Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

نیروهای مسلح اسرائیل در مرز با لبنان در بحبوحه افزایش تنش بین اسرائیل و حزب الله در تصاویر

اشتراک
این گالری اسپوتنیک به حضور نیروهای مسلح اسرائیل در مرز با لبنان در بحبوحه افزایش تنش بین اسرائیل و حزب الله اختصاص دارد. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.
© AFP 2023 / Jalaa Marey

در 31 اکتبر 2023، در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، خودروهای پزشکی ردیابی ارتش اسرائیل در امتداد جاده‌ای در نزدیکی شهر شمالی کریات شمعنا نزدیک مرز با لبنان حرکت می‌کنند.

در 31 اکتبر 2023، در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، خودروهای پزشکی ردیابی ارتش اسرائیل در امتداد جاده‌ای در نزدیکی شهر شمالی کریات شمعنا نزدیک مرز با لبنان حرکت می‌کنند. - اسپوتنیک ایران
1/10

در 31 اکتبر 2023، در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، خودروهای پزشکی ردیابی ارتش اسرائیل در امتداد جاده‌ای در نزدیکی شهر شمالی کریات شمعنا نزدیک مرز با لبنان حرکت می‌کنند.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

یک سرباز ارتش اسرائیل در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در جنوب ادامه دارد، ا در حال پیشروی در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز نوار غزه با لبنان است. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.

یک سرباز ارتش اسرائیل در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در جنوب ادامه دارد، ا در حال پیشروی در موضعی در منطقه الجلیل  بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز نوار غزه با لبنان است. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است. - اسپوتنیک ایران
2/10

یک سرباز ارتش اسرائیل در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در جنوب ادامه دارد، ا در حال پیشروی در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز نوار غزه با لبنان است. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

سربازان ارتش اسرائیل در 1 نوامبر 2023 در شرایط افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، زانو زده و در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان نشسته‌اند.

سربازان ارتش اسرائیل در 1 نوامبر 2023 در شرایط  افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، زانو زده و در موضعی  در منطقه الجلیل بالا  در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان نشسته‌اند. - اسپوتنیک ایران
3/10

سربازان ارتش اسرائیل در 1 نوامبر 2023 در شرایط افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، زانو زده و در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان نشسته‌اند.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

در 31 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد، یک خودروی پزشکی در امتداد جاده‌ای در نزدیکی شهر شمالی کریات شمعنا در نزدیکی مرز نوار غزه با لبنان حرکت می‌کند.

در 31 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد، یک خودروی پزشکی در امتداد جاده‌ای در نزدیکی شهر شمالی کریات شمعنا در نزدیکی مرز نوار غزه با لبنان حرکت می‌کند. - اسپوتنیک ایران
4/10

در 31 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد، یک خودروی پزشکی در امتداد جاده‌ای در نزدیکی شهر شمالی کریات شمعنا در نزدیکی مرز نوار غزه با لبنان حرکت می‌کند.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

سربازان ارتش اسرائیل در روی تانک در حال حرکت به سوی مواضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان

سربازان ارتش اسرائیل در روی تانک در حال حرکت به سوی مواضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان - اسپوتنیک ایران
5/10

سربازان ارتش اسرائیل در روی تانک در حال حرکت به سوی مواضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان

© AFP 2023 / Jalaa Marey

سربازان ارتش اسرائیل در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل، در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان . از زمانی که گروه س فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.

سربازان ارتش اسرائیل در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه  افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل، در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان . از زمانی که گروه س فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است. - اسپوتنیک ایران
6/10

سربازان ارتش اسرائیل در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل، در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان . از زمانی که گروه س فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

سربازان ارتش اسرائیل در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان در 1 نوامبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش های فرامرزی بین حزب الله و اسرائیل در حالی که درگیری ها در جنوب با شبه نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد.

سربازان ارتش اسرائیل در موضعی  در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان در 1 نوامبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش های فرامرزی بین حزب الله و اسرائیل در حالی که درگیری ها در جنوب با شبه نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
7/10

سربازان ارتش اسرائیل در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان در 1 نوامبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش های فرامرزی بین حزب الله و اسرائیل در حالی که درگیری ها در جنوب با شبه نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

یک سرباز اسرائیلی در 1 نوامبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل، در حالی که دراز کشیده در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان. این در حالی است که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد.

یک سرباز اسرائیلی در 1 نوامبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل، در حالی که دراز کشیده در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان. این در حالی است که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
8/10

یک سرباز اسرائیلی در 1 نوامبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های مرزی بین حزب‌الله و اسرائیل، در حالی که دراز کشیده در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان. این در حالی است که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

یک تانک ارتش اسرائیل در 1 نوامبر 2023 در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، در نزدیکی مرز با لبنان در حال حرکت است.

یک تانک ارتش اسرائیل در 1 نوامبر 2023 در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، در نزدیکی مرز با لبنان در حال حرکت است. - اسپوتنیک ایران
9/10

یک تانک ارتش اسرائیل در 1 نوامبر 2023 در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه ادامه دارد، در نزدیکی مرز با لبنان در حال حرکت است.

© AFP 2023 / Jalaa Marey

یک سرباز ارتش اسرائیل با تفنگ تهاجمی در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد، ایستاده است. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.

یک سرباز ارتش اسرائیل با تفنگ تهاجمی  در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد، ایستاده است. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است. - اسپوتنیک ایران
10/10

یک سرباز ارتش اسرائیل با تفنگ تهاجمی در موضعی در منطقه الجلیل بالا در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان در 28 اکتبر 2023 در بحبوحه افزایش تنش‌های فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل در حالی که درگیری‌ها در جنوب با شبه‌نظامیان حماس در غزه ادامه دارد، ایستاده است. از زمانی که گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر حمله بی سابقه ای را از نوار غزه به اسرائیل انجام داد، مرز جنوبی لبنان شاهد تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران، متحد حماس بوده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала