اتحادیه آفریقا؛ نقاط عطف توسعه

Telegram
به گزارش اسپوتنیک، سازمان وحدت آفریقا به عنوان سلف اتحادیه آفریقا در سال ۱۹۶۳ و پس از آنکه در روند استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم تعداد کشورهای مستقل آفریقا رو به افزایش بود، با عضویت ۳۲ کشور در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی تشکیل شد. اتحادیه آفریقا در واقع نهاد جایگزین سازمان وحدت آفریقا است و در حال حاضر ۵۵ کشور (تمامی کشورهای آفریقا) عضو آن هستند.
© AFP 2023

بازتولید یک عکس در تاریخ 25 می 1963، هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی (مرکز) و بنیانگذار و اولین رئیس جمهور غنا کوامه نکرومه (سمت چپ) را در طول تشکیل سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا نشان می دهد.

غنا، اولین کشور سیاه پوست آفریقایی که زنجیر حکومت بریتانیا را رها کردو پنجاهمین سالگرد استقلال خود را در 6 مارس 2007 جشن گرفت.

بازتولید یک عکس در تاریخ 25 می 1963، هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی (مرکز) و بنیانگذار و اولین رئیس جمهور غنا کوامه نکرومه (سمت چپ) را در طول تشکیل سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا نشان می دهد. غنا، اولین کشور سیاه پوست آفریقایی که زنجیر حکومت بریتانیا را رها کردو پنجاهمین سالگرد استقلال خود را در 6 مارس 2007 جشن گرفت. - اسپوتنیک ایران
1/12

بازتولید یک عکس در تاریخ 25 می 1963، هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی (مرکز) و بنیانگذار و اولین رئیس جمهور غنا کوامه نکرومه (سمت چپ) را در طول تشکیل سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا نشان می دهد.

غنا، اولین کشور سیاه پوست آفریقایی که زنجیر حکومت بریتانیا را رها کردو پنجاهمین سالگرد استقلال خود را در 6 مارس 2007 جشن گرفت.

© AP Photo / N

هایله سلاسی، امپراتوراتیوپی، مرکز، و جمال عبدالناصر رئیس جمهور جمهوری عربی متحده در روز دوم کنفرانس سران آفریقا در آدیس آبابا که در 23 می 1963 برگزار شد حبیب بورقیبه، رئیس جمهور تونس را در حین سخنرانی تشویق کردند.

هایله سلاسی، امپراتوراتیوپی، مرکز، و جمال عبدالناصر رئیس جمهور جمهوری عربی متحده در روز دوم کنفرانس سران آفریقا در آدیس آبابا که در 23 می 1963 برگزار شد حبیب بورقیبه، رئیس جمهور تونس را در حین سخنرانی تشویق کردند. - اسپوتنیک ایران
2/12

هایله سلاسی، امپراتوراتیوپی، مرکز، و جمال عبدالناصر رئیس جمهور جمهوری عربی متحده در روز دوم کنفرانس سران آفریقا در آدیس آبابا که در 23 می 1963 برگزار شد حبیب بورقیبه، رئیس جمهور تونس را در حین سخنرانی تشویق کردند.

© AP Photo

هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی سخنرانی پایانی کنفرانس "اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سالن آفریقا" در آبابا، اتیوپی در 25 می 1963 را رهبری می کند.

کنفرانس در 22 می 1963 افتتاح شد.

هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی سخنرانی پایانی کنفرانس "اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سالن آفریقا" در آبابا، اتیوپی در 25 می 1963 را رهبری می کند. کنفرانس در 22 می 1963 افتتاح شد. - اسپوتنیک ایران
3/12

هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی سخنرانی پایانی کنفرانس "اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سالن آفریقا" در آبابا، اتیوپی در 25 می 1963 را رهبری می کند.

کنفرانس در 22 می 1963 افتتاح شد.

© AFP 2023 / Issouf Sanogo

حدود 33 رئیس دولت در 10 ژوئیه 2000 در جریان جلسه افتتاحیه سی و ششمین اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در لومه، به یاد بنیانگذاران فقید اتحادیه آفریقا، از جمله پادشاه مراکش حسن دوم، یک دقیقه سکوت کردند.

این نشست که بر روی ایدز، بخشش بدهی ها، جنگ داخلی و طرحی برای اتحادیه سیاسی و اقتصادی آفریقا متمرکز خواهد بود، توسط عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس اتحادیه آفریقا، رئیس دولت الجزایرافتتاح شد.

حدود 33 رئیس دولت در 10 ژوئیه 2000 در جریان جلسه افتتاحیه سی و ششمین اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در لومه، به یاد بنیانگذاران فقید اتحادیه آفریقا، از جمله پادشاه مراکش حسن دوم، یک دقیقه سکوت کردند. این نشست که بر روی ایدز، بخشش بدهی ها، جنگ داخلی و طرحی برای اتحادیه سیاسی و اقتصادی آفریقا متمرکز خواهد بود، توسط عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس اتحادیه آفریقا، رئیس دولت الجزایرافتتاح شد. - اسپوتنیک ایران
4/12

حدود 33 رئیس دولت در 10 ژوئیه 2000 در جریان جلسه افتتاحیه سی و ششمین اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در لومه، به یاد بنیانگذاران فقید اتحادیه آفریقا، از جمله پادشاه مراکش حسن دوم، یک دقیقه سکوت کردند.

این نشست که بر روی ایدز، بخشش بدهی ها، جنگ داخلی و طرحی برای اتحادیه سیاسی و اقتصادی آفریقا متمرکز خواهد بود، توسط عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس اتحادیه آفریقا، رئیس دولت الجزایرافتتاح شد.

© AFP 2023 / Issouf Sanogo

یک روز قبل از آغاز اجلاس سازمان وحدت آفریقا، اعضای گارد ریاست جمهوری توگو در 9 ژوئیه 2000 در فرودگاه لومه برای استقبال از روسای جمهور آفریقا ایستاده اند.

انتظار می رفت که رهبران آفریقا در اجلاس 10 ژوئیه 2000 گفتگوها را در مورد ایجاد اتحادیه آفریقا، که خواستار تشکیل پارلمان پان آفریقایی، یک بانک مرکزی آفریقایی و یک دادگاه دادگستری آفریقایی است، از سر بگیرند.

یک روز قبل از آغاز اجلاس سازمان وحدت آفریقا، اعضای گارد ریاست جمهوری توگو در 9 ژوئیه 2000 در فرودگاه لومه برای استقبال از روسای جمهور آفریقا ایستاده اند. انتظار می رفت که رهبران آفریقا در اجلاس 10 ژوئیه 2000 گفتگوها را در مورد ایجاد اتحادیه آفریقا، که خواستار تشکیل پارلمان پان آفریقایی، یک بانک مرکزی آفریقایی و یک دادگاه دادگستری آفریقایی است، از سر بگیرند. - اسپوتنیک ایران
5/12

یک روز قبل از آغاز اجلاس سازمان وحدت آفریقا، اعضای گارد ریاست جمهوری توگو در 9 ژوئیه 2000 در فرودگاه لومه برای استقبال از روسای جمهور آفریقا ایستاده اند.

انتظار می رفت که رهبران آفریقا در اجلاس 10 ژوئیه 2000 گفتگوها را در مورد ایجاد اتحادیه آفریقا، که خواستار تشکیل پارلمان پان آفریقایی، یک بانک مرکزی آفریقایی و یک دادگاه دادگستری آفریقایی است، از سر بگیرند.

© AFP 2023 / Marwan Naamani

رئیس جمهور آفریقای جنوبی تابو امبکی در افتتاحیه نشست فوق العاده سازمان وحدت آفریقا در اواخر 8 سپتامبر 1999 در شهر سرت در جنوب شرقی طرابلس شرکت می کند.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی تابو امبکی در افتتاحیه نشست فوق العاده سازمان وحدت آفریقا در اواخر 8 سپتامبر 1999 در شهر سرت در جنوب شرقی طرابلس شرکت می کند. - اسپوتنیک ایران
6/12

رئیس جمهور آفریقای جنوبی تابو امبکی در افتتاحیه نشست فوق العاده سازمان وحدت آفریقا در اواخر 8 سپتامبر 1999 در شهر سرت در جنوب شرقی طرابلس شرکت می کند.

© AFP 2023 / Alexander Joe

در دوربان 8 جولای 2002 در اجلاس نهایی سازمان اتحاد آفریقا، رئیس جمهور گینه لانسانا کونته (سمت چپ) مورد استقبال رئیس سازمان وحدت آفریقا، رئیس جمهور زامبیا، لوی موواناواسا (مرکز)، رئیس جدید اتحاد آفریقا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تابو امبکی (راست دوم) و دبیر کل سازمان وحدت آفریقا، آمارا اسی (سمت چپ) از کشور مالی قرار گرفت.

در دوربان 8 جولای 2002 در اجلاس نهایی سازمان اتحاد آفریقا، رئیس جمهور گینه لانسانا کونته (سمت چپ) مورد استقبال رئیس سازمان وحدت آفریقا، رئیس جمهور زامبیا، لوی موواناواسا (مرکز)، رئیس جدید اتحاد آفریقا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تابو امبکی (راست دوم) و دبیر کل سازمان وحدت آفریقا، آمارا اسی (سمت چپ) از کشور مالی قرار گرفت. - اسپوتنیک ایران
7/12

در دوربان 8 جولای 2002 در اجلاس نهایی سازمان اتحاد آفریقا، رئیس جمهور گینه لانسانا کونته (سمت چپ) مورد استقبال رئیس سازمان وحدت آفریقا، رئیس جمهور زامبیا، لوی موواناواسا (مرکز)، رئیس جدید اتحاد آفریقا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تابو امبکی (راست دوم) و دبیر کل سازمان وحدت آفریقا، آمارا اسی (سمت چپ) از کشور مالی قرار گرفت.

© AFP 2023 / Alexander Joe

رژه سربازان آفریقای جنوبی در مراسم راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا در 9 ژوئیه 2002 در دوربان.

رژه سربازان آفریقای جنوبی در مراسم راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا در 9 ژوئیه 2002 در دوربان. - اسپوتنیک ایران
8/12

رژه سربازان آفریقای جنوبی در مراسم راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا در 9 ژوئیه 2002 در دوربان.

© AFP 2023 / Alexander Joe

کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست نهایی سازمان وحدت آفریقا، 8 ژوئیه 2002 در دوربان سخنرانی می کند.

کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست نهایی سازمان وحدت آفریقا، 8 ژوئیه 2002 در دوربان سخنرانی می کند. - اسپوتنیک ایران
9/12

کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست نهایی سازمان وحدت آفریقا، 8 ژوئیه 2002 در دوربان سخنرانی می کند.

© AFP 2023 / Alexander Joe

آفریقای جنوبی پوسترهای رؤسای جمهور آفریقا را در 9 ژوئیه 2002 در استادیومی در دوربان در جریان راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا بالا می برد.

اولین جلسه 53 عضو اتحادیه آفریقا، که جایگزین سازمان وحدت آفریقا می شود، توسط تابو امبکی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، که برای اولین سال ریاست این نهاد جدید پان آفریقایی را بر عهده خواهد داشت، افتتاح شد.

اتحادیه آفریقا از اتحادیه اروپا الگوبرداری شده است و پیشنهاد ایجاد یک شورای صلح و امنیت آفریقا، یک پارلمان آفریقا، یک دادگاه مشترک عدالت، بانک مرکزی و واحد پول واحد را دارد.

آفریقای جنوبی پوسترهای رؤسای جمهور آفریقا را در 9 ژوئیه 2002 در استادیومی در دوربان در جریان راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا بالا می برد.اولین جلسه 53 عضو اتحادیه آفریقا، که جایگزین سازمان وحدت آفریقا می شود، توسط تابو امبکی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، که برای اولین سال ریاست این نهاد جدید پان آفریقایی را بر عهده خواهد داشت، افتتاح شد. اتحادیه آفریقا از اتحادیه اروپا الگوبرداری شده است و پیشنهاد ایجاد یک شورای صلح و امنیت آفریقا، یک پارلمان آفریقا، یک دادگاه مشترک عدالت، بانک مرکزی و واحد پول واحد را دارد. - اسپوتنیک ایران
10/12

آفریقای جنوبی پوسترهای رؤسای جمهور آفریقا را در 9 ژوئیه 2002 در استادیومی در دوربان در جریان راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا بالا می برد.

اولین جلسه 53 عضو اتحادیه آفریقا، که جایگزین سازمان وحدت آفریقا می شود، توسط تابو امبکی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، که برای اولین سال ریاست این نهاد جدید پان آفریقایی را بر عهده خواهد داشت، افتتاح شد.

اتحادیه آفریقا از اتحادیه اروپا الگوبرداری شده است و پیشنهاد ایجاد یک شورای صلح و امنیت آفریقا، یک پارلمان آفریقا، یک دادگاه مشترک عدالت، بانک مرکزی و واحد پول واحد را دارد.

© AFP 2023 / Alexander Joe

مردم زولو منتظر آغاز مراسم راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا در 9 ژوئیه 2002 در دوربان هستند.

مردم زولو منتظر آغاز مراسم راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا در 9 ژوئیه 2002 در دوربان هستند. - اسپوتنیک ایران
11/12

مردم زولو منتظر آغاز مراسم راه اندازی رسمی اتحادیه آفریقا در 9 ژوئیه 2002 در دوربان هستند.

© Photo / 2022 African Union Commission

تشریح اولویت های آفریقا برای سال 2022: مجمع اتحادیه آفریقا سی و پنجمین نشست عادی خود را آغاز می کند.

تشریح اولویت های آفریقا برای سال 2022: مجمع اتحادیه آفریقا سی و پنجمین نشست عادی خود را آغاز می کند. - اسپوتنیک ایران
12/12

تشریح اولویت های آفریقا برای سال 2022: مجمع اتحادیه آفریقا سی و پنجمین نشست عادی خود را آغاز می کند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала