‌شود.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

یک غرفه‌دار در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

یک غرفه‌دار در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
5/12

یک غرفه‌دار در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان مدلی از جت جنگنده قطر را که در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته شده است، نگاه می‌کنند.

بازدیدکنندگان مدلی از جت جنگنده قطر را که در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته شده است، نگاه می‌کنند. - اسپوتنیک ایران
6/12

بازدیدکنندگان مدلی از جت جنگنده قطر را که در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته شده است، نگاه می‌کنند.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان به تپانچه های نمایش داده شده درنمایشگاه و کنفرانس بین المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 نگاه می کنند.

بازدیدکنندگان به تپانچه های نمایش داده شده درنمایشگاه و کنفرانس بین المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 نگاه می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/12

بازدیدکنندگان به تپانچه های نمایش داده شده درنمایشگاه و کنفرانس بین المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 نگاه می کنند.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

بازدیدکنندگان در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
8/12

بازدیدکنندگان در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

یک بازدیدکننده از کنار یک خودروی زرهی که در غرفه بریتانیا در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته شده است، می‌گذرد.

یک بازدیدکننده از کنار یک خودروی زرهی که در غرفه بریتانیا در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته شده است، می‌گذرد. - اسپوتنیک ایران
9/12

یک بازدیدکننده از کنار یک خودروی زرهی که در غرفه بریتانیا در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024 به نمایش گذاشته شده است، می‌گذرد.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان در غرفه ایرباس درنمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

بازدیدکنندگان در غرفه ایرباس درنمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
10/12

بازدیدکنندگان در غرفه ایرباس درنمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

بازدیدکنندگان در  نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
11/12

بازدیدکنندگان در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

© AFP 2023 / Karim Jaafar

بازدیدکنندگان در غرفه ایرباس در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

بازدیدکنندگان در غرفه ایرباس در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024  - اسپوتنیک ایران
12/12

بازدیدکنندگان در غرفه ایرباس در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع دریایی دوحه (DIMDEX 2024) در مرکز همایش ملی قطر در دوحه در 6 مارس 2024

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала