اعلام برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022

Telegram
اسپوتنیک، شما را با برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 آشنا می کند.
© Photo / Tamas Aranyossy/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، تاماس آرایوسو برنده مسابقه در بخش طبیعت و حیات وحش.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، تاماس آرایوسو برنده مسابقه در بخش طبیعت و حیات وحش. - اسپوتنیک ایران
1/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، تاماس آرایوسو برنده مسابقه در بخش طبیعت و حیات وحش.

© Photo / Selena Evison/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، سلنا اویسون برنده در بخش اپسون پرینت.عروسی.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، سلنا اویسون برنده در بخش اپسون پرینت.عروسی. - اسپوتنیک ایران
2/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، سلنا اویسون برنده در بخش اپسون پرینت.عروسی.

© Photo / Adam Hourigan/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس آدام هوریگان در بخش اپسون پرینت. رپورتاژ.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس آدام هوریگان در بخش اپسون پرینت. رپورتاژ. - اسپوتنیک ایران
3/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس آدام هوریگان در بخش اپسون پرینت. رپورتاژ.

© Photo / Andrew Campbell/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، آندری کمپ‌بل برنده در بخش طبیعت و حیات وحش.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، آندری کمپ‌بل برنده در بخش طبیعت و حیات وحش. - اسپوتنیک ایران
4/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، آندری کمپ‌بل برنده در بخش طبیعت و حیات وحش.

© Photo / Amber Griffin/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، آمبر ریفین برنده در بخش بین الملل.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، آمبر ریفین برنده در بخش بین الملل. - اسپوتنیک ایران
5/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، آمبر ریفین برنده در بخش بین الملل.

© Photo / Steve Scalone/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، استیو اسکالون برنده در بخش سفر.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، استیو اسکالون برنده در بخش سفر. - اسپوتنیک ایران
6/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، استیو اسکالون برنده در بخش سفر.

© Photo / Katy Bindels/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، کتی بیندلز برنده در بخش «مردم».

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، کتی بیندلز برنده در بخش «مردم». - اسپوتنیک ایران
7/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، کتی بیندلز برنده در بخش «مردم».

© Photo / Belinda Richards/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، بلیندا ریچاردز برنده در بخش حیوانات خانگی و جانوران.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، بلیندا ریچاردز برنده در بخش حیوانات خانگی و جانوران. - اسپوتنیک ایران
8/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، بلیندا ریچاردز برنده در بخش حیوانات خانگی و جانوران.

© Photo / Charmaine Heyer/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، چارمین هییربرنده در بخش پرتره.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، چارمین هییربرنده در بخش پرتره. - اسپوتنیک ایران
9/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، چارمین هییربرنده در بخش پرتره.

© Photo / Lesley Bretherton/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، لسلس برترتون برنده در بخش منظره.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، لسلس برترتون برنده در بخش منظره. - اسپوتنیک ایران
10/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، لسلس برترتون برنده در بخش منظره.

© Photo / Brittany Long/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، بریتانی لانگ برنده در بخش رپورتاژ.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، بریتانی لانگ برنده در بخش رپورتاژ. - اسپوتنیک ایران
11/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، بریتانی لانگ برنده در بخش رپورتاژ.

© Photo / David Bignell/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، داوید بیگنل.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، داوید بیگنل. - اسپوتنیک ایران
12/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، داوید بیگنل.

© Photo / Rob Macinnis/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، راب ماکینیز برنده در بخش «ایزو اینترنشنال».

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، راب ماکینیز برنده در بخش «ایزو اینترنشنال». - اسپوتنیک ایران
13/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، راب ماکینیز برنده در بخش «ایزو اینترنشنال».

© Photo / Damien Bowerman/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، دامین باورمن.

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، دامین باورمن. - اسپوتنیک ایران
14/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، دامین باورمن.

© Photo / Nina Tberg/The Australian Photographic Prize 2022

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، نینا تبرگ برنده در بخش «سفر».

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.عکاس، نینا تبرگ برنده در بخش «سفر». - اسپوتنیک ایران
15/15

برندگان مسابقه عکاسی استرالیا 2022 در عنوان نیکون دیجیتال.

عکاس، نینا تبرگ برنده در بخش «سفر».

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала