جستجوی اجساد و وسایل قربانیان زمین لرزه در ترکیه

Telegram
اسپوتنیک، شما را با روند جستجوی اجساد قربانیان زمین لرزه در ترکیه و وسایل آنها به روایت تصویر آشنا می کند.
© AP Photo / Bernat Armangue

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه. - اسپوتنیک ایران
1/10

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

© AP Photo / Bernat Armangue

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند.

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. - اسپوتنیک ایران
2/10

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند.

© AFP 2023 / Zein al Rifai

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند.

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند. - اسپوتنیک ایران
3/10

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

امداد گران در تلاش بیرون کشیدن جسد قربانی زمین لرزه در ترکیه از خانه.

امداد گران در تلاش بیرون کشیدن جسد قربانی زمین لرزه در ترکیه از خانه. - اسپوتنیک ایران
4/10

امداد گران در تلاش بیرون کشیدن جسد قربانی زمین لرزه در ترکیه از خانه.

© AP Photo / Francisco Seco

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه. - اسپوتنیک ایران
5/10

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

جمع آوری و بردن وسایل سالم مانده از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

جمع آوری و بردن وسایل سالم مانده از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه. - اسپوتنیک ایران
6/10

جمع آوری و بردن وسایل سالم مانده از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند.

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند. - اسپوتنیک ایران
7/10

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند.

© AP Photo / Bernat Armangue

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه. - اسپوتنیک ایران
8/10

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه. - اسپوتنیک ایران
9/10

بردن وسایل از خانه ویران بر اثر زمین لرزه در ترکیه.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند.

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند. - اسپوتنیک ایران
10/10

گروه نجات و امداد در حال جستجوی اجسادی که زیر آوار باقی مانده اند. خانه ها بر اثر زمین لرزه مهیب و مخرب در ترکیه فرو ریختند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала