پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

اشتراک
اسپوتنیک به روایت تصویر شما را با مراسم جشن پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آشنا می کند.
© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

احمد ینر، رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان با کسب بیش از 52 درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیروز شد.

احمد ینر، رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان با کسب بیش از 52 درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیروز شد. - اسپوتنیک ایران
1/15

احمد ینر، رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان با کسب بیش از 52 درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیروز شد.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. - اسپوتنیک ایران
2/15

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند. - اسپوتنیک ایران
3/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

اردوغان پس از پردازش 99.43 درصد آرا از شعب اخذ رای در ترکیه و در نمایندگی های خارجی و پاسگاه های مرزی، 52.14 درصد آرا، آقای (کمال) قلیچداراوغلو - 47.86 درصد آرا را به دست آوردند.

اردوغان پس از پردازش 99.43 درصد آرا از شعب اخذ رای در ترکیه و در نمایندگی های خارجی و پاسگاه های مرزی، 52.14 درصد آرا، آقای (کمال) قلیچداراوغلو - 47.86 درصد آرا را به دست آوردند. - اسپوتنیک ایران
4/15

اردوغان پس از پردازش 99.43 درصد آرا از شعب اخذ رای در ترکیه و در نمایندگی های خارجی و پاسگاه های مرزی، 52.14 درصد آرا، آقای (کمال) قلیچداراوغلو - 47.86 درصد آرا را به دست آوردند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند. - اسپوتنیک ایران
5/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

© AFP 2023 / Umit Turhan Coskun

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. - اسپوتنیک ایران
6/15

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

خبرنگاران در مقابل کاخ ریاست جمهوری در آنکارا پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه.

خبرنگاران در مقابل کاخ ریاست جمهوری در آنکارا پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. - اسپوتنیک ایران
7/15

خبرنگاران در مقابل کاخ ریاست جمهوری در آنکارا پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه.

© AFP 2023 / Umit Turhan Coskun

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند. - اسپوتنیک ایران
8/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

© AFP 2023 / Can Erok

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند. - اسپوتنیک ایران
9/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند. - اسپوتنیک ایران
10/15

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند. - اسپوتنیک ایران
11/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. - اسپوتنیک ایران
12/15

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نتایج نهایی انتخابات در روز 1 ژوئن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

© AP Photo / Francisco Seco

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند. - اسپوتنیک ایران
13/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند. - اسپوتنیک ایران
14/15

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 52.09 درصد و رقیب او کمال کیلیچداراوغلو - 47.91 درصد آرا را پس از پردازش بیش از 99 درصد صندوق ها به خود اختصاص دادند.

© AP Photo / Emrah Gurel

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است. - اسپوتنیک ایران
15/15

هواداران رجب طیب اردوغان، پیروزی او در انتخابات را جشن می گیرند.

برتری اردوغان از قلیچداراوغلو از 2 میلیون رای فراتر رفته است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала