از آرشیو درگیری اسرائیل و فلسطین

اشتراک
تصاویر آرشیوی درگیری اسرائیل و فلسطین طی سالهای گذشته: چیزی تغییر نکرده است!
© AFP 2023 / ACME

تریگو لی، دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین در 9 ژانویه 1948 در دریاچه موفقیت در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا نیروی امنیتی سازمان ملل برای اجرای طرح انفجاری تقسیم فلسطین لازم است یا خیر ملاقات کردند. خشونت های جدید در سرزمین مقدس فوران کرده بود.

تریگو لی، دبیر کل سازمان ملل متحد  و اعضای کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین  در 9 ژانویه 1948 در دریاچه موفقیت در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا نیروی امنیتی سازمان ملل برای  اجرای طرح انفجاری تقسیم فلسطین لازم است یا خیر ملاقات کردند. خشونت های جدید در سرزمین مقدس فوران کرده بود. - اسپوتنیک ایران
1/21

تریگو لی، دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین در 9 ژانویه 1948 در دریاچه موفقیت در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا نیروی امنیتی سازمان ملل برای اجرای طرح انفجاری تقسیم فلسطین لازم است یا خیر ملاقات کردند. خشونت های جدید در سرزمین مقدس فوران کرده بود.

© AFP 2023 / Intercontinentale

برافراشتن پرچم اسرائیل در 8 ژوئن سال 1948 برای اولین بار در مراسم پیدایش کشور اسرائیل.

قراردادهای امضا شده در سال 1949 بین اسرائیل و کشورهای عربی به جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 پایان داد و خطوط آتش بس بین اسرائیل و کرانه باختری را که به نام خط سبز نیز شناخته می شود، تا جنگ شش روزه 1967 ایجاد کرد.

برافراشتن پرچم اسرائیل در 8 ژوئن سال 1948 برای اولین بار در مراسم پیدایش کشور اسرائیل.  قراردادهای امضا شده در سال 1949 بین اسرائیل و کشورهای عربی به جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 پایان داد و خطوط آتش بس بین اسرائیل و کرانه باختری را که به نام خط سبز نیز شناخته می شود، تا جنگ شش روزه 1967 ایجاد کرد. - اسپوتنیک ایران
2/21

برافراشتن پرچم اسرائیل در 8 ژوئن سال 1948 برای اولین بار در مراسم پیدایش کشور اسرائیل.

قراردادهای امضا شده در سال 1949 بین اسرائیل و کشورهای عربی به جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 پایان داد و خطوط آتش بس بین اسرائیل و کرانه باختری را که به نام خط سبز نیز شناخته می شود، تا جنگ شش روزه 1967 ایجاد کرد.

© AFP 2023

اخراج سه خواهر فلسطینی از غزه بعد از اشغال سواحل غربی توسط اسرائیل برای عبور سربازان به اردن در 23 ژانویه 1968.

اخراج سه خواهر فلسطینی از غزه بعد از اشغال سواحل غربی توسط اسرائیل برای عبور سربازان به اردن در 23 ژانویه 1968. - اسپوتنیک ایران
3/21

اخراج سه خواهر فلسطینی از غزه بعد از اشغال سواحل غربی توسط اسرائیل برای عبور سربازان به اردن در 23 ژانویه 1968.

© AFP 2023 / GPO

عکس مورخ 28 فوریه 1947 صحنه پس از حمله تروریستی در خیابان بن یهودا در اورشلیم را نشان می دهد. در 29 نوامبر 1947، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه 181 در مورد تقسیم فلسطین به دو کشور، یکی یهودی و دیگری عربی رای داد. اورشلیم باید تحت کنترل بین المللی باقی می ماند.

عکس مورخ 28 فوریه 1947 صحنه پس از حمله تروریستی در خیابان بن یهودا در اورشلیم را نشان می دهد. در 29 نوامبر 1947، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه 181 در مورد تقسیم فلسطین به دو کشور، یکی یهودی و دیگری عربی رای داد. اورشلیم باید تحت کنترل بین المللی باقی می ماند. - اسپوتنیک ایران
4/21

عکس مورخ 28 فوریه 1947 صحنه پس از حمله تروریستی در خیابان بن یهودا در اورشلیم را نشان می دهد. در 29 نوامبر 1947، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه 181 در مورد تقسیم فلسطین به دو کشور، یکی یهودی و دیگری عربی رای داد. اورشلیم باید تحت کنترل بین المللی باقی می ماند.

© AFP 2023 / UNRWA

این تصویر مربوط به سال 1948 است که یک زن پناهنده فلسطینی و فرزندش را نشان می دهد که پس از جنگ 1948 با کشیده شدن "خط سبز" از خانه خود جدا شده اند.

این تصویر مربوط به سال 1948 است که یک زن پناهنده فلسطینی و فرزندش را نشان می دهد که پس از جنگ 1948 با کشیده شدن "خط سبز" از خانه خود جدا شده اند.  - اسپوتنیک ایران
5/21

این تصویر مربوط به سال 1948 است که یک زن پناهنده فلسطینی و فرزندش را نشان می دهد که پس از جنگ 1948 با کشیده شدن "خط سبز" از خانه خود جدا شده اند.

© AFP 2023

یک سرباز اسرائیلی در 22 ژوئن 1967، پناهندگان فلسطینی را در حال عبور از پل جنگ زده آلنبی برای رسیدن به کرانه شرقی اردن تماشا می کند. جنگ ژوئن 1967 یک پیروزی نظامی خیره کننده برای اسرائیل، اما شروع یک بن بست سیاسی بود که تا کنون ادامه دارد. در طول جنگ شش روزه، اسرائیل حدود 700 کشته متحمل شد، در حالی که تخمین زده می‌شود تعداد اعراب کشته شده کمی بیش از 11000 تا 21000 نفر باشد و مصری‌ها متحمل بیشترین خراج شدند. اسرائیل کنترل سینا، نوار غزه، کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان را در اختیار گرفت. حدود 350000 فلسطینی از مناطق تازه اشغال شده فرار کردند تا در کشورهای همسایه اقامت کنند. اکثر آنها هرگز نتوانسته اند برگردند و هنوز در کمپ های پناهندگان زندگی می کنند.

یک سرباز اسرائیلی در 22 ژوئن 1967، پناهندگان فلسطینی را در حال عبور از پل جنگ زده آلنبی برای رسیدن به کرانه شرقی اردن تماشا می کند. جنگ ژوئن 1967 یک پیروزی نظامی خیره کننده برای اسرائیل، اما شروع یک بن بست سیاسی بود که تا کنون ادامه دارد.   در طول جنگ شش روزه، اسرائیل حدود 700 کشته متحمل شد، در حالی که تخمین زده می‌شود تعداد اعراب کشته شده کمی بیش از 11000 تا 21000 نفر باشد و مصری‌ها متحمل بیشترین خراج شدند. اسرائیل کنترل سینا، نوار غزه، کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان را در اختیار گرفت. حدود 350000 فلسطینی از مناطق تازه اشغال شده فرار کردند تا در کشورهای همسایه اقامت کنند. اکثر آنها هرگز نتوانسته اند برگردند و هنوز در کمپ های پناهندگان زندگی می کنند. - اسپوتنیک ایران
6/21

یک سرباز اسرائیلی در 22 ژوئن 1967، پناهندگان فلسطینی را در حال عبور از پل جنگ زده آلنبی برای رسیدن به کرانه شرقی اردن تماشا می کند. جنگ ژوئن 1967 یک پیروزی نظامی خیره کننده برای اسرائیل، اما شروع یک بن بست سیاسی بود که تا کنون ادامه دارد. در طول جنگ شش روزه، اسرائیل حدود 700 کشته متحمل شد، در حالی که تخمین زده می‌شود تعداد اعراب کشته شده کمی بیش از 11000 تا 21000 نفر باشد و مصری‌ها متحمل بیشترین خراج شدند. اسرائیل کنترل سینا، نوار غزه، کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان را در اختیار گرفت. حدود 350000 فلسطینی از مناطق تازه اشغال شده فرار کردند تا در کشورهای همسایه اقامت کنند. اکثر آنها هرگز نتوانسته اند برگردند و هنوز در کمپ های پناهندگان زندگی می کنند.

© AFP 2023 / H. PINN

یک خودروی زرهی ساخت بریتانیا در میان آوار ساختمان های ویران شده در مرکز شهر اورشلیم رها شده است. 7 ژوئیه 1948 در طول اولین درگیری یهودی-عربی که در فوریه 1948 قبل از اعلام دولت اسرائیل در 14 مه 1948 آغاز شد.

یک خودروی زرهی ساخت بریتانیا در میان آوار ساختمان های ویران شده در مرکز شهر اورشلیم رها شده است. 7 ژوئیه 1948 در طول اولین درگیری یهودی-عربی که در فوریه 1948 قبل از اعلام دولت اسرائیل در 14 مه 1948 آغاز شد. - اسپوتنیک ایران
7/21

یک خودروی زرهی ساخت بریتانیا در میان آوار ساختمان های ویران شده در مرکز شهر اورشلیم رها شده است. 7 ژوئیه 1948 در طول اولین درگیری یهودی-عربی که در فوریه 1948 قبل از اعلام دولت اسرائیل در 14 مه 1948 آغاز شد.

© AFP 2023 / Esaias Baitel

یک دختر فلسطینی یک سرباز اسرائیلی را در 28 فوریه 1988 در بت سحور پس از اینکه ارتش اسرائیل به دنبال تظاهرات خشونت آمیز وارد روستای نزدیک بیت لحم شد، تحریک می کند.

یک دختر فلسطینی یک سرباز اسرائیلی را در 28 فوریه 1988 در بت سحور پس از اینکه ارتش اسرائیل به دنبال تظاهرات خشونت آمیز وارد روستای نزدیک بیت لحم شد، تحریک می کند. - اسپوتنیک ایران
8/21

یک دختر فلسطینی یک سرباز اسرائیلی را در 28 فوریه 1988 در بت سحور پس از اینکه ارتش اسرائیل به دنبال تظاهرات خشونت آمیز وارد روستای نزدیک بیت لحم شد، تحریک می کند.

© AP Photo

گشت سربازان اسرائیلی در خیابان تقریبا خالی غزه.

گشت سربازان اسرائیلی در خیابان تقریبا خالی غزه. - اسپوتنیک ایران
9/21

گشت سربازان اسرائیلی در خیابان تقریبا خالی غزه.

© AFP 2023

دود برخاسته از شهر قدیمی اورشلیم در اوت 1949 در طول جنگ اعراب و اسرائیل.

دود برخاسته از شهر قدیمی اورشلیم در اوت 1949 در طول جنگ اعراب و اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
10/21

دود برخاسته از شهر قدیمی اورشلیم در اوت 1949 در طول جنگ اعراب و اسرائیل.

© AP Photo / Jim Pringle

یک پیرزن عرب، که بر گرد و غبار خیابان اصلی شهر ساحلی صنعتی ال مجدال نقف نشسته است، 13 نوامبر 1948. او یکی از 2000 عربی است که پس از آن جنگ در آنجا باقی مانده است. پادگان مصر قبل از رسیدن نیروهای اشغالگر یهودی عقب نشینی کرد. او ماند زیرا نه جایی برای رفتن داشت و نه راهی برای رسیدن به سوی دیگر.

یک پیرزن عرب، که بر گرد و غبار خیابان اصلی شهر ساحلی صنعتی ال مجدال نقف نشسته است، 13 نوامبر 1948. او یکی از 2000 عربی است که پس از آن جنگ در آنجا باقی مانده است. پادگان مصر قبل از رسیدن نیروهای اشغالگر یهودی عقب نشینی کرد. او ماند زیرا نه جایی برای رفتن داشت و نه راهی برای رسیدن به سوی دیگر. - اسپوتنیک ایران
11/21

یک پیرزن عرب، که بر گرد و غبار خیابان اصلی شهر ساحلی صنعتی ال مجدال نقف نشسته است، 13 نوامبر 1948. او یکی از 2000 عربی است که پس از آن جنگ در آنجا باقی مانده است. پادگان مصر قبل از رسیدن نیروهای اشغالگر یهودی عقب نشینی کرد. او ماند زیرا نه جایی برای رفتن داشت و نه راهی برای رسیدن به سوی دیگر.

© AP Photo / Max Nash

خانه ای که وادان شعبان ابراهیم نکوسی 17 ساله در آن زندگی می کرد. خانه او پس از متهم شدن به رهبری یک باند بمب بنزینی که در 7 ژوئن 1989 در کرانه باختری اشغالی فعالیت می کرد، توسط نیروهای ارتش اسرائیل منفجر شد.

خانه ای که وادان شعبان ابراهیم نکوسی 17 ساله در آن زندگی می کرد. خانه او پس از متهم شدن به رهبری یک باند بمب بنزینی که در 7 ژوئن 1989 در کرانه باختری اشغالی فعالیت می کرد، توسط نیروهای ارتش اسرائیل منفجر شد. - اسپوتنیک ایران
12/21

خانه ای که وادان شعبان ابراهیم نکوسی 17 ساله در آن زندگی می کرد. خانه او پس از متهم شدن به رهبری یک باند بمب بنزینی که در 7 ژوئن 1989 در کرانه باختری اشغالی فعالیت می کرد، توسط نیروهای ارتش اسرائیل منفجر شد.

© AP Photo / Jim Pringle

یک سرباز اسرائیلی، مسلح به تفنگ استن، راه خود را از میان دیوارهای شکسته راه سلیمان، در شهر قدیمی اورشلیم، فلسطین، 20 ژوئیه 1948می گشاید.

یک سرباز اسرائیلی، مسلح به تفنگ استن، راه خود را از میان دیوارهای شکسته راه سلیمان، در شهر قدیمی اورشلیم، فلسطین، 20 ژوئیه 1948می گشاید. - اسپوتنیک ایران
13/21

یک سرباز اسرائیلی، مسلح به تفنگ استن، راه خود را از میان دیوارهای شکسته راه سلیمان، در شهر قدیمی اورشلیم، فلسطین، 20 ژوئیه 1948می گشاید.

© AFP 2023

سربازان مصری پناهگاه هایی را که در 18 نوامبر 1948 در نزدیکی تل آویو در آنجا پناه گرفته بودند، ترک می کنند.

سربازان مصری پناهگاه هایی را که در 18 نوامبر 1948 در نزدیکی تل آویو در آنجا پناه گرفته بودند، ترک می کنند. - اسپوتنیک ایران
14/21

سربازان مصری پناهگاه هایی را که در 18 نوامبر 1948 در نزدیکی تل آویو در آنجا پناه گرفته بودند، ترک می کنند.

© AFP 2023 / Pierre Guillaud

در این عکس که در ژوئن 1967 در بلندی‌های جولان گرفته شده است، یک تانک اسرائیلی ساخت آمریکا در صحرا گرد و خاک به پا کرده است. سی سال پس از جنگ شش روزه، افشاگری های جدید نشان می دهد که ژنرال های اسرائیلی فشار قابل توجهی را برای وادار کردن دولت خود به جنگ دیگری اعمال کردند.

در این عکس که در ژوئن 1967 در بلندی‌های جولان گرفته شده است، یک تانک اسرائیلی ساخت آمریکا در صحرا گرد و خاک به پا کرده است. سی سال پس از جنگ شش روزه، افشاگری های جدید نشان می دهد که ژنرال های اسرائیلی فشار قابل توجهی را برای وادار کردن دولت خود به جنگ دیگری اعمال کردند. - اسپوتنیک ایران
15/21

در این عکس که در ژوئن 1967 در بلندی‌های جولان گرفته شده است، یک تانک اسرائیلی ساخت آمریکا در صحرا گرد و خاک به پا کرده است. سی سال پس از جنگ شش روزه، افشاگری های جدید نشان می دهد که ژنرال های اسرائیلی فشار قابل توجهی را برای وادار کردن دولت خود به جنگ دیگری اعمال کردند.

© AFP 2023

روستاییان فلسطینی در حالی که در جریان جنگ اعراب در سال 1948 علیه اعلام دولت اسرائیل تسلیم شدند، پرچم سفید در دست داشتند.

روستاییان فلسطینی در حالی که در جریان جنگ اعراب در سال 1948 علیه اعلام دولت اسرائیل تسلیم شدند، پرچم سفید در دست داشتند. - اسپوتنیک ایران
16/21

روستاییان فلسطینی در حالی که در جریان جنگ اعراب در سال 1948 علیه اعلام دولت اسرائیل تسلیم شدند، پرچم سفید در دست داشتند.

© AFP 2023 / Patrick Baz

در درگیری‌های شدیدی که در 9 مارس 1993 رخ داد، جوانان فلسطینی به سمت یک جیپ ارتش اسرائیل سنگ پرتاب کردند.

در درگیری‌های شدیدی که در 9 مارس 1993 رخ داد، جوانان فلسطینی به سمت یک جیپ ارتش اسرائیل سنگ پرتاب کردند. - اسپوتنیک ایران
17/21

در درگیری‌های شدیدی که در 9 مارس 1993 رخ داد، جوانان فلسطینی به سمت یک جیپ ارتش اسرائیل سنگ پرتاب کردند.

© AP Photo

ویرانه های یک ساختمان یهودی در شهر قدیمی اورشلیم، فلسطین، 30 مه 1948، پس از بمباران لژیون عرب.

ویرانه های یک ساختمان یهودی در شهر قدیمی اورشلیم، فلسطین، 30 مه 1948، پس از بمباران لژیون عرب. - اسپوتنیک ایران
18/21

ویرانه های یک ساختمان یهودی در شهر قدیمی اورشلیم، فلسطین، 30 مه 1948، پس از بمباران لژیون عرب.

© AFP 2023

جنگجویان هاگانا در ژوئن 1948 در حال ورود به خانه ای در تل آویو. اندکی پس از اعلام استقلال اسرائیل و آغاز جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948، هاگانا با گروه‌های دیگر ادغام شد و به ارتش رسمی دولت و هسته اصلی نیروهای دفاعی اسرائیل تبدیل شد.

 جنگجویان هاگانا در ژوئن 1948 در حال ورود به خانه ای در تل آویو. اندکی پس از اعلام استقلال اسرائیل و آغاز جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948، هاگانا با گروه‌های دیگر ادغام شد و به ارتش رسمی دولت و هسته اصلی نیروهای دفاعی اسرائیل تبدیل شد. - اسپوتنیک ایران
19/21

جنگجویان هاگانا در ژوئن 1948 در حال ورود به خانه ای در تل آویو. اندکی پس از اعلام استقلال اسرائیل و آغاز جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948، هاگانا با گروه‌های دیگر ادغام شد و به ارتش رسمی دولت و هسته اصلی نیروهای دفاعی اسرائیل تبدیل شد.

© AP Photo / Jim Pringle

تابش خیره کننده آتش های خمپاره و گلوله های توپ و شعله های آتش برافراشته شده توسط مبارزان مخالف در نبرد شدید بین اعراب و یهودیان، آسمان را بر فراز بخش برج داوود در دیوار شهر قدیمی اورشلیم روشن می کند که در دست اعراب است، 14 ژوئیه. ، 1948.

تابش خیره کننده آتش های خمپاره و گلوله های توپ و شعله های آتش برافراشته شده توسط مبارزان مخالف در نبرد شدید بین اعراب و یهودیان، آسمان را بر فراز بخش برج داوود در دیوار شهر قدیمی اورشلیم روشن می کند که در دست اعراب است، 14 ژوئیه. ، 1948. - اسپوتنیک ایران
20/21

تابش خیره کننده آتش های خمپاره و گلوله های توپ و شعله های آتش برافراشته شده توسط مبارزان مخالف در نبرد شدید بین اعراب و یهودیان، آسمان را بر فراز بخش برج داوود در دیوار شهر قدیمی اورشلیم روشن می کند که در دست اعراب است، 14 ژوئیه. ، 1948.

© AP Photo / Max Nash

یک زن عرب پس از دستگیری پسرش در نوار غزه اشغالی، به دلیل پرتاب سنگ به سوی سربازان، در 21 مه 1990، بر سر یک پلیس مرزی مسلح اسرائیل فریاد می زند.

یک زن عرب پس از دستگیری پسرش در نوار غزه اشغالی، به دلیل پرتاب سنگ به سوی سربازان، در 21 مه 1990، بر سر یک پلیس مرزی مسلح اسرائیل فریاد می زند. - اسپوتنیک ایران
21/21

یک زن عرب پس از دستگیری پسرش در نوار غزه اشغالی، به دلیل پرتاب سنگ به سوی سربازان، در 21 مه 1990، بر سر یک پلیس مرزی مسلح اسرائیل فریاد می زند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала