Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

دیدار رهبران چین و آمریکا در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در تصاویر

اشتراک
این گالری عکس اسپوتنیک به دیدار رهبران چین و آمریکا در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شهر سانفرانسیسکو آمریکا اختصاص دارد.
© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
1/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند - اسپوتنیک ایران
2/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند

© AFP 2023 / Carlos Barria/Pool

رهبر چین شی جین پینگ در 15 نوامبر 2023 در دیداری که توسط کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین و شورای تجاری ایالات متحده و چین در حاشیه نشست رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا برگزار شد، شرکت کرد. اجلاس سران APEC تا 17 نوامبر ادامه خواهد داشت.

رهبر چین شی جین پینگ در 15 نوامبر 2023 در دیداری  که توسط کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین و شورای تجاری ایالات متحده و چین در حاشیه نشست رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا برگزار شد، شرکت کرد. اجلاس سران APEC تا 17 نوامبر ادامه خواهد داشت. - اسپوتنیک ایران
3/12

رهبر چین شی جین پینگ در 15 نوامبر 2023 در دیداری که توسط کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین و شورای تجاری ایالات متحده و چین در حاشیه نشست رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا برگزار شد، شرکت کرد. اجلاس سران APEC تا 17 نوامبر ادامه خواهد داشت.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، طی یک کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی می کند. جو بایدن و شی جین پینگ متعهد شدند که کشورهای خود را از حالت درگیری دور کنند و برای اولین بار در یک سال ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، طی یک کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی می کند. جو بایدن و شی جین پینگ متعهد شدند که کشورهای خود را از حالت درگیری دور کنند و برای اولین بار در یک سال ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
4/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، طی یک کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی می کند. جو بایدن و شی جین پینگ متعهد شدند که کشورهای خود را از حالت درگیری دور کنند و برای اولین بار در یک سال ملاقات کردند.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، قدم می‌زند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، قدم می‌زند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
5/12

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، قدم می‌زند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده منتظر است تا با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، استقبال کند. . بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده منتظر است تا با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، استقبال کند. . بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
6/12

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده منتظر است تا با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در سانفرانسیسکو در 15 نوامبر 2023، استقبال کند. . بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جیانگ جین کوان، مدیر دفتر تحقیقات درباره سیاست چین و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، منتظر آغاز دیدار دوجانبه با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از اجلاس سران APEC در 15 نوامبر 2023 در سانفرانسیسکو هستند.

جیانگ جین کوان، مدیر دفتر تحقیقات درباره سیاست چین و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، منتظر آغاز دیدار دوجانبه با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از اجلاس سران APEC در 15 نوامبر 2023 در سانفرانسیسکو هستند. - اسپوتنیک ایران
7/12

جیانگ جین کوان، مدیر دفتر تحقیقات درباره سیاست چین و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، منتظر آغاز دیدار دوجانبه با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده پیش از اجلاس سران APEC در 15 نوامبر 2023 در سانفرانسیسکو هستند.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در حاشیه نشست رهبران هسازمان مکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به حالت درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در حاشیه نشست رهبران هسازمان مکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به حالت درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
8/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در حاشیه نشست رهبران هسازمان مکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به حالت درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

© AP Photo / Doug Mills/The New York Times/Pool

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در جریان دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان اقتصادی آسیا و اقیانوسیه صحبت می کند.

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در جریان دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان اقتصادی آسیا و اقیانوسیه صحبت می کند. - اسپوتنیک ایران
9/12

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در جریان دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان اقتصادی آسیا و اقیانوسیه صحبت می کند.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
10/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

© AFP 2023 / Doug Mills/The New York Times/Pool

چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان اقتصادی آسیا و اقیانوسیه.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری جو بایدن رئیس جمهور این کشور پس از دیدار وی با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ در روز چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه.

چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان اقتصادی آسیا و اقیانوسیه.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری جو بایدن رئیس جمهور این کشور پس از دیدار وی با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ در روز چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه. - اسپوتنیک ایران
11/12

چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان اقتصادی آسیا و اقیانوسیه.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری جو بایدن رئیس جمهور این کشور پس از دیدار وی با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ در روز چهارشنبه، 15 نوامبر 2023، در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه.

© AFP 2023 / Doug Mills/The New York Times/Pool

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند. - اسپوتنیک ایران
12/12

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در 15 نوامبر 2023، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین استقبال می کند. بایدن و شی تلاش خواهند کرد تا از وارد شدن رقابت ابرقدرت ها به درگیری جلوگیری کنند. آنها برای اولین بار در یک سال در در روز چهارشنبه در سانفرانسیسکو ملاقات کردند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала