آموزش یگان های تهاجمی حوزه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه

Telegram
اسپوتنیک به روایت تصویر، شما را با روند آموزش یگان های تهاجمی حوزه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه آشنا می کند.
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه، سنگر یک دشمن ساختگی را اشغال می کند.

یکی از سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه، سنگر یک دشمن ساختگی را اشغال می کند. - اسپوتنیک ایران
1/8

یکی از سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه، سنگر یک دشمن ساختگی را اشغال می کند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز نیروهای مسلح فدراسیون روسیه با یک سیستم ضد تانک قابل حمل در یک سنگر اشغالی یک دشمن ساختگی در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه.

یک سرباز نیروهای مسلح فدراسیون روسیه با یک سیستم ضد تانک قابل حمل در یک سنگر اشغالی یک دشمن ساختگی در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه. - اسپوتنیک ایران
2/8

یک سرباز نیروهای مسلح فدراسیون روسیه با یک سیستم ضد تانک قابل حمل در یک سنگر اشغالی یک دشمن ساختگی در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه در حین آماده سازی واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه به یک سنگر دشمن ساختگی حمله می کنند.

پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه در حین آماده سازی واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه به یک سنگر دشمن ساختگی حمله می کنند. - اسپوتنیک ایران
3/8

پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه در حین آماده سازی واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه به یک سنگر دشمن ساختگی حمله می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه،
و پس از اشغال سنگر یک دشمن ساختگی.

یکی از سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه،  و پس از اشغال سنگر یک دشمن ساختگی. - اسپوتنیک ایران
4/8

یکی از سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه،
و پس از اشغال سنگر یک دشمن ساختگی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

خودروی زرهی در حین آموزش واحدهای تهاجمی حوزه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه نظامی.

خودروی زرهی در حین آموزش واحدهای تهاجمی حوزه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
5/8

خودروی زرهی در حین آموزش واحدهای تهاجمی حوزه نظامی مرکزی در منطقه عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات نظامی ویژه، سنگر دشمن ساختگی را اشغال می کنند.

سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات نظامی ویژه، سنگر دشمن ساختگی را اشغال می کنند. - اسپوتنیک ایران
6/8

سربازان نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه عملیات نظامی ویژه، سنگر دشمن ساختگی را اشغال می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه در حین آماده سازی واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه به یک سنگر دشمن ساختگی حمله می کنند.

پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه در حین آماده سازی واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه به یک سنگر دشمن ساختگی حمله می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/8

پرسنل نظامی نیروهای مسلح روسیه در حین آماده سازی واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه به یک سنگر دشمن ساختگی حمله می کنند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه حمله ای را در ناحیه جنگلی تمرین می کند.

یک سرباز نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه حمله ای را در ناحیه جنگلی تمرین می کند. - اسپوتنیک ایران
8/8

یک سرباز نیروهای مسلح روسیه در حین آموزش واحدهای تهاجمی منطقه نظامی مرکزی در منطقه یک عملیات نظامی ویژه حمله ای را در ناحیه جنگلی تمرین می کند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала