روسیه نهمین سالگرد اتحاد مجدد با کریمه را جشن می گیرد

Telegram
© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در اقدام "کریمه با روسیه برای همیشه" با پوستر در مقابل سفارت بریتانیا در مسکو ایستاده اند. این اقدام درمقابل سفارتخانه های 20 کشور غیردوست که به اوکراین سلاح می دهند، برگزار می شود.

شرکت کنندگان در اقدام "کریمه با روسیه برای همیشه" با پوستر در مقابل سفارت بریتانیا در مسکو ایستاده اند. این اقدام درمقابل سفارتخانه های 20 کشور غیردوست که به اوکراین سلاح می دهند، برگزار می شود. - اسپوتنیک ایران
1/12

شرکت کنندگان در اقدام "کریمه با روسیه برای همیشه" با پوستر در مقابل سفارت بریتانیا در مسکو ایستاده اند. این اقدام درمقابل سفارتخانه های 20 کشور غیردوست که به اوکراین سلاح می دهند، برگزار می شود.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

اتومبیل رانی به عنوان بخشی از جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک.

اتومبیل رانی به عنوان بخشی از جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک. - اسپوتنیک ایران
2/12

اتومبیل رانی به عنوان بخشی از جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در پارک مرکزی در نووسیبیرسک.

مردم در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در پارک مرکزی در نووسیبیرسک. - اسپوتنیک ایران
3/12

مردم در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در پارک مرکزی در نووسیبیرسک.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک.

شرکت کنندگان در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک. - اسپوتنیک ایران
4/12

شرکت کنندگان در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

یک مرد و یک زن کاپوت ماشین را به رنگ پرچم سه رنگ روسیه در می آورند. مراسم اتومبیل رانی به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزار شد.

یک مرد و یک زن کاپوت  ماشین را به رنگ پرچم  سه رنگ روسیه  در می آورند. مراسم اتومبیل رانی  به  مناسبت نهمین سالگرد اتحاد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
5/12

یک مرد و یک زن کاپوت ماشین را به رنگ پرچم سه رنگ روسیه در می آورند. مراسم اتومبیل رانی به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزار شد.

© Sputnik / Sergey Pivovarov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در مراسم جشن نهمین سالگرد اتحاد مجدد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در محل پارک تاریخی "روسیه تاریخ من است" در روستوف نا دونو، پرچم 30 متری روسیه را به اهتزاز درآوردند.

شرکت کنندگان  در مراسم جشن نهمین سالگرد اتحاد مجدد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در محل پارک تاریخی "روسیه تاریخ من است" در روستوف نا دونو، پرچم 30 متری روسیه را به اهتزاز درآوردند. - اسپوتنیک ایران
6/12

شرکت کنندگان در مراسم جشن نهمین سالگرد اتحاد مجدد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در محل پارک تاریخی "روسیه تاریخ من است" در روستوف نا دونو، پرچم 30 متری روسیه را به اهتزاز درآوردند.

© Sputnik / Dmitry Makeev /  مراجعه به بانک تصاویر

یک زن درحال تماشای یک مراسم اتومبیل رانی که به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد مجدد کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزارشد.

یک زن درحال تماشای یک مراسم اتومبیل رانی که به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد مجدد کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزارشد. - اسپوتنیک ایران
7/12

یک زن درحال تماشای یک مراسم اتومبیل رانی که به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد مجدد کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزارشد.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

یک دختر در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک، روی سنگ نقاشی می کند.

یک دختر در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک، روی سنگ نقاشی می کند. - اسپوتنیک ایران
8/12

یک دختر در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک، روی سنگ نقاشی می کند.

© Sputnik / Dmitry Makeev /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در رالی موتوری که به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد مجدد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزار شده است.

شرکت کنندگان در رالی موتوری  که به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد مجدد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزار شده است. - اسپوتنیک ایران
9/12

شرکت کنندگان در رالی موتوری که به مناسبت نهمین سالگرد اتحاد مجدد جمهوری کریمه و سواستوپل با فدراسیون روسیه در سیمفروپل برگزار شده است.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

شرکت کنندگان در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک.

شرکت کنندگان در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک. - اسپوتنیک ایران
10/12

شرکت کنندگان در جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در مرکز ولادی وستوک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در کنسرتی به مناسبت جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در پارک مرکزی نووسیبیرسک.

مردم در کنسرتی به مناسبت جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در پارک مرکزی نووسیبیرسک. - اسپوتنیک ایران
11/12

مردم در کنسرتی به مناسبت جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه در پارک مرکزی نووسیبیرسک.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

پوستری در پارک مرکزی نووسیبیرسک در جریان کنسرتی که به مناسبت جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه اختصاص یافته است.

پوستری در پارک مرکزی نووسیبیرسک در جریان کنسرتی که به  مناسبت جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه اختصاص یافته است. - اسپوتنیک ایران
12/12

پوستری در پارک مرکزی نووسیبیرسک در جریان کنسرتی که به مناسبت جشن نهمین سالگرد اتحاد کریمه با روسیه اختصاص یافته است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала