خسارات ناشی از بزرگترین زمین لرزه 20 سال اخیر در مراکش

اشتراک
© AFP 2023 / Fadel Senna

عکس العمل زنی که در 9 سپتامبر 2023 مقابل خانه آسیب دیده خود در شهر قدیمی مراکش ایستاده است. آمارهای وزارت کشور نشان می دهد که زمین لرزه قدرتمندی که در آخرین ساعات 8 سپتامبر مراکش را لرزاند، جان بیش از 600 نفر را گرفت و ساکنان وحشت زده را نیمه شب از خانه های خود فراری داد.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

عکس العمل زنی که در 9 سپتامبر 2023 مقابل خانه آسیب دیده خود در شهر قدیمی مراکش ایستاده است. آمارهای وزارت کشور نشان می دهد که زمین لرزه قدرتمندی که در آخرین ساعات 8 سپتامبر مراکش را لرزاند، جان بیش از 600 نفر را گرفت و ساکنان وحشت زده را نیمه شب از خانه های خود فراری داد.(Photo by FADEL SENNA / AFP) - اسپوتنیک ایران
1/10

عکس العمل زنی که در 9 سپتامبر 2023 مقابل خانه آسیب دیده خود در شهر قدیمی مراکش ایستاده است. آمارهای وزارت کشور نشان می دهد که زمین لرزه قدرتمندی که در آخرین ساعات 8 سپتامبر مراکش را لرزاند، جان بیش از 600 نفر را گرفت و ساکنان وحشت زده را نیمه شب از خانه های خود فراری داد.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

یک گربه پس از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، شنبه، 9 سپتامبر 2023، از میان آوار عبور می کند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

 یک گربه پس از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، شنبه، 9 سپتامبر 2023، از میان آوار عبور می کند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - اسپوتنیک ایران
2/10

یک گربه پس از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، شنبه، 9 سپتامبر 2023، از میان آوار عبور می کند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

© AFP 2023 / Fadel Senna

نیروهای امدادی در 9 سپتامبر 2023 پس از زلزله در یک خانه فروریخته در مولای براهیم، استان الحوض، به دنبال بازماندگان هستند. مقامات در 9 سپتامبر گفتند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر حداقل 820 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

نیروهای امدادی در 9 سپتامبر 2023 پس از زلزله در یک خانه فروریخته در مولای براهیم، استان الحوض، به دنبال بازماندگان هستند. مقامات در 9 سپتامبر گفتند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر حداقل 820 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است.(Photo by FADEL SENNA / AFP) - اسپوتنیک ایران
3/10

نیروهای امدادی در 9 سپتامبر 2023 پس از زلزله در یک خانه فروریخته در مولای براهیم، استان الحوض، به دنبال بازماندگان هستند. مقامات در 9 سپتامبر گفتند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر حداقل 820 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

© AFP 2023 / Fadel Senna

مناره یک مسجد در پشت خانه های آسیب دیده یا ویران شده در پی زلزله در مولای براهیم، استان الحوض، در 9 سپتامبر 2023 قرار دارد.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

مناره یک مسجد در پشت خانه های آسیب دیده یا ویران شده در پی زلزله در مولای براهیم، استان الحوض، در 9 سپتامبر 2023 قرار دارد.(Photo by FADEL SENNA / AFP) - اسپوتنیک ایران
4/10

مناره یک مسجد در پشت خانه های آسیب دیده یا ویران شده در پی زلزله در مولای براهیم، استان الحوض، در 9 سپتامبر 2023 قرار دارد.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

© FADEL SENNA

یک زن با وسایل خود در حال خارج شدن از زیر آوار در شهر قدیمی مراکش آسیب دیده از زلزله در 9 سپتامبر 2023 می باشد. مقامات در 9 سپتامبر گفتند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

یک زن با وسایل خود در حال خارج شدن  از زیر آوار در شهر قدیمی مراکش آسیب دیده از زلزله در 9 سپتامبر 2023 می باشد. مقامات در 9 سپتامبر گفتند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است.(Photo by FADEL SENNA / AFP) - اسپوتنیک ایران
5/10

یک زن با وسایل خود در حال خارج شدن از زیر آوار در شهر قدیمی مراکش آسیب دیده از زلزله در 9 سپتامبر 2023 می باشد. مقامات در 9 سپتامبر گفتند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است.(Photo by FADEL SENNA / AFP)

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

ساکنان پس از وقوع زلزله در روستای مولای براهیم، که در نزدیکی مرکز اصلی زمین لرزه و در حاشیه شهرمراکش، در کشور مراکش قرار دارد، در روز شنبه، 9 سپتامبرخانه های خود را ترک می کنند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند. 2023(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

ساکنان پس از وقوع زلزله در روستای مولای براهیم، که در نزدیکی مرکز اصلی زمین لرزه و در حاشیه شهرمراکش، در کشور مراکش قرار دارد، در روز شنبه، 9 سپتامبرخانه های خود را ترک می کنند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند. 2023(AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - اسپوتنیک ایران
6/10

ساکنان پس از وقوع زلزله در روستای مولای براهیم، که در نزدیکی مرکز اصلی زمین لرزه و در حاشیه شهرمراکش، در کشور مراکش قرار دارد، در روز شنبه، 9 سپتامبرخانه های خود را ترک می کنند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند. 2023(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

خانواده ها در خارج از خانه های ویران شده خود پس از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، شنبه، 9 سپتامبر 2023، نشسته اند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

خانواده ها در خارج از خانه های ویران شده خود پس از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، شنبه، 9 سپتامبر 2023، نشسته اند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - اسپوتنیک ایران
7/10

خانواده ها در خارج از خانه های ویران شده خود پس از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، شنبه، 9 سپتامبر 2023، نشسته اند. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

مردی در کنار یک هتل آسیب دیده پس از زلزله در روستای مولای براهیم در نزدیکی مرکز زمین لرزه، که در حاشیه شهر مراکش، کشور مراکش، قرار دارد، ایستاده است. شنبه، 9 سپتامبر 2023. مقامات در این روز اعلام کردند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

مردی در کنار یک هتل آسیب دیده پس از زلزله در روستای مولای براهیم در نزدیکی مرکز زمین لرزه، که در حاشیه شهر مراکش، کشور مراکش، قرار دارد، ایستاده است. شنبه، 9 سپتامبر 2023. مقامات در این روز اعلام کردند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - اسپوتنیک ایران
8/10

مردی در کنار یک هتل آسیب دیده پس از زلزله در روستای مولای براهیم در نزدیکی مرکز زمین لرزه، که در حاشیه شهر مراکش، کشور مراکش، قرار دارد، ایستاده است. شنبه، 9 سپتامبر 2023. مقامات در این روز اعلام کردند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

یک زن و دخترش بعد از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، در خارج از خانه خود ایستاده اند، شنبه، 9 سپتامبر 2023. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

 یک زن و دخترش بعد از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، در خارج از خانه خود ایستاده اند، شنبه، 9 سپتامبر 2023. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - اسپوتنیک ایران
9/10

یک زن و دخترش بعد از زلزله در روستای مولای براهیم، در نزدیکی شهر مراکش، کشور مراکش، در خارج از خانه خود ایستاده اند، شنبه، 9 سپتامبر 2023. زمین لرزه نادر و قدرتمندی در آخرین ساعات شب جمعه مراکش را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر و آسیب رساندن به ساختمان ها، از روستاهای دامنه کوه های اطلس تا شهر تاریخی مراکش شد. اما میزان تلفات کامل مشخص نبود، زیرا امدادگران تلاش می کردند تا از طریق جاده های پر از تخته سنگ به روستاهای دورافتاده کوهستانی، که بیشترین آسیب را دیده بودند، برسند.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

© AFP 2023 / Fadel Senna

مردم در مقابل اجساد قربانیان زلزله در مولای براهیم استان الحوض در 9 سپتامبر 2023 دعا می خوانند. مقامات در این روز اعلام کردند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

مردم در مقابل اجساد قربانیان زلزله در مولای براهیم استان الحوض در 9 سپتامبر 2023 دعا می خوانند. مقامات در این روز اعلام کردند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است. (Photo by FADEL SENNA / AFP) - اسپوتنیک ایران
10/10

مردم در مقابل اجساد قربانیان زلزله در مولای براهیم استان الحوض در 9 سپتامبر 2023 دعا می خوانند. مقامات در این روز اعلام کردند که مرگبارترین زمین لرزه مراکش در دهه های اخیر دست کم 1000 کشته برجای گذاشته است و خسارات گسترده ای به بار آورده و ساکنان و گردشگران وحشت زده را در نیمه های شب به مکان امن فرستاده است. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала