مسابقه بین‌المللی پانو جوایز اپسون- رودخانه زهرآلود و دنیای بنفش

اشتراک
اسپوتنیک، شما را با برندگان مسابقه عکاسی بین المللی پانو، جوایز اپسون 2022 به روایت تصویر آشنا می کند.
© Photo / Jinyi He/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جینی هه از چین. رگ‌ها.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، جینی هه از چین. رگ‌ها. - اسپوتنیک ایران
1/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جینی هه از چین. رگ‌ها.

© Photo / Oleg Gaponyuk/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، اولگ گاپونوک از روسیه. غواصی شبانه.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، اولگ گاپونوک از روسیه. غواصی شبانه. - اسپوتنیک ایران
2/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، اولگ گاپونوک از روسیه. غواصی شبانه.

© Photo / Ky Nhan Cao/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، کو نهان کائو از ویتنام. برنج رسیده.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، کو نهان کائو از ویتنام. برنج رسیده. - اسپوتنیک ایران
3/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، کو نهان کائو از ویتنام. برنج رسیده.

© Photo / Bin Sun/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، بین سون از چین. متاورس.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، بین سون از چین. متاورس. - اسپوتنیک ایران
4/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، بین سون از چین. متاورس.

© Photo / Carlos Solinis Camalich/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، کارلوس سولینیز کامالیچ از اسپانیا. پل«آیسلندیک».

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، کارلوس سولینیز کامالیچ از اسپانیا. پل«آیسلندیک». - اسپوتنیک ایران
5/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، کارلوس سولینیز کامالیچ از اسپانیا. پل«آیسلندیک».

© Photo / Joe Lai/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جو لای از چین. دریاچه خشک شده «سان مون» در تایوان.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، جو لای از چین. دریاچه خشک شده «سان مون» در تایوان. - اسپوتنیک ایران
6/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جو لای از چین. دریاچه خشک شده «سان مون» در تایوان.

© Photo / Peter Li/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، پیتر لی از بریتانیا. ولز.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، پیتر لی از بریتانیا. ولز. - اسپوتنیک ایران
7/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، پیتر لی از بریتانیا. ولز.

© Photo / William Lekki/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، ویلیام لکی از آمریکا. کمپ برای طلوع.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، ویلیام لکی از آمریکا. کمپ برای طلوع. - اسپوتنیک ایران
8/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، ویلیام لکی از آمریکا. کمپ برای طلوع.

© Photo / Florian Kriechbaumer/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، فلوربن کریچبائومر از امارات به عنوان عکاس آماتور سال معرفی شد. شکلگیری.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، فلوربن کریچبائومر از امارات به عنوان عکاس آماتور سال معرفی شد. شکلگیری.  - اسپوتنیک ایران
9/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، فلوربن کریچبائومر از امارات به عنوان عکاس آماتور سال معرفی شد. شکلگیری.

© Photo / Rainer Roth/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، راینر روت از سوئیس.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، راینر روت از سوئیس.  - اسپوتنیک ایران
10/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، راینر روت از سوئیس.

© Photo / Armand Sarlangue/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، آرماند سارلانگ از فرانسه. خط زندگی.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، آرماند سارلانگ از فرانسه. خط زندگی. - اسپوتنیک ایران
11/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، آرماند سارلانگ از فرانسه. خط زندگی.

© Photo / Joshua Hermann/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جوشوآ هرمن از آمریکا. سواحل آرامش بخش.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، جوشوآ هرمن از آمریکا. سواحل آرامش بخش. - اسپوتنیک ایران
12/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جوشوآ هرمن از آمریکا. سواحل آرامش بخش.

© Photo / Jinyi He/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جینی هه از چین. دنیای بنفش.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، جینی هه از چین. دنیای بنفش. - اسپوتنیک ایران
13/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جینی هه از چین. دنیای بنفش.

© Photo / Yuya Takahashi/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، یویا تاکاهاشی از ژاپن. ساحل.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، یویا تاکاهاشی از ژاپن. ساحل. - اسپوتنیک ایران
14/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، یویا تاکاهاشی از ژاپن. ساحل.

© Photo / Judith Kuhn/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جودیت کوهن از آلمان.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، جودیت کوهن از آلمان. - اسپوتنیک ایران
15/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، جودیت کوهن از آلمان.

© Photo / Juan Lopez Ruiz/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

تصویر رودخانه زهرآلود توسط عکاس اسپانیایی خوان لوپز رویز، برنده جایزه هنر دیجیتال اپسون در سیزدهمین جوایز بین المللی پانو EPSON.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.تصویر رودخانه زهرآلود توسط عکاس اسپانیایی خوان لوپز رویز، برنده جایزه هنر دیجیتال اپسون در سیزدهمین جوایز بین المللی پانو EPSON. - اسپوتنیک ایران
16/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

تصویر رودخانه زهرآلود توسط عکاس اسپانیایی خوان لوپز رویز، برنده جایزه هنر دیجیتال اپسون در سیزدهمین جوایز بین المللی پانو EPSON.

© Photo / Elliot McGucken/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، الیوت مکگوکن از آمریکا. شروع باد.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، الیوت مکگوکن از آمریکا.  شروع باد. - اسپوتنیک ایران
17/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، الیوت مکگوکن از آمریکا. شروع باد.

© Photo / Craig McGowan/The 13th Epson International Pano Awards

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، کرایگ مکگون از استرالیا. کوههای زمستانی.

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.عکاس، کرایگ مکگون از استرالیا.  کوههای زمستانی. - اسپوتنیک ایران
18/18

برندگان سیزدهمین مسابقه بین المللی پانو جوایز اپسون.

عکاس، کرایگ مکگون از استرالیا. کوههای زمستانی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала