کار و زندگی یک تیپ موتوری قطب شمال در منطقه عملیات ویژه نظامی

Telegram
© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز تیپ قطب شمال در قلمرو یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

یک سرباز تیپ قطب شمال در قلمرو یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
1/10

یک سرباز تیپ قطب شمال در قلمرو یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز تیپ قطب شمال در محل زندگی سربازان در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

یک سرباز تیپ قطب شمال در محل زندگی سربازان در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
2/10

یک سرباز تیپ قطب شمال در محل زندگی سربازان در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان تیپ قطب شمال در هنگام ساخت یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

سربازان تیپ قطب شمال در هنگام ساخت یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
3/10

سربازان تیپ قطب شمال در هنگام ساخت یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از سربازان تیپ قطب شمال نامه ای را می خواند که بچه ها به جبهه در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی فرستاده بودند.

یکی از سربازان تیپ قطب شمال نامه ای را می خواند که بچه ها به جبهه در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی فرستاده بودند. - اسپوتنیک ایران
4/10

یکی از سربازان تیپ قطب شمال نامه ای را می خواند که بچه ها به جبهه در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی فرستاده بودند.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از اعضای تیپ قطب شمال ناهار را در آشپزخانه در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی آماده می کند.

یکی از اعضای تیپ قطب شمال ناهار را در آشپزخانه در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی آماده می کند. - اسپوتنیک ایران
5/10

یکی از اعضای تیپ قطب شمال ناهار را در آشپزخانه در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی آماده می کند.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز تیپ قطب شمال در یک انبار با محصولات در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

یک سرباز تیپ قطب شمال در یک انبار با محصولات در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
6/10

یک سرباز تیپ قطب شمال در یک انبار با محصولات در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یک سرباز تیپ قطب شمال در هنگام ساخت یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

یک سرباز تیپ قطب شمال در هنگام ساخت یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
7/10

یک سرباز تیپ قطب شمال در هنگام ساخت یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

حمام برای سربازان تیپ قطب شمال در یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

حمام برای سربازان تیپ قطب شمال در یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
8/10

حمام برای سربازان تیپ قطب شمال در یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان تیپ قطب شمال در قلمرو یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

سربازان تیپ قطب شمال در قلمرو یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی. - اسپوتنیک ایران
9/10

سربازان تیپ قطب شمال در قلمرو یک شهر مسکونی در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از اعضای تیپ قطب شمال اجاقی را در محل زندگی سربازان در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی روشن می کند.

یکی از اعضای تیپ قطب شمال اجاقی را در محل زندگی سربازان در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی روشن می کند. - اسپوتنیک ایران
10/10

یکی از اعضای تیپ قطب شمال اجاقی را در محل زندگی سربازان در بخش جنوبی عملیات ویژه نظامی روشن می کند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала