بیابان، گنجینه های باستانی بابل در عراق را پس می گیرد

Telegram
اسپوتنیک، شما را با روند بازگشت گنجینه های باستانی بابل به عمق شن‌های بیایان به روایت تصویر آشنا می کند.
© AFP 2023 / Asaad Niazi

عکس هوایی از یک سازه باستانی در محوطه باستانی ام العقریب که اغلب توسط طوفان های شن مدفون شده است.

عکس هوایی از یک سازه باستانی در محوطه باستانی ام العقریب که اغلب توسط طوفان های شن مدفون شده است. - اسپوتنیک ایران
1/8

عکس هوایی از یک سازه باستانی در محوطه باستانی ام العقریب که اغلب توسط طوفان های شن مدفون شده است.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

عقیل منسراوی باستان شناس به دنبال تکه های سفال در سایت باستانی ام العقریب است که اغلب در اثر طوفان های شن به دلیل بیابان زایی در منطقه الرفاعی در استان ذی قار جنوبی عراق مدفون شده است.

عقیل منسراوی باستان شناس به دنبال تکه های سفال در سایت باستانی ام العقریب است که اغلب در اثر طوفان های شن به دلیل بیابان زایی در منطقه الرفاعی در استان ذی قار جنوبی عراق مدفون شده است. - اسپوتنیک ایران
2/8

عقیل منسراوی باستان شناس به دنبال تکه های سفال در سایت باستانی ام العقریب است که اغلب در اثر طوفان های شن به دلیل بیابان زایی در منطقه الرفاعی در استان ذی قار جنوبی عراق مدفون شده است.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

نمایی از سنگ تراشی یک سازه قدیمی در سایت باستان شناسی ام العقریب که اغلب در اثر طوفان های شن به دلیل بیابان زایی مدفون شده است، در منطقه الرفاعی در استان ذی قار در جنوب عراق.

نمایی از سنگ تراشی یک سازه قدیمی در سایت باستان شناسی ام العقریب که اغلب در اثر طوفان های شن به دلیل بیابان زایی مدفون شده است، در منطقه الرفاعی در استان ذی قار در جنوب عراق. - اسپوتنیک ایران
3/8

نمایی از سنگ تراشی یک سازه قدیمی در سایت باستان شناسی ام العقریب که اغلب در اثر طوفان های شن به دلیل بیابان زایی مدفون شده است، در منطقه الرفاعی در استان ذی قار در جنوب عراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

بازدید عقیل منسراوی باستان شناس از محوطه باستانی ام العقریب و بررسی سایت مورد حفاری.

بازدید عقیل منسراوی باستان شناس از  محوطه باستانی ام العقریب و بررسی سایت مورد حفاری. - اسپوتنیک ایران
4/8

بازدید عقیل منسراوی باستان شناس از محوطه باستانی ام العقریب و بررسی سایت مورد حفاری.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

عقیل منسراوی باستان شناس از دست خود برای جستجوی بقایای یک بنای باستانی در محوطه باستانی ام العقریب استفاده می کند که توسط طوفان های شن مدفون شده است.

عقیل منسراوی باستان شناس از دست خود برای جستجوی بقایای یک بنای باستانی در محوطه باستانی ام العقریب استفاده می کند که توسط طوفان های شن مدفون شده است. - اسپوتنیک ایران
5/8

عقیل منسراوی باستان شناس از دست خود برای جستجوی بقایای یک بنای باستانی در محوطه باستانی ام العقریب استفاده می کند که توسط طوفان های شن مدفون شده است.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

نمای پلان هوایی از یک سازه باستانی در محوطه باستانی ام العقریب.

نمای پلان هوایی از یک سازه باستانی در محوطه باستانی ام العقریب. - اسپوتنیک ایران
6/8

نمای پلان هوایی از یک سازه باستانی در محوطه باستانی ام العقریب.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

منظره ای از گیاه کراسا در نزدیکی سنگ تراشی یک سازه قدیمی در محوطه باستانی ام العقریب که توسط طوفان های شن به دلیل بیابان زایی مدفون شده است.

منظره ای از گیاه کراسا در نزدیکی سنگ تراشی یک سازه قدیمی در محوطه باستانی ام العقریب که توسط طوفان های شن به دلیل بیابان زایی مدفون شده است. - اسپوتنیک ایران
7/8

منظره ای از گیاه کراسا در نزدیکی سنگ تراشی یک سازه قدیمی در محوطه باستانی ام العقریب که توسط طوفان های شن به دلیل بیابان زایی مدفون شده است.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

علی منسراوی در حال جستجوی سازه های باستانی زیر پوشش شنی.

علی منسراوی در حال جستجوی سازه های باستانی زیر پوشش شنی. - اسپوتنیک ایران
8/8

علی منسراوی در حال جستجوی سازه های باستانی زیر پوشش شنی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала