احیای تردد خودروها از روی پل کریمسکی

اشتراک
اسپوتنیک شما را با از سرگیری تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه به روایت تصویر آشنا می کند.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه با گذراندن مراحل بازرسی کامل از سر گرفته شد و از کرچ به سمت تامان به صورت معکوس انجام می شود.

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه با گذراندن مراحل بازرسی کامل از سر گرفته شد و از کرچ به سمت تامان به صورت معکوس انجام می شود. - اسپوتنیک ایران
1/10

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه با گذراندن مراحل بازرسی کامل از سر گرفته شد و از کرچ به سمت تامان به صورت معکوس انجام می شود.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه از سر گرفته شد.

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه از سر گرفته شد. - اسپوتنیک ایران
2/10

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه از سر گرفته شد.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد.

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد. - اسپوتنیک ایران
3/10

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

صف خودروها برای عبور از روی پل کریمه.

صف خودروها برای عبور از روی پل کریمه. - اسپوتنیک ایران
4/10

صف خودروها برای عبور از روی پل کریمه.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

عبور خودروها از روی پل کریمه فقط پس از بازرسی های کامل ممکن می شود.

عبور خودروها از روی پل کریمه فقط پس از بازرسی های کامل ممکن می شود. - اسپوتنیک ایران
5/10

عبور خودروها از روی پل کریمه فقط پس از بازرسی های کامل ممکن می شود.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

مسافران روی سکوی ایستگاه راه آهن در سواستوپل منتظر سوار شدن به اولین قطار سواستوپل سنت پترزبورگ هستند که از روی پل کریمه عبور می کند.

مسافران روی سکوی ایستگاه راه آهن در سواستوپل منتظر سوار شدن به اولین قطار سواستوپل سنت پترزبورگ هستند که از روی پل کریمه عبور می کند. - اسپوتنیک ایران
6/10

مسافران روی سکوی ایستگاه راه آهن در سواستوپل منتظر سوار شدن به اولین قطار سواستوپل سنت پترزبورگ هستند که از روی پل کریمه عبور می کند.

© Sputnik / Press Service of the Crimean Railway /  مراجعه به بانک تصاویر

عبور قطار طبق برنامه از ایستگاه راه آهن در سیمفروپل به سمت سرزمین اصلی از طریق پل کریمه از سر گرفته شد که قسمتی از پل کریمسکی بر اثر انفجار تروریستی صبح روز 8 اکتبر آسیب دیده بود.

عبور قطار طبق برنامه از ایستگاه راه آهن در سیمفروپل به سمت سرزمین اصلی از طریق پل کریمه از سر گرفته شد که قسمتی از پل کریمسکی بر اثر انفجار تروریستی صبح روز 8 اکتبر آسیب دیده بود. - اسپوتنیک ایران
7/10

عبور قطار طبق برنامه از ایستگاه راه آهن در سیمفروپل به سمت سرزمین اصلی از طریق پل کریمه از سر گرفته شد که قسمتی از پل کریمسکی بر اثر انفجار تروریستی صبح روز 8 اکتبر آسیب دیده بود.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

مسافران روی سکوی ایستگاه راه آهن در سواستوپل منتظر سوار شدن به اولین قطار سواستوپل سنت پترزبورگ هستند که از روی پل کریمه عبور می کند.

مسافران روی سکوی ایستگاه راه آهن در سواستوپل منتظر سوار شدن به اولین قطار سواستوپل سنت پترزبورگ هستند که از روی پل کریمه عبور می کند. - اسپوتنیک ایران
8/10

مسافران روی سکوی ایستگاه راه آهن در سواستوپل منتظر سوار شدن به اولین قطار سواستوپل سنت پترزبورگ هستند که از روی پل کریمه عبور می کند.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد.

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد. - اسپوتنیک ایران
9/10

تردد خودروها و اتوبوس ها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

تردد خودروها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد. عبور خودروها فقط پس از بازرسی های کامل اجازه داده می شود.

تردد خودروها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد. عبور خودروها فقط پس از بازرسی های کامل اجازه داده می شود. - اسپوتنیک ایران
10/10

تردد خودروها بر روی پل کریمه پس از انفجار تروریستی در صبح روز 8 اکتبر دوباره از سر گرفته شد. عبور خودروها فقط پس از بازرسی های کامل اجازه داده می شود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала