ارسال سه فضانورد سایوز "ام اس-24" به ایستگاه فضایی بین المللی

Telegram
به گزارش اسپوتنیک، روز گذشته، 15 سپتامبر، فضاپیمای سایوز "ام اس-24" با فضانوردان روسی اولگ کانوننکو، "نیکولای چوب" و "لورال اوهارا" آمریکایی در ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفت.
© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور.

پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور. - اسپوتنیک ایران
1/12

پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور.

© Sputnik / POOL/Sergey Savostyanov /  مراجعه به بانک تصاویر

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، نیکلای چوب، فضانورد روسکاسموس و اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، (از بالا به پایین) قبل از پرتاب فضاپیمای حمل و نقل سرنشین دار سایوز "ام اس-24".

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، نیکلای چوب، فضانورد روسکاسموس و اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، (از بالا به پایین) قبل از پرتاب فضاپیمای حمل و نقل سرنشین دار سایوز "ام اس-24". - اسپوتنیک ایران
2/12

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، نیکلای چوب، فضانورد روسکاسموس و اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، (از بالا به پایین) قبل از پرتاب فضاپیمای حمل و نقل سرنشین دار سایوز "ام اس-24".

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

لورال اوهارا، فضانورد ناسا سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

لورال اوهارا، فضانورد ناسا سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
3/12

لورال اوهارا، فضانورد ناسا سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز"ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

 اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز"ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
4/12

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز"ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

نیکلای چوب، فضانورد روسکاسموس، قبل از اعزام به بایکونور، جایی که فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب خواهد شد.

نیکلای چوب، فضانورد روسکاسموس، قبل از اعزام به بایکونور، جایی که فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب خواهد شد. - اسپوتنیک ایران
5/12

نیکلای چوب، فضانورد روسکاسموس، قبل از اعزام به بایکونور، جایی که فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب خواهد شد.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب سایوز-2.1a با فضاپیمای ترابری سرنشین دار سایوز "ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور.

پرتاب سایوز-2.1a با فضاپیمای ترابری سرنشین دار سایوز "ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور. - اسپوتنیک ایران
6/12

پرتاب سایوز-2.1a با فضاپیمای ترابری سرنشین دار سایوز "ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

اعضای خدمه اصلی: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس،(از چپ به راست) در طی گزارش کمیسیون دولتی در پایگاه فضایی بایکونور.

اعضای خدمه اصلی: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس،(از چپ به راست) در طی گزارش کمیسیون دولتی در پایگاه فضایی بایکونور. - اسپوتنیک ایران
7/12

اعضای خدمه اصلی: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس،(از چپ به راست) در طی گزارش کمیسیون دولتی در پایگاه فضایی بایکونور.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
8/12

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
9/12

اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس، سفت بودن لباس‌های فضایی را قبل از پرتاب فضاپیمای سایوز "ام اس-24" در پایگاه فضایی بایکونور بررسی می‌کند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

پرتاب سایوز-2.1a با فضاپیمای ترابری سرنشین دار سایوز" ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور.

پرتاب سایوز-2.1a با فضاپیمای ترابری سرنشین دار سایوز" ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور. - اسپوتنیک ایران
10/12

پرتاب سایوز-2.1a با فضاپیمای ترابری سرنشین دار سایوز" ام اس-24" از پایگاه فضایی بایکونور.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس، (از چپ به راست).

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس، (از چپ به راست). - اسپوتنیک ایران
11/12

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس، (از چپ به راست).

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس، (از چپ به راست) قبل از اعزام به کیهان‌دروم بایکونور، جایی که پرتاب فضاپیمای سرنشین دار سایوز "ام اس-24" انجام خواهد شد.

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس، (از چپ به راست) قبل از اعزام به کیهان‌دروم بایکونور، جایی که پرتاب فضاپیمای سرنشین دار سایوز "ام اس-24" انجام خواهد شد. - اسپوتنیک ایران
12/12

اعضای اصلی خدمه: لورال اوهارا، فضانورد ناسا، اولگ کونوننکو، فضانورد روسکاسموس و نیکولای چوب، فضانورد روسکاسموس، (از چپ به راست) قبل از اعزام به کیهان‌دروم بایکونور، جایی که پرتاب فضاپیمای سرنشین دار سایوز "ام اس-24" انجام خواهد شد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала