Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

1.7 میلیون افغانی که از دست طالبان فرار کرده اند، به زور به کشورشان بازگردانده خواهند شد

اشتراک
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

نمایی کلی از اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان اسکان داده شده اند، جمعه 3 نوامبر 2023. تعداد زیادی از پناهجویان افغان ساعاتی قبل از انقضا برای بازگشت به خانه خود وارد مرز تورخم شدند.

نمایی کلی از اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان اسکان داده شده اند، جمعه 3 نوامبر 2023. تعداد زیادی از پناهجویان افغان ساعاتی قبل از انقضا برای بازگشت به خانه خود وارد مرز تورخم شدند.  - اسپوتنیک ایران
1/10

نمایی کلی از اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان اسکان داده شده اند، جمعه 3 نوامبر 2023. تعداد زیادی از پناهجویان افغان ساعاتی قبل از انقضا برای بازگشت به خانه خود وارد مرز تورخم شدند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

پناهجویان افغان در مرز تورخم پاکستان و افغانستان منتظرند تا به کمپ نزدیک مرز، در تورخم افغانستان منتقل شوند.

پناهجویان افغان در مرز تورخم پاکستان و افغانستان منتظرند تا به کمپ نزدیک مرز، در تورخم افغانستان منتقل شوند.  - اسپوتنیک ایران
2/10

پناهجویان افغان در مرز تورخم پاکستان و افغانستان منتظرند تا به کمپ نزدیک مرز، در تورخم افغانستان منتقل شوند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.  - اسپوتنیک ایران
3/10

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

© AFP 2023 / Abdul Majeed

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند. - اسپوتنیک ایران
4/10

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

© AFP 2023 / Abdul Majeed

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند. - اسپوتنیک ایران
5/10

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند. - اسپوتنیک ایران
6/10

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند. - اسپوتنیک ایران
7/10

پناهجویان افغان در اردوگاهی در نزدیکی مرز تورخم پاکستان و افغانستان در تورخم افغانستان مستقر شدند.

© AFP 2023 / Banaras Khan

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند. - اسپوتنیک ایران
8/10

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند. - اسپوتنیک ایران
9/10

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

© AFP 2023 / Banaras Khan

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند. - اسپوتنیک ایران
10/10

پناهجویان افغان در پاکستان به دنبال تصمیم دولت پاکستان برای اخراج افرادی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، به سمت مرز تورخم پاکستان و افغانستان حرکت می کنند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала