متروی 88 ساله مسکو: زندگی در تونل های زیرزمینی

Telegram
اسپوتنیک به روایت تصویر شما را به سفری به گذشته و حال متروی مسکو می برد.
© Sputnik / Igor Gavrilov /  مراجعه به بانک تصاویر

مسافران متروی مسکو.

مسافران متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
1/18

مسافران متروی مسکو.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

ساخت تونل های متروی مسکو.

ساخت تونل های متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
2/18

ساخت تونل های متروی مسکو.

© Sputnik / Boris Kavashkin /  مراجعه به بانک تصاویر

مأمور شیفت متروی مسکو.

مأمور شیفت متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/18

مأمور شیفت متروی مسکو.

© Sputnik / Semenov /  مراجعه به بانک تصاویر

ایستگاه تقاطع متروی مسکو. ایستگاه «پراسپکت میرا».

ایستگاه تقاطع متروی مسکو. ایستگاه «پراسپکت میرا». - اسپوتنیک ایران
4/18

ایستگاه تقاطع متروی مسکو. ایستگاه «پراسپکت میرا».

© Sputnik / V. Tichomirov /  مراجعه به بانک تصاویر

سالن مترو ایستگاه تورگنیفسکایا».

سالن مترو ایستگاه تورگنیفسکایا». - اسپوتنیک ایران
5/18

سالن مترو ایستگاه تورگنیفسکایا».

© Sputnik / Ivan Shagin /  مراجعه به بانک تصاویر

سازندگان مترو و مسافران، سال 1935 میلادی.

سازندگان مترو و مسافران، سال 1935 میلادی. - اسپوتنیک ایران
6/18

سازندگان مترو و مسافران، سال 1935 میلادی.

© Sputnik / Boris Babanov

ایستگاه «آوتوموتورنایا» مسکو.

ایستگاه «آوتوموتورنایا» مسکو. - اسپوتنیک ایران
7/18

ایستگاه «آوتوموتورنایا» مسکو.

© Sputnik / Denisenko

واگن مجلل قطار در متروی مسکو.

واگن مجلل قطار در متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
8/18

واگن مجلل قطار در متروی مسکو.

© Sputnik / G. Alexandrov

شهر مسکو ورودی ایستگاه «پراسپکت مارکس» مترو.

شهر مسکو ورودی ایستگاه «پراسپکت مارکس» مترو. - اسپوتنیک ایران
9/18

شهر مسکو ورودی ایستگاه «پراسپکت مارکس» مترو.

© Sputnik

اوین قطار مترو، اولین حرکت آزمایشی خود در داخل تونل را به انجام رساند.

اوین قطار مترو، اولین حرکت آزمایشی خود در داخل تونل را به انجام رساند. - اسپوتنیک ایران
10/18

اوین قطار مترو، اولین حرکت آزمایشی خود در داخل تونل را به انجام رساند.

© Sputnik / Anatoliy Garanin

تونل سازی در خط «آربات پاکروف» متروی مسکو.

تونل سازی در خط «آربات پاکروف» متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
11/18

تونل سازی در خط «آربات پاکروف» متروی مسکو.

© Sputnik / Arkadyi Shaikhet

پناه گرفتن اهالی مسکو در سالن ایستگاه «مایاکوفسکایا» متروی مسکو.

پناه گرفتن اهالی مسکو در سالن ایستگاه «مایاکوفسکایا» متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
12/18

پناه گرفتن اهالی مسکو در سالن ایستگاه «مایاکوفسکایا» متروی مسکو.

© Sputnik / Valeriy Shustov /  مراجعه به بانک تصاویر

نمای ورودی ایستکاه «پارک کولتوری» متروی مسکو.

نمای ورودی ایستکاه «پارک کولتوری» متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
13/18

نمای ورودی ایستکاه «پارک کولتوری» متروی مسکو.

© Sputnik / Boris Kavashkin /  مراجعه به بانک تصاویر

ماسفران در سالن ایستگاه متروی مسکو.

ماسفران در سالن ایستگاه متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
14/18

ماسفران در سالن ایستگاه متروی مسکو.

© Sputnik / Ivan Denisenko /  مراجعه به بانک تصاویر

مسافران در حال مطالعه نقشه مسیرهای مترو.

مسافران در حال مطالعه نقشه مسیرهای مترو. - اسپوتنیک ایران
15/18

مسافران در حال مطالعه نقشه مسیرهای مترو.

© Sputnik / V. Tichomirov /  مراجعه به بانک تصاویر

تزئینات ایستگاه «تاگانسکایا» متروی مسکو.

تزئینات ایستگاه «تاگانسکایا» متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
16/18

تزئینات ایستگاه «تاگانسکایا» متروی مسکو.

© Sputnik / Ivan Denisenko /  مراجعه به بانک تصاویر

ایستگاه لنین متروی مسکو.

ایستگاه لنین متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
17/18

ایستگاه لنین متروی مسکو.

© Sputnik / Fred Grinberg /  مراجعه به بانک تصاویر

در انتظار آخرین قطار در متروی مسکو.

در انتظار آخرین قطار در متروی مسکو. - اسپوتنیک ایران
18/18

در انتظار آخرین قطار در متروی مسکو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала