Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

حملات شبانه به نوار غزه در تصاویر

اشتراک
این گالری اسپوتنیک متشکل از عکس های گرفته شده از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه است وبمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.
© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
1/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

© AP Photo / Leo Correa

در پی حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه، همانطور که از جنوب اسرائیل، پنجشنبه، دوم نوامبر2023 ، دیده می شود، دود بلند می شود.

در پی حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه، همانطور که از جنوب اسرائیل، پنجشنبه، دوم نوامبر2023 ، دیده می شود، دود بلند می شود.  - اسپوتنیک ایران
2/8

در پی حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه، همانطور که از جنوب اسرائیل، پنجشنبه، دوم نوامبر2023 ، دیده می شود، دود بلند می شود.

© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
3/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
4/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
5/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
6/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
7/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

© AFP 2023 / Fadel Senna

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

این تصویر که از سمت اسرائیلی  مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد. - اسپوتنیک ایران
8/8

این تصویر که از سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه در 2 نوامبر 2023 گرفته شده است، بمباران نوار غزه توسط اسرائیل را در بحبوحه نبردهای جاری بین اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس نشان می دهد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала