جایگزین بوئینگ و ایرباس: هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام"

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از پرواز هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد. - اسپوتنیک ایران
1/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد.

© Photo / Press service of United Aircraft Corporation

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

بر طبق رسم معمول، خلبان آزمایشگر هواپیما بعد از اولین پرواز و فرود به هوا پرت می شود.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".بر طبق رسم معمول، خلبان آزمایشگر هواپیما بعد از اولین پرواز و فرود به هوا پرت می شود. - اسپوتنیک ایران
2/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

بر طبق رسم معمول، خلبان آزمایشگر هواپیما بعد از اولین پرواز و فرود به هوا پرت می شود.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

این هواپیما اولین پرواز خود را به انجام رساند.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".این هواپیما اولین پرواز خود را به انجام رساند. - اسپوتنیک ایران
3/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

این هواپیما اولین پرواز خود را به انجام رساند.

© Photo / Press service of United Aircraft Corporation

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام" برای اولین پرواز خود آماده می شود.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام" برای اولین پرواز خود آماده می شود. - اسپوتنیک ایران
4/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام" برای اولین پرواز خود آماده می شود.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد. - اسپوتنیک ایران
5/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد.

© Photo / Press service of United Aircraft Corporation

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

لیست پرواز پس از فرود بر طبق رسم معمول در روسیه روی ماشین «ولگا»ی سیاه امضا شد.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".لیست پرواز پس از فرود بر طبق رسم معمول در روسیه روی ماشین «ولگا»ی سیاه امضا شد. - اسپوتنیک ایران
6/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

لیست پرواز پس از فرود بر طبق رسم معمول در روسیه روی ماشین «ولگا»ی سیاه امضا شد.

© Photo / Press service of United Aircraft Corporation

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

برنامه آزمایشی آنطور که باید و شاید سپری شد. عملکرد پایدار سیستم ها و تجهیزات روسی، که بیشتر آنها توسط شرکت های دولتی «روستخ» ساخته شده اند، تایید شد.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".برنامه آزمایشی آنطور که باید و شاید سپری شد. عملکرد پایدار سیستم ها و تجهیزات روسی، که بیشتر آنها توسط شرکت های دولتی «روستخ» ساخته شده اند، تایید شد. - اسپوتنیک ایران
7/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

برنامه آزمایشی آنطور که باید و شاید سپری شد. عملکرد پایدار سیستم ها و تجهیزات روسی، که بیشتر آنها توسط شرکت های دولتی «روستخ» ساخته شده اند، تایید شد.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد. - اسپوتنیک ایران
8/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

در طول پرواز، پایداری و کنترل پذیری هواپیما، عملکرد سیستم ها، موتور و تجهیزات رادیویی برای فرود بررسی شد.

© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko /  مراجعه به بانک تصاویر

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

هواپیما در حال فرود.

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".هواپیما در حال فرود. - اسپوتنیک ایران
9/9

هواپیمای دوربرد کاملا روسی "ایل-96-400ام".

هواپیما در حال فرود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала