تحویل پهپاد به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی

Telegram
© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
1/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
2/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
3/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
4/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
5/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
6/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
7/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن  را به نظامیان روسی  در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
8/8

مقامات و نمایندگان شرکت های زغال سنگ استان ایرکوتسک سامانه های پهپادی شناسایی مدرن را به نظامیان روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی تحویل دادند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала