Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

آثار باستانی شهر اریحا در فلسطین در فهرست میراث جهانی یونسکو + تصاویر

Telegram
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در چهل و پنجمین نشست خود در روز 17 سپتامبر، آثار باستانی شهر اریحا در فلسطین را در فهرست میراث جهانی قرار داد. این گالری عکس به آثار باستانی اریحا اختصاص دارد.
© AFP 2023 / Hazem Bader

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
1/10

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده است نمایی هوایی از محوطه ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، کهپیش از اهرام مصر ساخته شده ، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده است نمایی هوایی از محوطه ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، کهپیش از اهرام مصر ساخته شده ، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
2/10

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده است نمایی هوایی از محوطه ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، کهپیش از اهرام مصر ساخته شده ، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده، نمایی از محوطه ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده، نمایی از محوطه ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
3/10

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده، نمایی از محوطه ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AP Photo / Mahmoud Illean

در این عکس شهرک باستانی تل السطان در نزدیکی جریکو، کرانه باختری رودخانه اردن ، در روز یکشنبه، 17 سپتامبر دیده می‌شود. یونسکو تصمیم گرفت تا این مکان را در فهرست میراث جهانی قرار دهد، تصمیمی که احتمالاً باعث خشم اسرائیل می شود، زیرا این سرزمین را کنترل می کند و کشور فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد.

 در این عکس شهرک باستانی تل السطان در نزدیکی جریکو، کرانه باختری رودخانه اردن ، در روز یکشنبه، 17 سپتامبر دیده می‌شود. یونسکو تصمیم گرفت تا این مکان را در فهرست میراث جهانی قرار دهد، تصمیمی که احتمالاً باعث خشم اسرائیل می شود، زیرا این سرزمین را کنترل می کند و کشور فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد. - اسپوتنیک ایران
4/10

در این عکس شهرک باستانی تل السطان در نزدیکی جریکو، کرانه باختری رودخانه اردن ، در روز یکشنبه، 17 سپتامبر دیده می‌شود. یونسکو تصمیم گرفت تا این مکان را در فهرست میراث جهانی قرار دهد، تصمیمی که احتمالاً باعث خشم اسرائیل می شود، زیرا این سرزمین را کنترل می کند و کشور فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده، نمایی از شهرک باستانی تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده، نمایی از شهرک باستانی تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از  اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
5/10

این تصویر که در 17 سپتامبر 2023 گرفته شده، نمایی از شهرک باستانی تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی را نشان می دهد که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
6/10

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AP Photo / Mahmoud Illean

در این عکس شهرک باستانی تل السطان در نزدیکی جریکو، کرانه باختری رودخانه اردن ، در روز یکشنبه، 17 سپتامبر دیده می‌شود. یونسکو تصمیم گرفت تا این مکان را در فهرست میراث جهانی قرار دهد، تصمیمی که احتمالاً باعث خشم اسرائیل می شود، زیرا این سرزمین را کنترل می کند و کشور فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد.

در این عکس شهرک باستانی تل السطان در نزدیکی جریکو، کرانه باختری رودخانه اردن ، در روز یکشنبه، 17 سپتامبر دیده می‌شود. یونسکو تصمیم گرفت تا این مکان را در فهرست میراث جهانی قرار دهد، تصمیمی که احتمالاً باعث خشم اسرائیل می شود، زیرا این سرزمین را کنترل می کند و کشور فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد. - اسپوتنیک ایران
7/10

در این عکس شهرک باستانی تل السطان در نزدیکی جریکو، کرانه باختری رودخانه اردن ، در روز یکشنبه، 17 سپتامبر دیده می‌شود. یونسکو تصمیم گرفت تا این مکان را در فهرست میراث جهانی قرار دهد، تصمیمی که احتمالاً باعث خشم اسرائیل می شود، زیرا این سرزمین را کنترل می کند و کشور فلسطینی را به رسمیت نمی شناسد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
8/10

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
9/10

گردشگران در 17 سپتامبر 2023 از شهرک ماقبل تاریخ تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی بازدید می کنند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

© AFP 2023 / Hazem Bader

یک توریست درروز 17 سپتامبر 2023 در محوطه ماقبل تاریخی تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی شتر سواری می کند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

یک توریست درروز 17 سپتامبر 2023 در محوطه ماقبل تاریخی تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی شتر سواری می کند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد. - اسپوتنیک ایران
10/10

یک توریست درروز 17 سپتامبر 2023 در محوطه ماقبل تاریخی تل السلطان در نزدیکی شهر فلسطینی اریحا در کرانه باختری اشغالی شتر سواری می کند که در همان روز به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.تل السلطان، که پیش از اهرام مصر ساخته شده است، تل یا تپه ای بیضی شکل است که در دره اردن واقع شده و حاوی آثار ماقبل تاریخ از فعالیت های انسانی است. تصمیم یونسکو که توسط این سازمان در توییتر X منتشر شد، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی که در ریاض برگزار شد، اتخاذ شد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала