کار رزمی خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد" روسیه

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از کار رزمی خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی ناحیه نظامی شمالی در عملیات ویژه روسیه در اوکراین.
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

کار رزمی خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی ناحیه نظامی شمالی.

کار رزمی خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی ناحیه نظامی شمالی. - اسپوتنیک ایران
1/10

کار رزمی خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی ناحیه نظامی شمالی.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سرباز تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در حال حمل گلوله سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

سرباز تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در حال حمل گلوله سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
2/10

سرباز تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در حال حمل گلوله سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
3/10

سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سرباز سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

سرباز سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
4/10

سرباز سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

مهمات سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

مهمات سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
5/10

مهمات سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
6/10

خدمه سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
7/10

سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سرباز سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در عملیات ویژه.

سرباز سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در  عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
8/10

سرباز سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سرباز تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در عملیات ویژه.

سرباز تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در عملیات ویژه. - اسپوتنیک ایران
9/10

سرباز تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در عملیات ویژه.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

کار سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه..

کار سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه.. - اسپوتنیک ایران
10/10

کار سیستم موشکی پرتاب چندگانه "گراد- بی ام-21" روسیه تیپ تفنگ موتوری گارد ناحیه نظامی مرکزی در جهت کراسنولیمانسکی عملیات ویژه..

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала