بازار شتر در راجستان هند

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از بازار سالانه شترفروشی در راجستان هتد.
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
1/8

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

استراحت تاجران شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

استراحت تاجران شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
2/8

استراحت تاجران شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

تاجران شتر در زمینه غروب در بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

تاجران شتر در زمینه غروب  در بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
3/8

تاجران شتر در زمینه غروب در بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

هدایت شترها به محل برگزاری بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

هدایت شترها به محل برگزاری بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
4/8

هدایت شترها به محل برگزاری بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
5/8

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

هدایت شترها به محل برگزاری بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

هدایت شترها به محل برگزاری بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
6/8

هدایت شترها به محل برگزاری بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

استراحت تاجران شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

استراحت تاجران شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند. - اسپوتنیک ایران
7/8

استراحت تاجران شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند.

© AFP 2023 / Himanshu Sharma

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند به تماشای غروب ایستاده است.

 تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند به تماشای غروب ایستاده است. - اسپوتنیک ایران
8/8

تاجر شتر در جریان بازار مکاره سالانه شتر در پوشکار در ایالت راجستان هند به تماشای غروب ایستاده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала