دهمین سالگرد "یورومیدان" در اوکراین

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از رویدادهای "یورومیدان" در اوکراین که 10 سال پیش رخ داد.
© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین. - اسپوتنیک ایران
1/23

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

© Sputnik / Alexey Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد.   دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد. - اسپوتنیک ایران
2/23

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

حامیان ادغام اروپایی اوکراین در درگیری با واحدهای پلیس در مرکز کی یف شرکت می کنند.

حامیان ادغام اروپایی اوکراین در درگیری با واحدهای پلیس در مرکز کی یف شرکت می کنند. - اسپوتنیک ایران
3/23

حامیان ادغام اروپایی اوکراین در درگیری با واحدهای پلیس در مرکز کی یف شرکت می کنند.

© Sputnik / Andrei Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک اپوزیسیون از خط حصاری پلیس در خیابان گروشفسکی کی‌یف در جریان آتش بس عکس می گیرد.

یک اپوزیسیون از خط حصاری پلیس در خیابان گروشفسکی کی‌یف در جریان آتش بس عکس می گیرد. - اسپوتنیک ایران
4/23

یک اپوزیسیون از خط حصاری پلیس در خیابان گروشفسکی کی‌یف در جریان آتش بس عکس می گیرد.

© Sputnik / Pyotr Zadorozhnyi /  مراجعه به بانک تصاویر

ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه آمریکا و جفری پیات سفیر ایالات متحده در اوکراین پس از دیدار با رهبران مخالف اوکراین در میدان استقلال کی یف.

ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه آمریکا و جفری پیات سفیر ایالات متحده در اوکراین پس از دیدار با رهبران مخالف اوکراین در میدان استقلال کی یف. - اسپوتنیک ایران
5/23

ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه آمریکا و جفری پیات سفیر ایالات متحده در اوکراین پس از دیدار با رهبران مخالف اوکراین در میدان استقلال کی یف.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

مأموران پلیس در میدان استقلال کی یف.

مأموران پلیس در میدان استقلال کی یف. - اسپوتنیک ایران
6/23

مأموران پلیس در میدان استقلال کی یف.

© Sputnik / Alexey Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو.

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو. - اسپوتنیک ایران
7/23

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو.

© Sputnik / Andrey Stenin

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد.   دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد. - اسپوتنیک ایران
8/23

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک شرکت کننده در تجمعات اعتراضی برای ادغام اروپایی اوکراین در خیابان گروشفسکی در کی یف، اوکراین.

یک شرکت کننده در تجمعات اعتراضی برای ادغام اروپایی اوکراین در خیابان گروشفسکی در کی یف، اوکراین. - اسپوتنیک ایران
9/23

یک شرکت کننده در تجمعات اعتراضی برای ادغام اروپایی اوکراین در خیابان گروشفسکی در کی یف، اوکراین.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

سناتورهای آمریکایی کریس مورفی، جان مک کین و رئیس حزب آزادی اولگ تیاگنیبوک در راهپیمایی حامیان ادغام اروپایی اوکراین "روزشایستگی" در میدان استقلال در کی یف.

سناتورهای آمریکایی کریس مورفی، جان مک کین و رئیس حزب آزادی اولگ تیاگنیبوک در راهپیمایی حامیان ادغام اروپایی اوکراین "روزشایستگی" در میدان استقلال در کی یف. - اسپوتنیک ایران
10/23

سناتورهای آمریکایی کریس مورفی، جان مک کین و رئیس حزب آزادی اولگ تیاگنیبوک در راهپیمایی حامیان ادغام اروپایی اوکراین "روزشایستگی" در میدان استقلال در کی یف.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

توزیع غذا در میدان استقلال کی یف در زمان اعتراضات «میدان».

توزیع غذا در میدان استقلال کی یف در زمان اعتراضات «میدان». - اسپوتنیک ایران
11/23

توزیع غذا در میدان استقلال کی یف در زمان اعتراضات «میدان».

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

هوادارای اپوزیسیون در کی یف.

به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند

هوادارای اپوزیسیون در کی یف.به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند - اسپوتنیک ایران
12/23

هوادارای اپوزیسیون در کی یف.

به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند

© Sputnik / Alexey Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

اردوگاه های چادری اعتراضی در کی یف.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد.

اردوگاه های چادری اعتراضی در کی یف.ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. - اسپوتنیک ایران
13/23

اردوگاه های چادری اعتراضی در کی یف.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد.

© Sputnik / Alexei Furman /  مراجعه به بانک تصاویر

چادرها و برافراشتن آتش در میدان استقلال کی یف که در آنجا درگیری بین پلیس و اپوزیسیون آغاز شد.

به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند

چادرها و برافراشتن آتش در میدان استقلال کی یف که در آنجا درگیری بین پلیس و اپوزیسیون آغاز شد.به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند - اسپوتنیک ایران
14/23

چادرها و برافراشتن آتش در میدان استقلال کی یف که در آنجا درگیری بین پلیس و اپوزیسیون آغاز شد.

به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند

© Sputnik / Alexei Furman /  مراجعه به بانک تصاویر

درگیری بین پلیس و اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

درگیری بین پلیس و اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد. - اسپوتنیک ایران
15/23

درگیری بین پلیس و اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

© Sputnik / Alexey Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی برای ادغام اروپایی اوکراین درحال راهپیمایی در خیابان کریشاتیک.

شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی برای ادغام اروپایی اوکراین درحال راهپیمایی در خیابان کریشاتیک. - اسپوتنیک ایران
16/23

شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی برای ادغام اروپایی اوکراین درحال راهپیمایی در خیابان کریشاتیک.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

اردوگاه های چادری اعتراضی در کی یف.

اردوگاه های چادری اعتراضی در کی یف. - اسپوتنیک ایران
17/23

اردوگاه های چادری اعتراضی در کی یف.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

درگیری بین پلیس و اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو.

درگیری بین پلیس و اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو. - اسپوتنیک ایران
18/23

درگیری بین پلیس و اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد.   دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد. - اسپوتنیک ایران
19/23

تجمعی برای اداغام اروپایی اوکراین.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

هوادارای اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند

هوادارای اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند - اسپوتنیک ایران
20/23

هوادارای اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

به گفته سیاستمداران و کارشناسانی که با اسپوتنیک مصاحبه کردند، غرب به میدان نیاز داشت تا اوکراین را در پروژه ضد روسی بگنجاند و شهروندان اوکراینی به سادگی با شعارهایی در مورد مسیر اروپایی فریب خوردند

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

طرفداران مسلح اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

طرفداران مسلح اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد.   دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد. - اسپوتنیک ایران
21/23

طرفداران مسلح اپوزیسیون در میدان استقلال کی یف.

ده سال پیش، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، اعتراضات در میدان اصلی شهر کی یف آغاز شد که منجر به کودتا در این کشور شد. دلیل اعتراضات گسترده تعلیق امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور عنوان شد.

© Sputnik / Andrey Stenin /  مراجعه به بانک تصاویر

طرفداران اپوزیسیون رادیکال در میدان استقلال کی یف.

طرفداران اپوزیسیون رادیکال در میدان استقلال کی یف. - اسپوتنیک ایران
22/23

طرفداران اپوزیسیون رادیکال در میدان استقلال کی یف.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

دختری در وسط خیاابن کریشاتیک کی یف.

در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو.

دختری در وسط خیاابن کریشاتیک کی یف.در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو. - اسپوتنیک ایران
23/23

دختری در وسط خیاابن کریشاتیک کی یف.

در دهمین سالگرد این رویدادها، اوکراین با نتیجه فاجعه‌باری مواجه شده است؛ از دست دادن حاکمیت، ورشکستگی، کاهش تقریباً یک سوم جمعیت، عدم وجود چشم‌انداز روشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала