نمایشگاه هوایی دبی 2023 در تصاویر

اشتراک
به گزارش اسپوتنیک، هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوایی دبی از 13 تا 17 نوامبر در فرودگاه بین المللی آل مکتوم برگزار می‌شود. در این رویداد بیش از 1400 شرکت در حوزه فضا و هوانوردی از 95 کشور شرکت می‌کنند. هجدهمین نمایشگاه هوایی دبی، بزرگترین نمایشگاه هوایی در تاریخ امارات است.
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای Embraer-195 E2 در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

هواپیمای Embraer-195 E2 در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
1/18

هواپیمای Embraer-195 E2 در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

اجرای تیم آکروجت در سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

اجرای تیم آکروجت در سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
2/18

اجرای تیم آکروجت در سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

تیم آکروجت الفورسان در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

تیم آکروجت الفورسان در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی  برنامه اجرا می کند. - اسپوتنیک ایران
3/18

تیم آکروجت الفورسان در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

تیم آکروجت سارنگ نیروی هوایی هند در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

تیم آکروجت سارنگ نیروی هوایی هند در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند. - اسپوتنیک ایران
4/18

تیم آکروجت سارنگ نیروی هوایی هند در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
5/18

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
6/18

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

تیم آکروجت الفورسان در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

تیم آکروجت الفورسان در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی  برنامه اجرا می کند. - اسپوتنیک ایران
7/18

تیم آکروجت الفورسان در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده در نزدیکی مدلی از هلیکوپتر رزمی Ka-52 Alligator روسی در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی ایستاده اند.

پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده در نزدیکی مدلی از هلیکوپتر رزمی Ka-52 Alligator روسی در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی ایستاده اند. - اسپوتنیک ایران
8/18

پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده در نزدیکی مدلی از هلیکوپتر رزمی Ka-52 Alligator روسی در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی ایستاده اند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

تیم آکروجت نیروی هوایی ایتالیا Frecce Tricolori در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

تیم آکروجت نیروی هوایی ایتالیا Frecce Tricolori در نمایشگاه هوایی دبی 2023  در دبی برنامه  اجرا می کند. - اسپوتنیک ایران
9/18

تیم آکروجت نیروی هوایی ایتالیا Frecce Tricolori در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

نسل چهارم جنگنده سبک F-16 Block 60 نیروی هوایی امارات در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

نسل چهارم جنگنده سبک F-16 Block 60 نیروی هوایی امارات در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند. - اسپوتنیک ایران
10/18

نسل چهارم جنگنده سبک F-16 Block 60 نیروی هوایی امارات در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

مدلی از موتور موشک روسی RD-171 در غرفه "روسکوسموس" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی.

مدلی از موتور موشک روسی RD-171 در غرفه "روسکوسموس" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
11/18

مدلی از موتور موشک روسی RD-171 در غرفه "روسکوسموس" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
12/18

بازدیدکنندگان از سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

پهپاد Skyrino در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

پهپاد Skyrino در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
13/18

پهپاد Skyrino در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

روزنامه نگاران در سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی کار می کنند.

روزنامه نگاران در سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی کار می کنند. - اسپوتنیک ایران
14/18

روزنامه نگاران در سالن بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی کار می کنند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای بدون سرنشین "Germusha" در غرفه شرکت "Edge" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

هواپیمای بدون سرنشین "Germusha" در غرفه شرکت "Edge" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
15/18

هواپیمای بدون سرنشین "Germusha" در غرفه شرکت "Edge" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

بازدیدکنندگان خودروی برقی، بلند شدن و فرود عمودی (eVTOL) "Midnight" را در غرفه هوانوردی "Archer Aviation" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی مشاهده می کنند.

بازدیدکنندگان خودروی برقی، بلند شدن و فرود عمودی (eVTOL) "Midnight" را در غرفه هوانوردی "Archer Aviation" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی مشاهده می کنند. - اسپوتنیک ایران
16/18

بازدیدکنندگان خودروی برقی، بلند شدن و فرود عمودی (eVTOL) "Midnight" را در غرفه هوانوردی "Archer Aviation" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی دبی مشاهده می کنند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

تیم آکروجت نیروی هوایی ایتالیا Frecce Tricolori در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

تیم آکروجت نیروی هوایی ایتالیا Frecce Tricolori در نمایشگاه هوایی دبی 2023  در دبی برنامه  اجرا می کند. - اسپوتنیک ایران
17/18

تیم آکروجت نیروی هوایی ایتالیا Frecce Tricolori در نمایشگاه هوایی دبی 2023 در دبی برنامه اجرا می کند.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای بدون سرنشین "Jeniah" در غرفه شرکت "Edge" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

هواپیمای بدون سرنشین "Jeniah" در غرفه شرکت "Edge" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی. - اسپوتنیک ایران
18/18

هواپیمای بدون سرنشین "Jeniah" در غرفه شرکت "Edge" در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و فضایی 2023 در دبی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала