برندگان جوایز بین المللی عکاسی 2022: عطر نزدیکی

Telegram
اسپوتنیک، شما را با برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی به روایت تصویر آشنا می کند.
© Photo / Lars Beusker/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکسی از مجموعه روزی روزگاری توسط عکاس آلمانی لارس بیوسکر که برنده بهترین عکاس طبیعت در جوایز بین المللی عکاسی 2022 شد.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکسی از مجموعه روزی روزگاری توسط عکاس آلمانی لارس بیوسکر که برنده بهترین عکاس طبیعت در جوایز بین المللی عکاسی 2022 شد. - اسپوتنیک ایران
1/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکسی از مجموعه روزی روزگاری توسط عکاس آلمانی لارس بیوسکر که برنده بهترین عکاس طبیعت در جوایز بین المللی عکاسی 2022 شد.

© Photo / Juan Carlos/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، جوآن کارلوس از السالوادور. سقوط افغانستان.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، جوآن کارلوس از السالوادور. سقوط افغانستان. - اسپوتنیک ایران
2/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، جوآن کارلوس از السالوادور. سقوط افغانستان.

© Photo / Takeshi Kameyama/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، تاکشی کامیاما از ژاپن. مسیر بکر تادامی در ژاپن.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، تاکشی کامیاما از ژاپن. مسیر بکر تادامی در ژاپن. - اسپوتنیک ایران
3/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، تاکشی کامیاما از ژاپن. مسیر بکر تادامی در ژاپن.

© Photo / Adrian Donoghue/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، آدریان دونوگو از استرالیا. ماتیلدای جوان.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، آدریان دونوگو  از استرالیا. ماتیلدای جوان. - اسپوتنیک ایران
4/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، آدریان دونوگو از استرالیا. ماتیلدای جوان.

© Photo / James Lightbown/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، جیمز لایتبون از بریتانیا . ورزش خیابانی.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، جیمز لایتبون از بریتانیا . ورزش خیابانی. - اسپوتنیک ایران
5/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، جیمز لایتبون از بریتانیا . ورزش خیابانی.

© Photo / Peter Zarkob/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس پیتر زرکوب از اسپانیا. پلی که هر روز از روی آن عبور میکنم.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس پیتر زرکوب از اسپانیا. پلی که هر روز از روی آن عبور میکنم. - اسپوتنیک ایران
6/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس پیتر زرکوب از اسپانیا. پلی که هر روز از روی آن عبور میکنم.

© Photo / Gregory Coutros/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، گریگوری کوتروس از آمریکا. تظاهرلت علیه حکم دادگاه عالی نیویورک.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، گریگوری کوتروس از آمریکا. تظاهرلت علیه حکم دادگاه عالی نیویورک. - اسپوتنیک ایران
7/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، گریگوری کوتروس از آمریکا. تظاهرلت علیه حکم دادگاه عالی نیویورک.

© Photo / 一凡 吴/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس چینی، 一凡 吴, از سری معماری.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس چینی،   一凡 吴, از سری معماری.  - اسپوتنیک ایران
8/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس چینی، 一凡 吴, از سری معماری.

© Photo / Aaron Anderson/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس آرون اندرسون از آمریکا. سفر

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس آرون اندرسون از آمریکا. سفر - اسپوتنیک ایران
9/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس آرون اندرسون از آمریکا. سفر

© Photo / Yi Han & Yaorong Lu/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، یی هان و یائورانگ لو از چین. کودک آدریان در عکس.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، یی هان و یائورانگ لو از چین. کودک آدریان در عکس. - اسپوتنیک ایران
10/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، یی هان و یائورانگ لو از چین. کودک آدریان در عکس.

© Photo / Imani McCray/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، ایمانی مک کری از آمریکا. برنده جایزه دوم در بخش خبری، سیاسی.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، ایمانی مک کری از آمریکا.  برنده جایزه دوم در بخش خبری، سیاسی.  - اسپوتنیک ایران
11/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، ایمانی مک کری از آمریکا. برنده جایزه دوم در بخش خبری، سیاسی.

© Photo / Janan Chen/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، جانان چن از تایوان. نخ های قرمز سمبل زندان افکار.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، جانان چن از تایوان. نخ های قرمز سمبل زندان افکار. - اسپوتنیک ایران
12/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، جانان چن از تایوان. نخ های قرمز سمبل زندان افکار.

© Photo / Nils Riedweg/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، نیلز ریدوگ از سوئیس. داری نگاهم می کنی؟

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، نیلز ریدوگ از سوئیس. داری نگاهم می کنی؟ - اسپوتنیک ایران
13/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، نیلز ریدوگ از سوئیس. داری نگاهم می کنی؟

© Photo / Alessandro Iasevoli/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، الساندرو لاسوولی از ایتالیا. زندگی و عطر نزدیکی در حومه شهر.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، الساندرو لاسوولی از ایتالیا. زندگی و عطر نزدیکی در حومه شهر. - اسپوتنیک ایران
14/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، الساندرو لاسوولی از ایتالیا. زندگی و عطر نزدیکی در حومه شهر.

© Photo / Ramin Barzegar/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، رامین برزگر از آمریکا. دید من.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، رامین برزگر از آمریکا. دید من. - اسپوتنیک ایران
15/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، رامین برزگر از آمریکا. دید من.

© Photo / Andy Anderson/IPA 2022

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، اندی آندرسون از آمریکا. دیگاه عمیق‌تر.

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.عکاس، اندی آندرسون از آمریکا. دیگاه عمیق‌تر.  - اسپوتنیک ایران
16/16

برندگان مسابقه بین المللی عکاسی 2022 میلادی.

عکاس، اندی آندرسون از آمریکا. دیگاه عمیق‌تر.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала